Now Reading:
INTERVJU VESNA MIKULEC, načelnica Općine Zlatar Bistrica: Naša glavna misao vodilja je transformiranje općine u mjesto poželjno za život i doseljavanje
Full Article 15 minutes read

INTERVJU VESNA MIKULEC, načelnica Općine Zlatar Bistrica: Naša glavna misao vodilja je transformiranje općine u mjesto poželjno za život i doseljavanje

Razgovarali smo s načelnicom Općine Zlatar Bistrica, Vesnom Mikulec, o prošle dvije godine njezinoga prvog mandata kao prve žene na čelu Općine o realiziranim projektima, ali i o projektima koji se planiraju u naredne dvije godine. Kako je sama načelnica rekla za sebe, uloga načelnice uvelike joj je promijenila život. Uhvatila se sa svim izazovima koje čelno mjesto nosi sa sobom, a u prošle dvije godine mnogo toga je odrađeno.

Na području cijele županije zadnjih mjeseci se radilo na infrastrukturi pa tako i na području Općine Zlatar Bistrice. Što se sve napravilo?

Istina, mnogo se radilo kao bi naši mještani imali bolji i kvalitetniji život u našoj maloj, ali snažnoj općini.
U sklopu javnog poziva iz područja sigurnosti cestovnog prometa izvedeni su radovi u Ulici Mirka Buntaka i Sportskom prolazu kojima je uvedena nova regulacija prometa u navedenim ulicama prvenstveno zbog sigurnosti djece jer se na tom dijelu nalazi Osnovna škola.

Izmješten je kolni ulaz u Osnovnu školu u Ulicu Mirka Buntaka, iscrtan je prostor za kratko parkiranje i zaustavljanje vozila uz lijevi rub kolnika radi sigurnog izlaska djece iz vozila i postavljena je prometna signalizacija za jednosmjernu ulicu.

U Ulici Vladimira Nazora postavljeno je kućište za kameru za nadzor brzine čime se promet znatno usporio. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.405,47 € od čega je Općina sufinancirala 4.289,50 €, a Ministarstvo unutarnjih poslova 11.115,97 €.

Protekle godine pokrenuli smo postupak uređenja nerazvrstanih cesta čime su u studenome prošle godine sanirana velika oštećenja kolnika u Ulici Stjepana Radića, čija je ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila 28.340,00 €.

U ovoj godini asflatiran je makadamski dio spojne ceste Grančarske ceste i Selske ulice u vrijednosti 26.720,94 €, od čega je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine općini odobrilo 6.100,00 €.

Iz fonda Solidarnosti sanirana su velika oštećenja kolnika u Bukovečkom putu, točnije odvojak Šimići, u vrijednosti 9.321,88 € te odron kolnika u Lovrečanu, na prilaznoj cesti prema Kapeli Sv. Lovre izgradnjom potpornog zida u vrijednosti 4.208,13 €.

Asfaltiran je makadamski dio Donje brestovečke ulice, a vrijednost radova iznosila je 11.207,50 €.

Nadalje, u planu je sanacija oštećenja i uređenje Kolodvorske ulice, izgradnja cesta u agrogospodarskoj zoni, uređenje i asfaltiranje spojne ceste Ulice Stjepana Radića i Donje brestovečke ulice, a razmatra se i mogućnost izgradnje nogostupa u Donje brestovčekoj i Gornje brestovečkoj ulici. Nadamo se uskoro pokrenuti i realizaciju izgradnje nerazvrstane ceste u Erveniku prema Petolasima za koju već imamo i građevinsku dozvolu te samo čekamo mogućnost prijave na natječaj za sufinanciranje iz EU sredstava.

Nije se radilo samo na uređenju cesta nego ste se pobrinuli i za komunalnu opremu!

