Now Reading:
Sjever.hr okupio načelnice i gradonačelnice sa sjevera Hrvatske – Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije!
Full Article 24 minutes read

Sjever.hr okupio načelnice i gradonačelnice sa sjevera Hrvatske – Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Varaždinske i Zagrebačke županije!

Ovo je njihova poruka muškim kolegama, ali i odlučnost da sve zajedno hrabro idu dalje!!!!!

Iako su posljednjih godina postignuti određeni pomaci, zastupljenost žena u politici još je uvijek prilično nezadovoljavajuća. Posebice je to vidljivo promatra li se udio izabranih žena u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Gledajući sjeverozapadnu Hrvatsku, odnosno pet županija, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju, odnosno zapadni do Zagrebačke županije, najveći udio gradonačelnica odnosno načelnica je u Krapinsko-zagorskoj županiji, njih 8: jedna gradonačelnica, Zlatar, i sedam načelnica, općine Lobor, Konjščina, Zlatar Bistrica, Mače, Krapinske Toplice, Zagorska Sela i Kraljevec na Sutli.

U Varaždinskoj županiji jedna je gradonačelnica i dvije su načelnice, u gradu Varaždinske Toplice, te općinama Donja Voća i Trnovec Bartolovečki, dok je u Međimurskoj županiji također jedna gradonačelnica, Čakovec, i tri načelnice, općine Donji Vidovec, Orehovica i Sveta Marija. Uzevši u obzir samo zapadni dio Zagrebačke županije također je jedna gradonačelnica i to Grada Samobora i dvije su načelnice u općinama Marija Gorica i Jakovlje. Na ovom popisu najmanje je žena načelnica i gradonačelnica u Koprivničko-križevačkoj županiji, samo dvije, u općinama Đelekovec i Hlebine.

Kako je potrebno sve više govoriti o ženama u politici, ali ne samo da su promatrači u političkim zbivanjima već aktivni sudionici, žene na čelnim funkcijama svojih gradova i općina, ukoliko bi to bio slučaj na taj bi se način možda aktivirale i druge žene ili mlade djevojke. A našem je društvu zasigurno potrebno da se žene u što većoj mjeri počnu aktivno baviti politikom.

Ono što je prvenstveno cilj ovog novinarskog uratka ocjena je da li se išta promijenilo u odnosu na spomenute čelne osobe lokalne i regionalne samouprave od njihovog početka mandata pa do danas.

Zamolili smo naše načelnice i gradonačelnice sa sjevera Hrvatske da odgovore na pitanja vezano uz broj žena u politici i kako poboljšati postotak zastupljenosti žena u politici. Da li mještani odnosno građani, ali i kolege gradonačelnici i načelnici još uvijek imaju predrasuda prema njima i da li se još uvijek propitkuje njihov rad i u kojem smislu. Iako smo poslali upite na sve mail adrese gradova i općina, dobili smo desetak odgovora.

Dragica Ratković, gradonačelnica Varaždinskih Toplica

Među prvima nam je odgovorila gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković koja nam je rekla kako promjena položaja žena u politici zahtjeva napore na više razina.

Ključno je raditi na promjeni društvenih normi i stavova, reformi političkih sistema i pružanju podrške ženama na svim nivoima političkog angažmana. Brojčano ih je sigurno više nego prijašnjih godina, a taj broj se može poboljšati edukacijom i dizanjem svijesti te davanjem podrške ženama liderima u političkom angažmanu – kazala nam je gradonačelnica.

Kako je svijet politike još uvijek muški dominiran prostor, iako u posljednjim desetljećima žene su postigle značajan napredak u politici diljem svijeta još uvijek postoje predrasude o ženama. Iako imaju jednako pravo i sposobnosti kao i muškarci obnašati političke funkcije te doprinijeti društvu na isti način kao i muškarci, predrasude s kojima se žene često nose prema gradonačelničinom mišljenju su nepouzdanost, stereotipi o ulogama, fokus na izgled, balansiranje obitelji i političke karijere i dr.

Na pitanje vezano uz propitivanje za rad, gradonačelnica Ratković nam je rekla kako i dalje, vrlo često, se propitkuje njezin rad kao gradonačelnice.

-Mislim da je to upravo zbog pretpostavki da žene nisu dovoljno stručne ili kompetentne za voditi politiku – istaknula je gradonačelnica Varaždinskih Toplica.

