Now Reading:
Grad Prelog realizira projekte izgradnje prometnica i komunalne infrastrukture u vrijednosti 2.500.000 eura
Full Article 2 minutes read

Grad Prelog realizira projekte izgradnje prometnica i komunalne infrastrukture u vrijednosti 2.500.000 eura

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga na kojoj su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku Ljubomiru Kolareku održana je u četvrtak 29. lipnja 2023. godine. Raspravljali su o izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2023. godinu.

Na dnevnom redu su se našli i prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture, izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Preloga te izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2023. godinu. Raspravljalo se o zaduženju Grada Preloga, o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Leščača“ do Srednje škole Prelog te o izradi V. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Jug u Prelogu.

Zatim su se na dnevnom redu našli i zaključci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Cirkovljan te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Draškovec, kao i odluke o naknadi članovima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Preloga, o izmjenama Osnova pravila mjesnih odbora Grada Preloga, o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Grada Preloga, o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini. Također usvojeni su i prijedlozi Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Preloga te o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Prelog.

Točka koja je najviše pobudila pažnju je ona o zaduženju Grada Preloga u iznosu od 2.500.000,00 eura. Ovime se Grad Prelog zadužuje se za realizaciju više različitih investicija predviđenih Programom građenja komunalne infrastrukture i to: Gradnja ulica – Jug Prelog (obuhvat detaljnog plana) – D.A.Orešeka, Izgradnja prometnice i kanalizacije Ulice Jug IV i ulice Katarine Dolenec Prelog, Izgradnja prometnice Industrijske zone Istok (UK8 i UK13, Dječje igralište „novi Jug“ Prelog, Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Draškovcu te Sustav odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda Grada Preloga (jugoistočno područje).

foto: Grad Prelog, Studio VIPRO

sjever.hr

30. 06. 2023.

Input your search keywords and press Enter.