Kontinuirano se radi na brizi i održavanju našeg mjesnog groblja u Lovrečanu. Zbog dotrajalosti opreme, Općina je prijavila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt opremanja sukladno našim potrebama te nam je od Ministarstva odobreno 2.654,46 € bespovratnih sredstava. U projektu opremanja Općina je nabavila komunalnu opremu za održavanje zelenih površina, kosilice i motorne pile, ali i opremu za održavanje dostojanstvenih ispraćaja preminulih na posljednje počivalište na našem groblju i to dva odra, svijećnjake, kolica za prijevoz lijesa, stalke za vijence i škropilnik na stalku. Nabava opreme iznosila je 10.335,84 €.

Nadalje, na groblju smo izgradili 18 novih grobnih mjesta, 12 dvostrukih i 6 jednostrukih, čija je vrijednost iznosila 20.462,54 €.

Osim toga, putem javnog poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini je odobreno 4.646,25 € bespovratnih sredstava za nabavu spremnika (koševa) za odvojeno sakupljanje otpada koji će se smjestiti na javne površine.

U Općini je mnogo mladih obitelji s djecom pa ste imali potrebe i za proširenjem dječjeg vrtića Zlatni dani. Osim proširenja što se sve napravilo oko vrtića?

Da, moramo misliti i na naše najmlađe mještane i na mlade obitelji da ostanu u našoj općini. Zbog veće potrebe za mjestima u vrtiću krenuli smo u dogradnju našeg vrtića. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji Dječjeg vrtića ZLATNI DANI u Zlatar Bistrici. Projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića financiran je preko Mjere 7., podmjere 7.4., operacije 7.4.1. gdje su odobrena sredstva u iznosu 334.315,97 €, dok ukupna vrijednost radova iznosi 381.141,90 €. Dogradnjom je izgrađena još jedna prostorija za stariju vrtićku skupinu sa pripadajućim sanitarnim prostorom te garderobom, a opremljen je novim namještajem i igračkama.

Dodatno, na Dječjem vrtiću na starom objektu prošle godine zbog obilnih padalina došlo je do prokišnjavanja dijela krovišta te se iz tog razloga pristupilo sanaciji krovišta. Sanacija krovišta na starom dijelu vrtića iznosila je 10.329,51 €.

Nismo zaboravili ni dvorište našeg dječjeg vrtića te je izrađena projektna dokumentacija za njegovo uređenje. Izrađenim projektom predviđena je nabava dodatnih sprava za igru, zamjena dotrajalih igrala, postavljanje antistresnih podloga oko igrala, sadnja drveća, obnova prilazne staze i vanjske natkrivene površine asfaltiranjem i popločenjem. Predviđeno je i iscrtavanje prometnog poligona za igru i edukaciju te društvenih igara kao što su igra Školica i Križić-kružić kojima se dobiva novi tematski teren za igru. Procijenjena vrijednost radova iznosi nešto manje od 66.360,00 €.

Jedan od većih projekata koji je pred nama, odnosi se na daljnja ulaganja u objekt dječjeg vrtića te je Općina uložila u projektnu dokumentaciju koja se tiče energetske obnove starog dijela zgrade dječjeg vrtića. Projektom bi se uveli solarni paneli za proizvodnju električne energije, ugradila dizalica topline, uvelo podno grijanje, zamijenila stolarija, napravila vanjska izolacija zidova novom toplinskom fasadom, postavili vanjski kapci na prozore, obnovili podovi, rekonstruirala i obnovila kuhinja i sanitarija te drugo. Nabava projekta iznosila je 24.056,01 €.

Izgradili smo i opremili dječje igralište u naselju Veleškovec. Igralište je otvoreno u lipnju ove godine, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem LEADER – Podmjere 19.2, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., LRS LAG-a Zeleni bregi, putem natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1. ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Općina Zlatar Bistrica zaprimila je od LAG-a Zeleni bregi Odluku o odobrenju projekta kojom je Općini odobreno ukupno 32.917,00 €. Ugovorena vrijednost projekta iznosila je 45.830,00 €.