Dragica Ratković

Ljerka Cividini, gradonačelnica Čakovca

Ljerka Cividini je čelna žena središta Međimurske županije, Grada Čakovca, koja je tu funkciju preuzela prije nešto malo više od dvije godine. Dakle, prvi mandat joj je kao gradonačelnici, ali i prije preuzimanja funkcije gradonačelnice, bila je ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Gradonačelnica nam jer kazala kako iz svog primjera i u poslovnom svijetu s kojim je okružena, situacija se iz godine u godinu mijenja, sve je više žena na odgovornim pozicijama u svim sferama života, pa tako i u politici.

-Rekla bih da su i po tome naše Međimurje i Čakovec nešto napredniji, rodno ravnopravni i otvaraju vrata svima onima koji žele napredak, boljitak i razvoj, bez iznimke. Na taj način volim promatrati i činjenicu da sam tek druga žena gradonačelnica na čelu Čakovca. Kako to poboljšati? U prvom redu kao žena u politici ili u javnom životu morate biti primjer ženama oko sebe i ženama koje vas promatraju, dati im vjetar u leđa, biti podrška, mentor i omogućiti im da napreduju u najbolju verziju sebe. Tada će biti spremnije preuzimati odgovornije funkcije. To govorim i kao gradonačelnica, žena, ali i majka i baka.

Predrasuda uvijek ima, ne bi ih granala na samo ženske/muške. Na žalost, današnje društvo zamijenilo je samu riječ normalno s pojmovima koji su do prije 10-ak godina označavali nešto potpuno drugo, a samim time su i predrasude dobile nove razmjere koje ne možemo ni pojmiti. Ono što mogu reći da se promijenilo je to da osjećam veću podršku suradnica, kolegica, poslovnih partnerica prema meni i ženskoj zajednici općenito u našem kraju. To smatram izuzetno bitnim, jer je podrška žene ženi izuzetno važna, bez da tu rodno isključujemo muški rod. Kao žena koja je cijeli radni vijek provela u većinom muškom poslovnom svijetu i sektorima koji okupljaju manji broj žena, mogu reći da sam rijetko imala slučajeve u kojima sam se susrela s predrasudom ili da sam u manjini. Smatram da svaka žena svojim znanjem, stručnošću i odgovornošću stvara poziciju na kojoj je u društvu i poslovnom svijetu – kazala je gradonačelnica Cividini.

Iako na pozitivna iskustva, gradonačelnica Čakovca je rekla kako se i dalje propitkuje njezin rad, ali smatra kako se upravo zbog javne funkcije koju obnaša, to i mora raditi.

-Međutim, uvijek se nadam da propitkivanje dolazi isključivo zbog te funkcije i posla na koji su me građani izabrali, ne nikako osobno ili zbog činjenice da sam žena. Netko tko se okreće ovim dvjema posljednjim načinima, smatram da ni nije adekvatan da propitkuje moj rad – naglasila je gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini. Gradonačelnica je još spomenula kako Grad Čakovec trenutno ima 54 zaposlenika, od čega je 28 žena, a osnivači su šest ustanova i vlasnik/većinski suvlasnik četiri tvrtke i osnivač sedam osnovnih škola. Žene vode četiri ustanove te jednu tvrtku, a u šest od sedam osnovnih škola ravnateljice su žene, dakle redom su na najodgovornijim pozicijama i ponosna sam da svaka redom svoj posao radi odgovorno i za primjer drugima.

Ljerka Cividini

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora

Još jedna gradonačelnica koja nam je odgovorila na ova pitanja je gradonačelnica Grada Samobora Petra Škrobot koja je, također, ovu funkciju preuzela na posljednjim izborima i sad je već prošlo više od pola njezinog mandata na čelu grada. I ona se slaže kako broj žena u politici blago raste, ali još je uvijek manji nego što bi trebao biti.

