Now Reading:
Varaždin nakon izbora dobio proračun. Bosilj poručio – bale sa prvim rujna idu u povijest!!!
Full Article 5 minutes read

Varaždin nakon izbora dobio proračun. Bosilj poručio – bale sa prvim rujna idu u povijest!!!

Grad Varaždin konačno je dobio proračun za 2023. godinu nakon gotovo šest mjeseci neizvjesnosti i činjenice da je upravo zbog neizglasavanja proračuna krajem prošle godine došlo do privremenog zaustavljanja nekih aktivnosti i programa.

Upravo neizglasavanje proračuna dovelo je do izvanrednih izbora u travnju na kojim je SDP dobio većinu u Gradskom vijeću što mu sada omogućuje da bez problema donosi odluke pa tako i ovu na sjednici u petak kada je upravo većina koju ima ta stranka prihvatila proračun težak 82,6 milijuna eura na prihodovnoj i 85,2 na rashodovnoj strani.

-Građani su na izborima rekli da im se prijedlog proračuna sviđa jer sam ja kao nositelj liste i kao stranka dobili natpolovičnu većinu na izborima. To je za mene potvrda da se građani slažu s našim prijedlogom – kazao je pojašnjavajući prijedlog proračuna gradonačelnik Neven Bosilj.

Prema prijedlogu proračuna ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 77,2 milijuna eura, a ukupni rashodi 84,3 milijuna. No, na prihodovnoj strani još treba dodati zaduživanja od 5,4 milijuna eura te na rashodovnoj strani izdatke za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu od 986,5 tisuća eura. To znači da su ukupni prihodi u 2023. godini planirani u iznosu od spomenutih 82,6 milijuna eura a ukupni rashodi u iznosu od 85,2 milijuna.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2023. godinu planiran je iznosom od 2,6 milijuna eura. Dodajmo da su prihodi od poreza u 2023. godini planirani u iznosu od gotovo 31 milijun eura. Primici od financijske imovine i zaduživanja u ovoj godini planirani su u iznosu od 5,4 milijuna eura.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 85,2 milijuna a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od gotovo 58,5 milijuna zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 25,8 milijuna te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 986,5 tisuća eura. Na plaće zaposlenih u gradskoj upravi te u svim javnim ustanovama kojima je osnivač Grad Varaždin utrošit će se 23,4 milijuna eura.

Bosilj je u raspravi o proračunu najavio na što će se trošiti sredstva od zaduženja a to je prije svega sanacija baliranog otpada u Brezju. Spomenuo je i projekt Beli kipi gdje je istaknuo da se realizacijom tog projekta Grad Varaždin “vraća na Dravu”.

Bosilj je u sklopu rasprave o proračunu najavio i druge projekte od dovršetka obnove Gradske vijećnice, dogradnje vrtića, rješavanje prometnog problema kućanske rampe, do gradnje nove zgrade preko JU Gradski stanovi na području V mjesnog odbora.

– U društvenim djelatnostima mi smo prvi po nadstandardima. Prvi smo besplatni obrok u školama a od jeseni prvi u Hrvatskoj omogućit ćemo besplatan produženi boravak u osnovnim školama. Povećat ćemo sredstva za osobne asistente u vrtićima. Prijavljujemo energetsku obnovu Prve i Treće osnovne škole – rekao je Bosilj te dodao da se nije zaboravilo ni na umirovljenika koji će uskoro dobiti Uskrsnice.

Najavio je i značajna sredstva za varaždinski sport u iznosu od 1,7 milijuna eura. Radi se o najvećem iznosu za Zajednicu sportskih udruga Grada Varaždina.

Bosilj se dotaknu i moguće najave ukidanja prireza te je pozvao središnju vlast da to ne radi već da se pobrinu kako da poreznom reformom pomognu najprije onima koji imaju najniže plaće.

U konačnici proračun je podržalo 14 vijećnika dok su dva vijećnika bila protiv i dva suzdržana. Dvoje članova Nezavisne liste Ivana Čehoka bilo je protiv, Lešina i Cepanec, dok je Danijela Puškadija bila suzdržana. Suzdržana je bila i HDZ-ova Aranka Oreški. Uz SDP-ove vijećnike podršku proračunu dao je vijećnik Reformista i nezavisna Dubravka Novak.

Osim proračuna vijećnici su donijeli odluke o ukupnom zaduženju odnosno podizanju dva kredita ukupnog iznosa 20,8 milijuna eura.

Naime, Grad Varaždin ide u kreditno zaduženje u iznosu od 15,9 milijuna eura a sredstva će se iskoristiti za sanaciju baliranog otpada u Brezju gdje se kroz godine nakupilo više od 100 tisuća tona bala. Radi se o otpadu Grada Varaždina ali i četiri okolne općine.

-Sličan prijedlog je bio u studenom kada je kamata nešto bilo manja ali to se događa kada se čeka. No, Grad se trenutno zadužuje po istim kamatama kao i država Hrvatska. Ovo je najpovoljnije zaduženje danas na financijskom tržištu – pojasnio je Bosilj. Kazao je i da je Grad Varaždin, zajedno sa još četiri općine čiji se otpada odvozio u Brezje, uputio dopis ministru gospodarstva i zaštite okoliša kako bi to ministarstvo sufinanciralo rješavanje problema otpada. Bosilj drži i da bi cijela investicija trebala biti manja jer, naglasio je, po našem tumačenju od ukupne investicije odbijat će se PDV što znači automatski 20 posto manji iznos.

Ako se mogla sufinancirati sanacija Karepovca onda se može sufinancirati i sanacija u Varaždinu – zaključio je Bosilj te dodao da kada se maknu bale onda će se prodajom tog zemljišta poduzetnicima vraćati kredit.

-Kada ovo izglasate i potpišemo ugovor mislim da sa prvim rujna ako ne i prije bale idu u povijest – siguran je gradonačelnik Bosilj.

I ovaj prijedlog dobio je većinu glasova njih 14.

Prema informacijama sa Gradskog vijeća kredit će se iskoristiti u naredne tri godine koliko bi trajao i posao sanacije tog odlagališta, a sam kredit vraćat će se slijedećih 10 godina.

No, to nije jedino kreditno zaduženje za što su na sjednici u petak zeleno svjetlo dali vijećnici. Naime, donijeta je i odluka o kreditnom zaduženju na 4,9 milijuna eura za modernizaciju javne rasvjete. I ovdje se radi o kreditu s rokom otplate na deset godina.

s.kalajdžija/www.sjever.hr
05.05.2023.

Input your search keywords and press Enter.