Osim za najmlađe, Općina brine i za one malo starije, osnovnoškolce i srednjoškolce. Na koji način pomažete školarcima i studentima?

S obzirom na današnji način života i utjecaj na odrastanje naše djece, opće je poznato da je svugdje u porastu potreba za stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Posebno je velika potreba za uslugama logopeda. Stoga je Društvo Naša djeca Zlatar Bistrica u suradnji s općinama Zlatar Bistrica, Bedekovčina i Marija Bistrica otvorilo Logopedski kabinet. Novouređen i smješten na prvom katu zgrade Općine Zlatar Bistrica, logopedski kabinet pokriva područje općina: Zlatar Bistrica, Marija Bistrica i Bedekovčina. A općina je iz svog Proračuna izdvojila sredstva za njegovo uređenje, a redovito izdvaja sredstva i za njegov nesmetani rad.

Redovito se iz Proračuna Općine financira prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Lipovec, Veleškovec i Lovrečan te prijevoz za učenike srednjih škola s područja općine.

Redovito se financira projekt nastave engleskog jezika za učenike od 1. do 3. razreda. Također, izdvojena su sredstva za sufinanciranje udžbenika, radnog i drugog nastavnog materijala, nagrade učenicima, projekt Jumicar, projekt Baltazar, obuka neplivača i sve do početka ove godine potpora obiteljima za financiranje/sufinanciranje školske kuhinje (koje je od početka ove godine preuzelo Ministarstvo).

Redovno se isplaćuju učeničke i studentske stipendije.

Za sve navedeno u 2022. godini troškovi su iznosili 116.500,00 €.

Za potrebe školaraca i drugih putnika koji čekaju autobusni prijevoz na autobusnim stajalištima, odnosno ugibalištima u Veleškovcu i Lipovcu postavljene su nove konzolne nadstrešnice. Vrijednost nabava iznosila je 10.494,62 €.

Ne smijemo zaboraviti da Općina redovito sufinancira djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću ZLATNI DANI u iznosu od 60% ekonomske cijene vrtića što na godišnjoj razini iznosi i više od 146.000,00 €.

Osim vrtića i naših školaraca i studenata, brinemo za djecu od njihovog rođenja pa su tako isplaćivane jednokratne pomoći roditeljima za novorođeno dijete kojih je u 2022. godini bilo 20. Naknada za prvo dijete iznosi 265,45 €, za drugo 530,89 € i za treće dijete naknada iznosi 796,34 €.

No ne brinemo samo za najmlađe. Mještanima slabijeg imovinskog stanja kao i korisnicima zajamčene minimalne naknade dodijeljene su jednokratne novčane pomoći ili drugi odgovarajući oblik pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (naknada za troškove stanovanja, pomoć obiteljima i kućanstvima te božićnice za umirovljenike).

Puno se radi i na zadržavanju mladih obitelji. Donijeli ste odluku za rješavanje stambenog pitanja. O čemu se točno radi?

Da. Želimo zadržati naše mlade odnosno naše mlade obitelji. Uz vrtić, potpore kroz školovanje morali smo se pobrinuti da osiguramo mladim obiteljima stanovanje i na taj način ih zadržimo na području naše općine. Ne vrijede nam ni vrtići ni potpore ako naši mladi nemaju gdje živjeti i odlaze u veća središta. Upravo zbog toga donijeli smo Odluku o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine.

Korisnici ovih mjera mogu biti mlade obitelji koje nemaju u vlasništvu drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. Mjere koje se mogu ostvariti su sufinanciranje gradnje obiteljske kuće u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 3.980,00 €. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana na području Općine u iznosu od 50% kupoprodajne cijene, a najviše 3.980,00 €. Financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganje u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojim se osigurava novi stambeni prostor također u visini do 50% prihvatljivih troškova rekonstrukcije, a maksimalno u visini 2.650,00 €.