-Problem je što je u našem društvu uvriježeno mišljenje da su općenito rukovodeće i odgovorne pozicije za muškarce. Smatram da je podzastupljenost žena u politici udarac demokraciji, jer trenutno stanje pokazuje da se protiv tog oblika rodne neravnopravnosti svi premalo borimo. Smatram da je najvažnije žene potaknuti, osnažiti i ohrabriti da se uključe u politiku. Žene moraju osvijestiti da su one za to sposobne, da imaju dovoljno znanja i kvaliteta te ne smiju dozvoliti da ih određeni strahovi i stereotipi obeshrabre. Političke stranke bi se više trebale zalagati za uravnoteženu spolnu zastupljenost u stranačkim strukturama i poticati žene na aktivnu participaciju, a ne ih podržavati samo kad treba zadovoljiti rodnu kvotu definiranu u hrvatskom zakonodavstvu vezano za zastupljenosti kandidatkinja i kandidata na izbornim listama. Nažalost, i tada su žene na dnu tih lista, a ne na vrhu, što pokazuje nepovjerenje u to da žene mogu biti dobre političarke, a upravo su mnoge pokazale da mogu biti dobre političarke, uspješne poduzetnice, ali i dobre majke, tako da se moramo zajednički nastaviti boriti za ravnopravnost i poboljšanje svog položaja u društvu. U toj borbi iznimno je važno da se žene međusobno podupiru – mišljenja je gradonačelnica Škrobot.

Ono što se promijenilo od početka stupanja na funkciju gradonačelnice je to što je pokazala da mlada i sposobna žena može uspješno voditi grad, realizirati važne projekte za dobrobit šire društvene zajednice te se istovremeno nositi sa svim izazovima, stereotipima te diskriminatornim napadima na temelju spola i dobi.

-Svojim radom pokazala sam da su žene itekako sposobne obnašati važne i odgovorne funkcije. Grad Samobor je u protekloj godini ostvario najveći napredak u kvaliteti života građana na razini Hrvatske i to je potvrda da grad na čijem čelu je žena ide u dobrom smjeru. Svojim djelovanjem nastojim osnažiti žene i njihovu ulogu ne samo u politici već općenito u društvu. Kako bismo podržali žene uveli smo mjeru za žene poduzetnice. Tako da se sve koje pokrenu vlastito poslovanje tijekom prvih šest mjeseci oslobađaju plaćanja dječjeg vrtića. Biti žena poduzetnica je iznimno izazovna uloga, no žene su pokazale kako se itekako uspješno mogu nositi sa svim izazovima. Često izostaje podrška koju poduzetnice zaslužuju u našem društvu i to od državne do lokalne razine. Mi nastojimo to promijeniti. Suorganizatori smo i konferencije za žene poduzetnice koja za cilj ima osnažiti žene i pokazati njihovu kvalitetu i sposobnost i snagu – kazala je gradonačelnica.

Došavši na funkciju gradonačelnice Petra Škrobot susrela se s raznoraznim osudama po dobnoj, spolnoj i drugim osnovama.

Nemam problem da se kritizira moj rad, ali neću ostati ravnodušna niti prihvatiti da me se vrijeđa na temelju spola, dobi, izgleda ili po drugoj osnovi. Smatram da je jedini način da se protiv toga borimo da govorimo javno i da pokušamo utjecati na takve umove da se promijene i da se takvi napadi temeljem rodne neravnopravnosti i svake druge iskorijene. Kod žena na rukovodećim pozicijama njihove se sposobnosti uvijek propituju. Gleda se i kako izgledamo, koji nam je modni stil, koliko godina imamo i slično, što nikako nije mjerilo našeg znanja i sposobnosti. Mislim da sam unazad dvije godine, koliko sam u politici, svojim radom pokazala da sam sposobna donositi političke odluke koje imaju veliku težinu, uspješno realizirati mnoge projekte i nositi se sa svim izazovima. Važno je imati stav, ne dozvoliti da vas obeshrabri to što netko ima krivi dojam o vama ili vas procjenjuje temeljem spola, dobi ili izgleda. Treba imati hrabrosti, vjerovati u sebe i ne pokolebati se pred umovima koji žene diskreditirati žene samo zato što su žene – zaključila nam je gradonačelnica Samobora.

Petra Škrobot

Lara Samošćanec, načelnica Đelekovca

Ništa manje što se tiče predrasuda ne prolaze ni načelnice koje su se susretale ili se susreću s težim predrasudama s obzirom da se radi i o manjim mjestima. Koprivničko-križevačka županija je županija s najmanje zastupljenih žena na čelnim mjestima jedinica lokalne samouprave, samo dvije od njih 25. Jedna od načelnica je Lara Samošćanec koja je čelna žena Općine Đelekovec. Kazala nam je kako ne vidi način na koji se direktno može utjecati na žene da se odvaže kandidirati za rukovodeće pozicije jer je to sve stvar osobnog izbora, ali može ih se potaknuti da se uključe u politiku na više načina. Na lokalnoj razini to je uključivanje žena u rad predstavničkog tijela koje kasnije može dovesti do volje i spremnosti za preuzimanje veće odgovornosti, odnosno konkuriranje za rukovodeće pozicije.

