Now Reading:
STIGLA ODLUKA Ne postoji sukob interesa između gradonačelnice Cividini i vijećnice Novak
Full Article 3 minutes read

STIGLA ODLUKA Ne postoji sukob interesa između gradonačelnice Cividini i vijećnice Novak

Činjenica da su gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i vijećnica MDS-a Željka Novak sestre, ne stavlja niti jednu od njih u stvarni ili potencijalni sukob interesa, a svaka odluka kojom bi se ograničavalo pravo vijećnika Gradskog vijeća da se izjašnjava o pojedinim točkama je nezakonita. Sažetak je to odgovora Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao i Ministarstva pravosuđa i uprave RH, koji su kao odgovori na upite gradonačelnice ovih dana stigli u Grad Čakovec.

Da posjetimo, vijećnica Željka Novak u Gradsko vijeće Grada Čakovca izabrana je na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Međimurskog demokratskog saveza, Hrvatskih laburista – stranke rada te Narodne stranke – reformisti. Vijećnica je članica MDS-a, a u vijeće je ušla nakon smrti vijećnika Josipa Požgaja, temeljem dogovora između stranaka koje čine navedenu kandidacijsku listu.

Zbog aktiviranja mandata vijećnice u Gradskom vijeću Grada Čakovca te stalnog navođenja oporbenih vijećnika da je ona, zbog toga što je sestra gradonačelnice, u sukobu interesa, čakovečka gradonačelnica obratila se Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i Ministarstvu pravosuđa i uprave te od njih zatražila očitovanje o tome predstavlja li njihovo krvno srodstvo stalni i automatski sukob interesa.

– Sama po sebi okolnost da su gradonačelnica Grada Čakovca i jedna od članica Gradskog vijeća Grada Čakovca sestre, ne predstavlja zapreku da isti akti budu predlagani od strane gradonačelnice sukladno propisanoj proceduri pod okolnostima kada će o njima glasati i njezina sestra, jer u suprotnom navedene osobe ne bi mogle izvršavati javne dužnosti koje su im na javnim izborima povjerene od strane građana – dio je odgovora Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave

Također, i vijećnica Željka Novak zatražila je mišljenje od Povjerenstva, no kako ona nije obveznica Zakona o sprječavanju sukoba interesa, upućena je na Ministarstvo pravosuđa i uprave.

– U Zakonu o lokalnim izborima navedeno je tko se ne smije kandidirati za člana predstavničkog tijela, a krvno srodstvo nije navedeno kao razlog. Nadalje, mandat vijećnika je neopoziv i nije obvezujući te vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja na sjednicama – rečeno je iz Ministarstva pravosuđa.

Ministarstvo u svom odgovoru napominje da Zakon ne propisuje obvezu izuzimanja članova predstavničkog tijela prilikom donošenja odluka, te da je svaka donesena odluka rezultat glasovanja predstavničkog tijela kao kolegijalnog tijela, a ne rezultat glasovanja pojedinog člana predstavničkog tijela. Ukoliko bi na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća bilo glasovanje o Odluci u kojoj bi eventualno mogao postojati sukob interesa pojedinog vijećnika, u tom slučaju nema zapreke da se vijećnik izuzme iz glasovanja ili da tijekom glasovanja bude „suzdržan“, no ta je odluka isključivo na samom vijećniku, a ne na Gradskom vijeću.

Iz Ministarstva su zaključili kako kako Gradsko vijeće ni u kojem slučaju nema ovlast oduzeti ili ograničiti pravo glasa vijećnici samo iz razloga rodbinske povezanosti s gradonačelnicom,

Ni gradonačelnica, ni vijećnica nisu u sukobu interesa, niti se vijećnici može bilo kakvom odlukom ili preporukom ograničiti pravo glasa. Da podsjetimo, Povjerenstvo za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca donijelo je prijedlog Gradskom vijeću da se vijećnici Novak izreče preporuka da se izuzme iz glasovanja oko svih točaka koje predlaže gradonačelnica Grada Čakovca.

sjever.hr

18.10.2023.

Input your search keywords and press Enter.