Now Reading:
Kreću li uskoro radovi na uređenju rijeke Plitvice od Varaždina do Gojanca?
Full Article 3 minutes read

Kreću li uskoro radovi na uređenju rijeke Plitvice od Varaždina do Gojanca?

Jedan od projekata o kojima se u Varaždinskoj županiji govori već dugi niz godina, posebice u vrijeme velikih poplava kakve su zadesile Varaždinsku županiju ovog ljeta, je projekt uređenja rijeke Plitvice.

Iako je u planu Hrvatskih voda uređenje kakvih 20-ak kilometara Plitvice, jedan od aktualnijih i javnosti zanimljivih projekata je onaj koji se tiče uređenja korita i lijeve obale rijeke Plitvice od Varaždina i Gojanca.

Naime, radi se o projektu koji se izvodi u dvije faze. U prvoj fazi projekta predviđeni su radovi na izgradnji nasipa na lijevoj obali rijeke Plitvice do Zagrebačke ulice do mosta u Gojancu, ukupne dužine 5,3 km. Procijenjena vrijednost radova je 1.672.307,39 eura, a njih u cijelosti financiraju Hrvatske vode iz NPOO programa.

Nakon toga je predviđena druga faza projekta koja podrazumijeva izgradnju pješačko-biciklističke staze na cijeloj dionici spomenutog nasipa, a na temelju sporazuma Hrvatskih voda s Gradom Varaždinom, te bi radove u potpunosti trebao financirati Grad Varaždin.

Za prvu fazu projekta, onu koja se tiče uređenja korita i izgradnju nasipa, već je pripremljena dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola.

Hrvatske vode u kolovozu ove godine raspisale su Javni poziv za odabir izvođača za Izvođenje radova na uređenju korita i lijeve obale rijeke Plitvice od Varaždina i Gojanca, na koji su se javile tri tvrtke – Colas Hrvatska d.d., Vodogradnja d.o.o. te Niskogradnja Huđek.

Od triju pristiglih ponuda, samo je jedna troškovno prihvatljiva, i to ona od tvrtke Niskogradnja Huđek, koja je radove na rijeci Plitvici procijenila na 1.550.023,50 eura, što je i manje nego su predvidjele Hrvatske vode.

S druge strane, ostale dvije ponude radove su procijenile skoro duplo. Naime, sljedeća ponuda je u visini od 2.691.027,80 eura, i to od strane Colasa, dok je tvrtka Vodogradnja d.o.o. radove procijenila na 3.899.681,67 eura.

Kako nam je rekao direktor Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu, Milan Rezo, od triju pristiglih ponuda, dvije su bile van okvira troškova.

– Odabir izvođača je još uvijek u postupku. Ako bude sve u redu, onda bi trebali odluku donijeti sljedeći tjedan – rekao je Rezo.

Inače, to nisu jedini dijelovi rijeke Plitvice koji će se uređivati. Naime, planovi postoje i za izgradnju nasipa na lijevoj i desnoj obali rijeke Plitvice nizvodno do naselja Vrbanovca i uzvodno do naselja Krkanec, za što su Hrvatske vode VGO za Muru i gornju Dravu pokrenule postupak osiguranja financijskih sredstava.

Kao što smo napomenuli, inače je predviđeno uređenje od 20-tak kilometara Plitvice koja prolazi kroz nekoliko katastarskih općina. Kada je riječ o izgradnji nasipa, njihov isključivi investitor su Hrvatske vode, no što se tiče izgradnje pješačko-biciklističkih staza, to ovisi o suradnji između Hrvatskih voda te jedinica lokalnih i regionalnih vlasti.

n.p.bajz/sjever.hr

12.11.2023.

Input your search keywords and press Enter.