-Iako su političke stranke i nezavisne političke opcije prilikom formiranja kandidacijskih lista obavezne uključiti određeni postotak žena, nerijetko se žene stavljaju na pozicije bliže dnu liste, što često rezultira time da pretežito muškarci dobivaju pozicije u predstavničkim tijelima JLS-ova. U našoj općini to nije slučaj te su vijećnice, iako u manjini u vijeću, često ključni faktori u kreiranju politika naše općine, a imamo i žensku predsjednicu vijeća. Iako je problem puno kompleksniji i širi od samog pojma zastupljenosti žena u politici, smatram da je svakako poželjno širiti pozitivne primjere žena na rukovodećim pozicijama, bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru, i raditi na tome da se djecu od rane dobi uči ravnopravnosti i toleranciji – kazala je načelnica Samošćanec.

Što se tiče predrasuda prema ženama u politici, od kako je stupila na dužnost, a prošlo je tek nešto više od dvije i pol godine, primijetila je određene promjene na bolje za koje može reći da su isključivo rezultat rada i truda.

-Moglo bi se reći da sam ja naišla na dvostruke predrasude na početku mandata, s obzirom na to da sam izrazito mlada u odnosu na većinu ostalih političara, a i s obzirom na činjenicu da sam žena. Danas me se ozbiljnije shvaća i poštuje, ali sam ja to poštovanje morala zaraditi svojim radom i dokazivati se, za razliku od svojih muških kolega koje se poštovalo i ozbiljno shvaćalo i na početku njihovog mandata. Vrijedi napomenuti i da se mnogo češće od svojih muških kolega susrećem s neprimjerenim pitanjima vezanima uz teme braka, djece i slično, a ponekad i s neprimjerenim komentarima, primjerice na račun mojeg fizičkog izgleda, koji me dovode u neugodnu situaciju. Danas je to rjeđe nego što je bilo na početku mandata, ali još se uvijek događa – rekla nam je načelnica Đelekovca.

Dodala nam je kako je možda imala i sreću jer je došla na vlast u sredinu gdje je 12 godina bila isto žena načelnica, pa su se i ljudi naviknuli da im je ženska osoba načelnica i da se njezin rad ne propituje.

-Svakako, nepobitna je činjenica da ljude na vlasti treba vrednovati prema njihovom radu i zalaganju, a ne spolu, godinama, rasi ili bilo kojem drugom obilježju na kojeg se ne može utjecati – zaključila je načelnica Samošćanec dodavši kako je izuzetno bitno da se o ovoj temi što više i češće priča i piše.

Lara Samošćanec

Mladenka Mikulec Šimunec, načelnica Mača

U Krapinsko-zagorskoj županiji, odnosno na istoku Krapinsko-zagorske županije pet žena je na čelnim funkcijama općina. Jedna od njih je i načelnica Općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec koja se složila kao i sve do sada, da se broj žena u politici mijenja na bolje.

– U našim vijećima također je značajniji broj žena koje smo svojim primjerom potaknule na uključenje. Kako poboljšati? Žene treba hrabriti, poticati, a ono što je možda najvažnije – primijetiti. Toliko žena je borbeno, hrabro i odrješito. Prave su lavice u privatnom životu ili na radnom mjestu. Možda nisu ni svjesne da ta energija može uvelike doprinijeti primjenama u široj zajednici. Treba ih primijetiti i potaknuti na uključenje. Žene su divne i gledaju život, probleme i zadatke na jedan specifičan način mi u svemu vidimo rješenje, a ne problem – kazala je načelnica Mača.

Odrastajući u tradicionalnom društvu, u kojem se još uvijek nalazimo, kada usporedimo s zapadnim zemljama, predrasuda je još uvijek jako puno. U Hrvatskoj je tradicija nešto što se poštuje i to je divno što smo kao narod to ostavili u sebi, ali često nas upravo ta tradicija koči u načinu razmišljanja.

