Now Reading:
Gradsko vijeće Murskog Središća usvojilo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna – zbog projekata koji će se tek realizirati, u ovu godinu prenosi se višak od oko 5,8 milijuna kuna
Full Article 4 minutes read

Gradsko vijeće Murskog Središća usvojilo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna – zbog projekata koji će se tek realizirati, u ovu godinu prenosi se višak od oko 5,8 milijuna kuna

U subotu je održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Murskog Središća s petnaest točaka dnevnog reda.

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o Godišnjem izvršenju proračuna Grada Mursko Središće za 2022. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu sadrži prihode i rashode Grada, kao i proračunskih korisnika – Centra za kulturu „Rudar“, Dječjeg vrtića „Maslačak“ i Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja je višak od 5.788.031,45 kuna koji je nastao uglavnom zbog projekata koji nisu završeni u 2022. godini te će se njihova realizacija i plaćanje izvršiti u 2023. godini, a moguće je da će nešto od tih sredstava ostati te će se rasporediti na neke druge projekte ili potrebe.

Gradonačelnik Dražen Srpak podnio je Izvješće o svojem radu u drugoj polovici prošle godine koje su vijećnici usvojili, a jednoglasno je usvojena i Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada na području grada Murskog Središća koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu. U tu svrhu, ovih dana otvoriti e-mail adresa na koju će se sve nepravilnosti moći prijavljivati.

Vijećnici su raspravljali o Izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće za 2022. godinu, a naglašeno je da je, budući da je dječji vrtić na kraju 2022. godine poslovao s 201.586,13 kuna minusa, jasno da ekonomska cijena ne pokriva sve nastale troškove.
Gradsko vijeće jednoglasno je dalo prethodnu suglasnost na Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Maslačak, a koja je naročito potrebna zbog trenutno premalog kapaciteta gradskog dječjeg vrtića jer se njome propisuju kriteriji prednosti upisa. Ovo je još jedan pokazatelj potrebe dogradnje gradskog dječjeg vrtića za što je iz NPOO odobreno 650 tisuća eura, ali će i Grad uz to morati osigurati još minimalno toliko sredstava iz gradskog proračuna.

Jednoglasno su usvojeni i Izvršenje proračuna Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće te Izvršenje proračuna Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće za 2022. godine.

Zbog usklađivanja s novim Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi koji je doneseni 2022. godine, na dnevnom redu 11. sjednice Gradskog vijeća našao se i Statut Centra za kulturu „Rudar“, kao i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i plaćama u Centru za kulturu „Rudar“ koji su usvojeni jednoglasno. Novina u Statutu i Pravilniku jest što ravnatelja Centra za kulturu prema zakonu bira gradonačelnik umjesto Gradskog vijeća te što je bez iznimke za ravnatelja potrebna visoka stručna sprema.

Dvije su se točke dnevnog reda odnosile na ustrojstvo, odnosno potpisivanje Sporazuma o zajedničkom komunalnom redarstvu Grada Murskog Središća te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec kao i Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova komunalnih djelatnosti i javnih usluga putem trgovačkog društva Murs-ekom.
Za potrebe prijave na javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u smislu zajedničkog obavljanja poslova, potrebno je usvojiti novu odluku o ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstvaa ove odluke usvojene su jednoglasno.

Raspravljalo se i o sustavu civilne zaštite pa je tako jednoglasno usvojeno Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Murskog Središća za 2022. godinu, kao i Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godine te Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Murskog Središća.

Također, Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Jug u Murskom Središću, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Brezje, Odluku o utvrđivanju obuhvata poduzetničke zone Istarsko naselje te Odluku o utvrđivanju obuhvata Privredne zone u Murskom Središću.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Mursko Središće, Peklenica, Križovec, Štrukovec, Hlapičina i Sitnice koji će se održati 16. travnja ove godine za sva naselja te ulicu Sitnice.

Inače, na samom početku sjednice pred vijećnicima se našlo i Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice Maje Trstenjak. Naime, mandat vijećnici koja je izabrana na listi HDZ, HNS, HSLS, HDS prestaje zbog preseljenja te zbog toga i nemogućnosti obavljanja funkcije gradske vijećnice, a sukladno Sporazumu o predizbornoj i postizbornoj suradnji, prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste je Marko Strojko iz Križovca koji je položio svečanu prisegu.

sjever.hr
06.03.2023.

Input your search keywords and press Enter.

Prijavite se za primanje prvih

regionalnih digitalnih novina

Uspješno ste se prijavili!

Došlo je do pogreške prilikom pokušaja slanja vašeg zahtjeva. Molim pokušajte ponovno.

Slanjem podataka suglasni ste s Uvjetima korištenja, specifičnim svrhama korištenja i vašim pravima.