Now Reading:
Volonteri i zaljubljenici u prirodu s dalekozorima u rukama „okupirali” varaždinski Motičnjak
Full Article 5 minutes read

Volonteri i zaljubljenici u prirodu s dalekozorima u rukama „okupirali” varaždinski Motičnjak

Brojni su učenici s dalekozorima u rukama ove subote „okupirali” varaždinski Motičnjak s jednim ciljem – promatrati i prebrojavati ptice vodarice.

Naime, u Varaždinskoj županiji i cijeloj Hrvatskoj već 41 godinu zaredom provodi se Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census – IWC), a riječ je o projektu kojeg u cijelom svijetu još od 1967. godine organizira Wetlands International, svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja.

Tradicionalno zimsko prebrojavanje ptica vodarica te promatranje ptica (birdwatching) organizirala je Javna ustanova Priroda Varaždinske županije, u suradnji sa županijskim Centrom izvrsnosti za biologiju.

-Siječanj je pogodan za prebrojavanje ptica vodarica jer ptice u to vrijeme borave na svojim zimovalištima. Vodarice se smještaju na nezaleđene vodene površine i njihove migracije su smanjene na najmanju mjeru, što je nama garancija da neće doći do dvostrukog prebrojavanja ptica – izjavila je ravnateljica JU Priroda, Sanja Kopjar.

Napomenula je kako podaci koji se dobiju ovakvim aktivnostima sektoru zaštite prirode služe za praćenje populacija vrsta, trendova te donošenje odluka o potrebi zaštite pojedinih vrsta i staništa.

-Rijeka Drava je poznato gnjezdilište, mrijestilište brojnih vrsta ptica, a ona je i područje ekološke mreže NATURA 2000 koje je važno za očuvanje ptica, što je bio poticaj nama u Javnoj ustanovi da u proteklih šest godina izdamo već tri publikacije na temu ptica. Prva od njih – Ptice uz Dravu, je sadržajno najbogatija i u njoj je predstavljeno 200-tinjak vrsta ptica koje koje možemo vidjeti na području uz rijeku Dravu, prije dvije godine tiskali smo i zabavnu knjigu o dravskim pticama za djecu, a prošle godine i Vodič za promatranje ptica – kazala je Kopjar.

Mentorica Martina Vidović istaknula je da djelatnici i učenici Centra izvrsnosti za biologiju u ovom projektu sudjeluju od 2015. godine.

-To je jedan od projekata koji se na svjetskoj razini izrazito dugo provodi i najsveobuhvatniji je. Učenici imaju priliku sudjelovati, doprinijeti opažanjima i te vrijedne podatke poslati znanstvenicima. Ptice su pokretni i aktivni organizmi, volonteri su nam iznimno važni, zato smo se odlučili da osim učenika uključimo i javnost. Jako nam je važno uključiti učenike u promatranje u prirodi jer učenici na taj način stječu dublju vezu sa samom prirodom. Za budućnost je to jako važno jer će ti učenici kada narastu donositi odluke povoljne za prirodu, cijenit će prirodu i zaštitit će je – izjavila je Vidović.

Ono što je također iznimno važno jest da boravak u prirodi izrazito doprinosi i mentalnom zdravlju, što su pokazala moderna istraživanja. Budući da su problemi mentalnog zdravlja učenika posljednjih godina sve izraženiji, ovakve aktivnosti jedan su od načina da im se pomogne da se s tim problemima nose.

-Od 2015. godine, uz zimsko prebrojavanje uključeni smo i u EuroBirdwatch, a ukupno se kroz godinu uključilo više od stotinu učenika. Na ovoj lokaciji u najboljim smo godinama zabilježili više od 800 jedinki. Prosječne nam se vrijednosti kreću između 300 i 400 jedinki po promatranom području, a situacija se mijenja iz godine u godinu i vezana je uz vremenske uvjete i dnevnu dinamiku ptica – pojasnila je Vidović.

Lorena Filipović, učenica 2. razreda varaždinske Prve gimnazije smatra kako je promatranje i prebrojavanje ptica savršena prilika da se nauče neki detalji koji se ne mogu naučiti na nastavi u školi.

-Entuzijazam profesora i ostalih nas je najviše potaknuo da dođemo ovamo. Smatram da je za sve one koje zanimaju prirodno-znanstveni predmeti savršeno da odu na teren i da dožive nešto ovakvo jer tako mogu najlakše zapamtiti neke stvari. Vjerujem da će danas biti dobro raspoloženje, da ćemo svi biti puni entuzijazma i jako puno naučiti, a prijavit ću se sigurno i iduće godine – rekla je Lorena.

Župan Anđelko Stričak jedan je od onih ljudi koji svaki trenutak svog slobodnog vremena voli provesti u prirodi, uživajući u njezinim ljepotama, stoga ne čudi da se dobro raspoložen pridružio učenicima i volonterima.

-Javna ustanova Priroda Varaždinske županije već dulji niz godina pomaže u radu Centra izvrsnosti iz biologije, a Centar smo osnovali upravo iz razloga da učenici dobiju koju informaciju više, a isto tako, da im se omogući što više praktične nastave. Ovo današnje događanje upravo je takav vid nastave. Učenici će biti upoznati sa staništima ptica, naučiti kako se ponašati u blizini njihovih staništa te koje vrste ptica obitavaju na našem području – rekao je Stričak.

Istaknuo je i da je važno što Javna ustanova Priroda Varaždinske županije postaje sve otvorenija javnosti.

-Tiska i dijeli sve više edukativnih letaka i brošura, sve s ciljem da javnost što bolje upozna ne samo njihov rad, već i da dozna čime to sve obiluje Varaždinska županija, a mi smo kao županija doista bogati kulturnim, ali i prirodnim dobrima – istaknuo je župan.

a.kučić/sjever.hr
14.01.2023.

Input your search keywords and press Enter.