-Generacijski smo učeni da se poslovi dijele na muške i ženske i proći će desetljeća i stoljeća da se opovrgne ta teorija. Upravo se to reflektira i u pogledu prema ženi u politici ili bilo kojoj vodećoj poziciji. Ono što me iznenađuje da su upravo žene te koje upućuju najoštriju kritiku, a ono što se uistinu promijenilo od početka mog mandata – sam ja. Naučila sam se lakše nositi sa zlonamjernom kritikom. Shvatila sam da je ona vrlo često refleksija osobe koja ju upućuje. Moj cilj je jasan – ka boljem i ljepšem sutra mojeg cijelog kraja, a naravno da ću na tom putu morati proći kroz mnogo makadama – istaknula je načelnica Mikulec Šimunec dodavši kako se njezin rad i dalje propituje, svaki projekt i potez.

-Živimo u društvu koje ne voli politiku. Ući u politiku znači da si automatski od cijenjenog čovjeka postao „otirač“ za tuđa mišljenja. Medijski je hajka uvijek usmjerena ka političarima te se stoga i nas na lokalnim razinama gleda i propitkuje istim očima i na isti način. Riječ – ukrali, uhljebili, preko veze, namjestiti i slično – u svakodnevnom je rječniku sitnih razgovora u kafićima. Ma koliko bili transparentni, opravdavali se i bili pošteni, u ovom društvu je neizbježno dobiti etiketu na temelju pretpostavke – zaključila je načelnica Mača.

Mladenka Mikulec Šimunec

Bojana Petrić, načelnica Donjeg Vidovca

Smatrajući kako je posljednjih godina vidljiv pomak u uključenosti i angažiranosti žena na političkoj sceni, načelnica međimurske općine Donji Vidovec Bojana Petrić kazala je kako osim političke volje za višom i značajnijom funkcijom, potrebna je i inicijativa samih žena. Činjenica je da žene doprinose odgovornijem i boljem sustavu i društvenoj odgovornosti koja je potreba našoj zajednici, a kako bi se poboljšao broj žena u politici, potrebne su i neke druge promjene.

Možda financijskom ravnopravnošću, znamo da žene općenito u svim poslovima primaju manja financijska sredstva od muškaraca, smanjiti pritisak na žene da moraju stvarati ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života tj. bolja raspodjela obiteljskih obaveza, promjena rodnih stereotipova i sl., a prvenstveno žena bi ženi trebala biti najveća podrška u politici – rekla je načelnica Petrić.

Bojana Petrić načelnica je općine Donji Vidovec posljednje dvije i pol godine, kao i većina naših sugovornica, i prošlo je pola mandata, a kako nam je rekla smatra da se ništa nije promijenilo što se tiče predrasuda prema njezinom radu.

-Većina njih koji su mi bili podrška i poštovali me na početku mandata, poštuju me te podržavaju i dalje. Naravno, uvijek ima onih kojima je samo zato što sam mlada i još k tome žena lakše vikati na mene, omalovažavati i vrijeđati me. Ali to više govori o toj osobi nego o nama ženama koje se bavimo politikom, vjerujem da se svaka od nas trudi i radi koliko joj financije u proračunu to omogućavaju . No nije ni sve tako crno u ovom poslu, više je pohvala i same pozitive među mještanima, stoga pamtim samo sretne dane – naglasila je načelnica, a kako je istaknula što se tiče kolega načelnika i gradonačelnika te direktora javnih poduzeća nikada do sada još nije imala neko neugodno iskustvo zbog toga jer je žena koja se bavi politikom.

Osvrnuvši se na svoj rad kao načelnice kazala je kako se uvijek propituje rad političara i to velikim dijelom zbog svih afera koje pogađaju domovinu već godinama.

-Iskreno ne zamaram se time da li se moj rad propituje ili ne, sve što radim vidljivo je u našem mjestu, a za realizaciju nekih projekata, nažalost, treba duži vremenski period što zbog financijske situacije, a što i zbog birokracije. U naše općinske urede svatko je dobrodošao i prekontrolirati za što se općinski novac troši, a od sljedeće godine obavezna je transparentnost i na službenim stranicama Općina tako da će sve biti vidljivo putem jednog klika pa i oni koji propitkuju rad načelnika biti će u mogućnosti pratiti svaki plaćeni račun – dodala je načelnica Donjeg Vidovca.