Osim navedenih mjera, u Pilot projektu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Općini je za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini odobreno 17.280,00 € bespovratnih sredstava za sveukupno 10 mladih obitelji i mladih. Središnji državni ured za demografiju i mlade utvrdio je financijske potpore u iznosima od 180,00 eura mjesečno za mladu obitelj sa djecom, a najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 eura u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023.
120,00 eura mjesečno za mladu osobu i mladu obitelj bez djece, a najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 eura u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1.1.2023.- 31.12.2023.

Mislili ste na svaki segment života u općini, pa tako, osim obrazovanja, mislili ste i na društveni i kulturni život Vaših mještana. Osnovana je Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja. Recite nam više od tome.

U srpnju 2022. godine osnovana je nova Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja u koju je uključeno i područje općine Zlatar Bistrica. Kao prvi zajednički projekt odrađena je sadnja sadnica stabala uz oznaku „Hrvatska prirodno tvoja”. U sklopu ovog projekta posađene su tri sadnice stabala u naselju Lovrečan u parku pored Kapele Sv. Lovre. Nadamo se da ćemo uz podršku Turističke zajednice uspjeti revitalizirati kulturni život i naše općine. U planu je izgradnja vinske ceste, biciklističke rute i mnoge druge zanimljivosti koje bi trebale prezentirati ljepote našeg kraja. U planu je i poseban veliki projekt izgradnje Dvorišča zagorskog purana koji bi postao prepoznatljiv turistički element općine jer se odavno zna da je upravo Zlatar Bistrica poznata po zagorskom puranu, a njegova važnost zabilježena je i na grbu naše općine.

Osim toga, sada se već tradicionalno u Zlatar Bistrici održavaju brojna događanja kao što su Advent u Zlatar Bistrici, Vozočašće u Mariju Bistricu, Ivanje, Lovreče u Lovrečanu, Zlatarbistričko proljeće gdje uz skroman budžet ipak uspijemo razveseliti naše mještane i okupiti ljude uz malo veselja. Na ovim događanjima poseban doprinos daju naše udruge koje svojom suradnjom i angažmanom obogate svako događanje.

Zaista se jako puno radilo na području Općine u zadnje dvije godine, a sigurni smo i da su brojni projekti i događanja u planu u narednom razdoblju. Možete li nam neke spomenuti?

Već smo to spomenuli, ali nije na odmet ponoviti, politikom djelovanja predviđena je revitalizacija napuštenih prostora te je u tu svrhu Općina kupila nekretninu u Ul. Vladimira Nazora, gdje se ukazuje prilika za realizaciju planirane projektne ideje Dvorišče zagorskog purana. Otkup zemljišta sa starom kućom i gospodarskim zgradama predstavlja početnu fazu projekta koji bi se dalje razvijao i aplicirao na fondove za sufinanciranje i povlačenje bespovratnih sredstava.

U planu je izgradnja muzeja u obliku kuće seoskog tipa s modernim elementima i djelomičnom energetskom samodostatnosti. Muzej bi prikazivao industrijsku povijest i razvoj Zlatar Bistrice te povijest zagorskog purana i njegov značaj za Zlatar Bistricu. Dvorište i okućnica uredili bi se kao tradicionalno dvorišče zagorskog purana sa zelenim površinama, prostorom za druženje i igru, kinom na otvorenom te prostorom za održavanje kulturnih događanja na otvorenom. Ovisno o prostoru, razmatra se i mogućnost smještanja poslovnih prostora za privlačenje novih poslovnih subjekata te omogućavanja prostora za naše gospodarstvenike.

U cilju daljnjeg uređenja naše Općine i poticanje zdravog života, rekreacije i sporta, Općina je uložila u projektnu dokumentaciju za izgradnju sportskog igrališta i rekreacijskog terena u Zlatar Bistrici. Projektom se predviđa izgradnja velikog košarkaškog igrališta, manjeg igrališta za odbojku, teretane na otvorenom, prostora za druženje u sjeni drveća na klupicama, a sve okruženo stazom za trčanje. Ispred igrališta predviđen je parking za automobile i bicikle. Igralište bi bilo smješteno ispod postojećeg školskog igrališta. Vrijednost nabave za izradu projektne dokumentacije iznosi 5.474,81 € dok se iznos radova predviđa oko 343.750,00 €.

