Now Reading:
Grad Lepoglava nagrađuje svoje izvrsne studente – evo koji su uvjeti potrebni za dodjelu stipendija!
Full Article 3 minutes read

Grad Lepoglava nagrađuje svoje izvrsne studente – evo koji su uvjeti potrebni za dodjelu stipendija!

Grad Lepoglava objavljuje natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave za akademsku godinu 2022./2023.

Gradonačelnik Grada Lepoglave u akademskoj godini 2022./2023. određuje sljedeći broj stipendija:

a) po osnovi socijalno-ekonomskog statusa – 29 stipendija;
b) po osnovi uspjeha i postignuća tijekom studiranja – 4 stipendije.

Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije samo prema jednom odabranom kriteriju (socijalno-ekonomski status ili uspjeh i postignuća tijekom studiranja) te ne može prelaziti na listu drugog kriterija.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,
-da imaju prebivalište na području Grada Lepoglave u neprekidnom trajanju od najmanje 1 godinu prije raspisivanja natječaja,
-da su redovni studenti upisani u redovnu nastavnu godinu,
-da ne primaju stipendije po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija,
-da su podnijeli pravodobnu prijavu na propisanom obrascu po pojedinom kriteriju dodjele stipendija s pripadajućom propisanom dokumentacijom,
-da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova, odnosno manje ukoliko učilište omogućava redovan upis naredne nastavne godine s manje od 50 ECTS bodova, o čemu je potrebno dostaviti dokaz,
-da kućanstvo prijavitelja nema dugovanja prema Gradu Lepoglavi s bilo koje osnove

Posebni uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije prema kriteriju uspjeha i postignuća tijekom studiranja:

-da su upisani u drugu ili višu godinu preddiplomskog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno diplomski studij (studenti prve nastavne godine preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ne ostvaruju pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju uspjeha i postignuća tijekom studiranja),
-da su studenti u prethodnoj redovnoj akademskoj godini ostvarili prosjek veći od 4,00.

Pravo na ostvarivanje stipendije nemaju studenti koji ne ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave kao i studenti:

-koji nisu upisani u statusu redovnog studenta,
-koji upisuju godinu nakon odslušanih svih predavanja tzv. apsolventska godina,
-koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini,
time da se u navedene uvjete ne računaju godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza na studiju.

Stipendija studentima Grada Lepoglave dodjeljuje se za akademsku godinu 2022./2023., računajući od 01. listopada 2022. do 30. lipnja 2023. godine.

Mjesečna visina pojedinačne stipendije iznosi 93 eura.

Dokumente potrebne za prijavu provjerite ovdje.

Lista kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, Lepoglava i na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr, u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.

Prijave kandidata dostavljaju se u roku 15 (petnaest) dana od dana objave ovog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave“, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava te je na zatvorenoj omotnici obavezno naznačiti prema kojem kriteriju za dodjelu stipendija se kandidat prijavljuje i ime kandidata.

sjever.hr/lepoglava.hr
25.01.2023.

Input your search keywords and press Enter.