Bojana Petrić

Sanja Borovec, načelnica Jakovlja

I Sanja Borovec, načelnica zagrebačke općine Jakovlje smatra da je još uvijek mali broj žena u politici naspram muškaraca i činjenica je da se Republika Hrvatska nalazi na začelju svjetske ljestvice zastupljenosti žena na vodećim pozicijama, a pogotovo žena u tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, no, to nas žene ne smije obeshrabriti.

-Jedan od uzroka da je to tako je i činjenica da se žene teže odlučuju za bavljenje politikom, između ostalog, i zbog obitelji i obiteljskih obveza, ali i zbog predrasuda da taj posao bolje obavljaju muškarci. Mislim da se to počelo mijenjati, da se sve više žena odlučuje baviti politikom, da preuzimaju menadžerske pozicije, da svojim djelovanjem i postupcima dokazuju da su jake, da imaju vrlina i kvaliteta, da su sposobne donositi važne odluke, te da su rame uz rame sa svojim muškim kolegama – rekla je načelnica Borovec.

Ujedno je dodala kako se u svom mandatu, osobno, ni u jednom trenutku nije osjetila da je izložena nekakvoj diskriminaciji od svojih muških kolega.

-U svom radu uvijek sam imala i imam njihovu podršku, nisam se osjećala drugačije zbog činjenice da sam žena, nisam osjetila nikakve predrasude prema sebi, kao ženi u politici, za razliku od nekih mojih kolegica. Ulazeći u svijet politike nisam razmišljala na način da će mi to što sam žena možda otežati položaj u društvu kao i u radnoj sredini. I u politici kao i u svakodnevnom životu postoje ljudi koji ne podržavaju tvoj rad, koji se „šale“ na tvoj račun, no bitno je da te šale ne prijeđu granicu vrijeđanja tebe kao osobe ili tebe kao žene. Ljudi nekad ne shvaćaju koliko te svojim izjavama povrijede, no u politici moraš biti jak i o tim kritikama koje su u većini neosnovane, razmišljati na drugi način, ostati ustrajan, te nastaviti raditi do ostvarenja svojih ciljeva. Kroz takve izjave ili pošalice, shvatiš da ljudi nisu uvijek onakvi kakvim se prikazuju – istaknula je načelnica.

U kandidaturu za načelnicu Općine Jakovlje krenula je kako bi zajedno sa svojim timom pokrenula razvoj Općine. U razdoblju od 2017. godine uložili su maksimalan trud prema realizaciji brojnih planiranih projekata, te osiguranju bespovratnih sredstva kako bi lakše mogli realizirati iste. I tu ne namjeravaju stati, jer Općinu Jakovlje zamislili su kao općinu koja zajedništvom gradi bolje društvo, kvalitetnije mjesto za suživot, rad i obrazovanje za sve mještane, svih dobnih skupina.

-No, bez obzira na brojne projekte koje smo odradili, kojima smo podigli komunalni standard svih naših mještana, u svakoj zajednici pa tako i u našoj, postoje ljudi koji propituju naš rad, ali ne s osnove toga što je na čelu Općine žena načelnica, već s osnove toga što mještani vide da se puno radi, da smo pokrenuli Općinu koja je godinama stagnirala, pa je normalno da svaki ima svoje zahtjeve i prohtjeve, koje mi sve ne možemo realizirati odjednom, kako zbog toga što je za iste potrebno izraditi brojnu projektnu dokumentaciju, ishoditi akte o gradnji, ali i ono najvažnije, osigurati novčana sredstva – kazala je načelnica Jakovlja dodavši kako se nada da je svojom kandidaturom i svojim radom u Općini Jakovlje, jednim dijelom pridonijela i otvorila put drugim ženama da se odvaže na taj pomalo težak i odgovoran posao i da se uključe u politiku, jer svi moramo biti svjesni da ni jedan posao nije lagan, no kako se kaže „dobra organizacija je pola posla“.

Sanja Borovec

Ksenija Krivec Jurak, načelnica Zagorskih Sela

Načelnica Općine Zagorska Sela, koje se nalazi uz samu granicu sa Slovenijom, Ksenija Krivec Jurak smatra pohvalnim i pozitivnim što se svakim izbornim ciklusom povećava broj žena u politici. Smatra da je tu prostor da se kroz komunikaciju i podršku ženama pomogne da donesu odluku da uđu u politiku kako bi taj broj i dalje rastao.