Kao što je već prije spomenuto planira se daljnje ulaganje u objekt dječjeg vrtića u vidu energetske obnove starog dijela zgrade te uređenja dvorišta. Projekt energetske obnove prijavljen je na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Već je spomenuto i daljnje uređenje prometnica u našoj općini, od čega se posebno ističe nerazvrstana cesta u Erveniku prema Petolasima za koju postoji ishođena građevinska dozvola, uređenje Kolodvorske ulice, izgradnja nogostupa i uređenje Donje brestovečke i Gornje brestovečke ulice u suradnji s Županijskim cestama KZŽ, asfaltiranje i uređenje spojne ceste Ulice Stjepana Radića i Donje brestovečke ulice te izgradnja ceste u gospodarskoj zoni.
Dodatno, očekuje se i daljnje ulaganje u objekte u vlasništvu općine. Dom kulture ima ishođenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju polivalentne dvorane koja samo čeka prijavu za sufinanciranje putem javnog natječaja bilo iz nacionalnih ili europskih izvora. Osim toga, želja nam je revitalizirati kinodvoranu u Domu kulture. U planu je nabava opreme kojom bi se omogućilo prikazivanje raznih kinoprojekcija u Domu kulture kao što je to bilo nekada.

Očekuje se ulaganje i obnova Društvenog doma u Veleškovcu, a razmatra se i obnova društvenog doma u Lipovcu.

Nevezano uz projekte, u cilju zajedničkog napretka i razvoja naše male općine, potrebno je naglasiti važnost komunikacije i dobru međusobnu suradnju sa sumještanima, gospodarstvenicima, svim udrugama, obrazovnim ustanovama te drugim javnim službama.

ZAVRŠNA RIJEČ

Na kraju bih se vratila na početak. Ponosna sam što sam žena u prvom mandatu na čelu Općine Zlatar Bistrica. Koristim ovu priliku da još jednom zahvalim svima koji su vjerovali u mene.

Ono što do sada još nisam isticala, a bilo je presudno za donošenje odluke o prihvaćanju ove nadasve vrlo odgovorne dužnosti, u prvom redu bila je podrška mojih učenika kojima sam kao profesorica predavala u Srednjoj školi Konjščina, a zatim vlastita znatiželja mene kao znanstvenice za prihvaćanje nečeg novog.
Uloga općinske načelnice uvelike mi je promijenila život i donijela mnoge izazove, ali uz pomoć i podršku suradnika, prijatelja i mještana spremna sam odgovoriti na sve.
Pored velike odgovornosti i izazova ovaj posao pruža mnogo novih iskustava, novih sredina, poznanstava i novih događaja koji me ispunjavaju radošću i spoznajama. Iako ukorijenjenom negativnom svjetlu politike, u ovom miljeu upoznala sam mnogo divnih, vrijednih, odgovornih i jednostavnih ljudi.
Veseli me i posebna činjenica da nisam jedina žena u ovom poslu. Okružena sam općinama sa tri načelnice i jednom gradonačelnicom koje smo jedna drugoj podrška u svim pitanjima vezanim uz naše dužnosti.

Kao i svaki put do sada, naglašavam da su sve općinske aktivnosti provođene na način da je glavna misao vodilja transformiranje općine u mjesto poželjno za život i doseljavanje, mjesto koje čuva svoje prirodne i kulturne posebnosti, razvija turistički potencijal te unaprjeđuje kvalitetu života kroz poboljšanje uvjeta rada, razvoj društvenih sadržaja i brigu o sumještanima od najranije pa sve do treće životne dobi.

sjever.hr
26.08.2023.

Input your search keywords and press Enter.