Now Reading:
Između Žiškovca i Vratišinca uskoro pješačko-biciklistička staza
Full Article 2 minutes read

Između Žiškovca i Vratišinca uskoro pješačko-biciklistička staza

Gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije Đurđica Hamer potpisale su Sporazum o poslovnoj suradnji na osnovu kojeg će se izgraditi pješačko – biciklistička staza od Žiškovca do Vratišnica.

Cilj je povećati sigurnost odvijanja prometa na toj izuzetno prometnoj cesti, ali i izgraditi nove kilometre biciklističkih staza po Međimurju.

Ukupna dužina buduće pješačko – biciklističke staze je gotovo 3 kilometra. Između naselja izgradit će se biciklistička traka, a unutar Žiškovca i Vratišinca pješačko – biciklistička staza. Temeljem potpisanog Sporazuma, izradu projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola preuzela je Županijska uprava za ceste, kao i vođenje investicije te izvođenje radova na dijelu koji ne prolazi administrativnim područjem Grada Čakovca. Osim financiranja svog dijela buduće staze, Grad Čakovec imenovat će stručnu osobu koja će sudjelovati u koordinaciji aktivnosti i osigurati imovinsko – pravne odnose na dijelu dionice u nadležnosti Grada.

Kako je prilikom potpisivanja Sporazuma rekla čakovečka gradonačelnica, izgradnjom pješačko – biciklističke staze u Žiškovcu, podići će se i komunalni standard u mjestu.

– Nastojimo obnavljati i graditi komunalnu infrastrukturu na cijelom gradskom području, posebno u onim dijelovima koji su prethodnih godina bili zanemarivani. Drago mi je da je ova investicija plod zajedničke suradnje Grada i Županijske uprave za ceste, jer, uostalom, stazu će koristiti svi stanovnici ovog dijela Međimurja. Samo suradnjom svih institucija, bez obzira na nadležnosti, možemo kao društvo napredovati i razvijati se istaknula je gradonačelnica Cividini.

Kako je napomenuto, nova će staza prolaziti dijelom Žiškovca u kojem se nalazi i Područna škola. Krajnji rok za izradu projektne dokumentacije, uključujući sve potrebne dijelove projekata, elaborate i predradnje do predaje Glavnog projekta za izdavanje Građevinske dozvole je 180 dana od potpisa ugovora. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 20.000,00 eura.

sjever.hr

30.06.2023.

Input your search keywords and press Enter.