-Što se tiče predrasuda prema ženama u politici mislim da on nije ništa drugačiji odnosno veći ili manji u odnosu na predrasude općenito prema ženama koje imaju ambiciju i želju za uspjehom. Čak što se tiče politike, te se predrasude smanjuju, ali ženama treba veće podrška da uđu u politiku. Žena ima ulogu majke, supruge, domaćice, a onda je tu zahtjevan i odgovoran posao obnašanja dužnosti, te je često veliki izazov u ravnopravnom balansiranju navedenih uloga – rekla je načelnica Zagorskih Sela.

-Obzirom da je politika još uvijek muški teren, žena se treba više dokazivati. No, smatram da smo dorasle tom izazovu, te da sve dužnosnice u našoj županiji rade odličan posao i jako su dobar primjer ženama da se usude ostvarivati svoje snove – zaključila je Krivec Jurak.

Ksenija Krivec Jurak

Sanja Kočet, načelnica Donje Voće

Najveći problem malog broja žena u politici je nedostatak potpore i podrške, mišljenja je načelnica varaždinske općine Donja Voća Sanja Kočet.

-Samo uz malo podrške zasigurno mogu ostvariti veće i bolje rezultate nego muški kolege. Ženska samozatajnost koja često proizlazi iz odgoja je najčešće razlog nedostatka samosvijesti da se same trebamo nametnuti i izboriti za pozicije. Upoznala sam mnogo izrazito sposobnih žena kojima upravo nedostaje ta samosvijest, ali uz samo mali poticaj rezultati bi bili očito vidljivi. Zna se čuti za muškarca kako je postavljen na određenu poziciju, iako nije spreman za to. No, kada se za tu poziciju bira žena itekako se gledaju ostvareni dosadašnji rezultati i predispozicije – rekla je načelnica Kočet.

Žene imaju veliki otpor prema politici i bavljenju politikom i to uglavnom radi raznih predrasuda i dodatno su otežavajući uvjeti ukoliko ne postoji podrška najbliže okoline, obitelji i prijatelja, te uskog kruga u kojem se kreću.

-Kada govorimo o ženama u politici, činjenica jest da u politici njih najviše ima tamo gdje se rješavaju konkretni problemi i gdje mogu biti korisne svojoj zajednici, jer najčešće je njihov ulazak u politiku na takvim razinama s uvjerenjem da će ispraviti nepravde, no kada nema već spomenute podrške odustaje se od tog cilja, te, još žalosnije, i prethodnog uvjerenja – istaknula je načelnica dodavši kako se ona osobno vodi time da je njezin život postojao i prije politike, a postojati će i nakon politike.

-Na poziciji na kojoj jesam, u ovom kratkom vremenu, nisam doživjela negativne stvari u smislu nepoštovanja i omalovažavanje, već sasvim suprotno. Naravno, veliku ulogu u tome ima sam stav prema poslu i svakodnevnim izazovima i najvećim dijelom potpora najbližih koju srećom imam – zaključila je načelnica Donje Voće.

Sanja Kočet

Vidljivi su pomaci

Kao što možemo zaključiti, vidljivi su pomaci na bolje što se tiče žena u politici u cijelog regiji, a vjerujemo da je tako na području čitave države. Radi tradicionalnog društva većina načelnica i gradonačelnica se susreće s predrasudama oko obiteljskog i poslovnog života odnosno balansiranja, jer ne mali broj žena je bilo upitano tko joj čuva djecu dok je ona na poslu.

Mi se pitamo, a tko čuva djecu žena koje se su zaposlene u trgovinama, u tekstilnoj industriji, u bolnicama i da ne nabrajamo. Ono što se možemo nadati da će svojim primjerima biti uzor svojoj djeci i mnogim djevojkama i ženama da skupe hrabrost i odluče se na odvažne korake, baviti se politikom, preuzeti odgovorniju funkciju. Sve žene govore da žena ženi treba biti podrška, da jedna drugoj ne budemo “vuk”, ali u stvarnosti, žena je ženi najveći vuk i trebamo to promijeniti. Ukoliko o tome pričamo, stalno i ponavljamo, sigurni smo da će se još puno toga promijeniti na bolje za žene.

msopek/sjever.hr 18.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.