Now Reading:
ODLUČENO JE Država će u stopostotnom iznosu financirati sanaciju bala – Stričak: Vlada premijera Plenkovića riješila je problem s kojim smo se borili 18 godina
Full Article 3 minutes read

ODLUČENO JE Država će u stopostotnom iznosu financirati sanaciju bala – Stričak: Vlada premijera Plenkovića riješila je problem s kojim smo se borili 18 godina

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u Varaždinu bila je jedna od točaka dnevnog reda sjednice Vlade Republike Hrvatske održane u četvrtak.

Prijedlog Odluke kojom financiranje sanacije preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obrazložio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

-Vi ste na obilježavanju Dana Varaždinske županije najavili rješavanje problema baliranog otpada koji građane grada Varaždina muči više od 15 godina, a prijedlog ove odluke je operacionalizacija onoga što ste najavili. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati sanaciju bala u stopostotnom iznosu, a to je nešto više od 29 milijuna eura. Na takav način zaštiti ćemo zdravlje naših ljudi, riješit ćemo i potencijalnu ugrozu za strateške rezerve pitke vode, a u konačnici zaštiti ćemo i okoliš – rekao je Filipović, a svi su članovi Vlade jednoglasno prihvatili prijedlog.

Ovo je odluka Vlade RH:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će sredstva u iznosu najviše do 29.164.611,95 eura s porezom na dodanu vrijednost, za financiranje projekta Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“, Grad Varaždin.

Nadalje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopit će s Gradom Varaždinom ugovor o financiranju projekta iz točke I. ove Odluke, kojim će se urediti međusobna prava i obveze, u iznosu najviše do 29.164.611,95 eura s porezom na dodanu vrijednost, što čini 100% procijenjenih i opravdanih
troškova projekta.

U konačnici Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će ugovorom osigurati da sve rizike za izvršenje ugovora, a koji mogu nastati vezano uz prethodne pokušaje uklanjanja otpada s predmetne lokacije, koje je provodio Grad Varaždin tijekom 2008. i 2013. godine, u potpunosti i uz odgovarajuća jamstva snosi Grad Varaždin.

Po odluci Vlade, župan Anđelko Stričak naglasio je kako se nakon punih 18 godina, tijekom kojih je balirani otpad bio jedan od najvećih problema grada Varaždina, odnosno nakon pet, šest vlada koje su se izmijenile kroz to vrijeme, jedino aktualna vlada premijera Plenkovića uhvatila u koštac s tim problemom.

-Ne samo da se uhvatila, nego ga je i riješila i to na korist svih Varaždinki i Varaždinaca u stopostotnom iznosu – kazao je župan Stričak ističući koliko će, zahvaljujući odluci Vlade, ostati više novaca u blagajni grada Varaždina.

-216 milijuna kuna, koliko je grad Varaždin trebao osigurat za zbrinjavanje baliranog otpada, sada mogu preusmjeriti na obrazovanje, tj. na izgradnju i dogradnju vrtića, rad škola, izgradnju i uređenje objekata u kulturi i sportu, na uređenje javnih površina i slično. Odnosno, gradu sada ostaje 216 milijuna kuna koje može utrošiti na korist svih svojih građana – zaključio je Stričak te još jednom zahvalio premijeru Plenkoviću te resornom ministru Filipoviću koji su pokazali razumijevanje za varaždinski kraj i Varaždinsku županiju i riješili ovaj veliki, gotovo 20-godišnji, problem.

Premijer Plenković zahvalio je na suradnji zastupnicima iz Varaždinske županije.

-Zahvaljujem i županu Stričaku i gradonačelniku Bosilju koji su također u komunikaciji i pripremi odluke bili aktivni – rekao je Plenković.

a.kučić/sjever.hr
16.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.