Now Reading:
Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava 10 gerontodomaćica
Full Article 3 minutes read

Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava 10 gerontodomaćica

Udruga slijepih Međimurske županije u sklopu projekta Zaželi zapošljava 10 gerontodomaćica za pomoć i potporu starijim osobama u nepovoljnom položaju na području Međimurske županije.

Radi se o zapošljavanju na određeno vrijeme odnosno na period od 6 mjeseci na puno radno vrijeme.

Opis posla:
Pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
Pomoć pri oblačenju, svlačenju i briga o osobnoj higijeni korisnika
Pomoć u socijalnoj integraciji
Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba
Pružanje podrške korisniku kroz razgovore
Pružanje mjesečne usluge pomoći i podrške prema minimalno šest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Uvjeti:
Punoljetnost
Vozačka dozvola B kategorije, osobni automobil
Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kako slijedi:
Žene od 50 godina starosti i više – osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine – pismenu izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene s područja Međimurske županije.
Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj:
Zamolba za posao i životopis vlastoručno potpisani
Preslika osobne iskaznice
Preslika dokaza o završenoj školi ili pisana izjava o razini obrazovanja
Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave natječaja)
Odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju prema uvjetima ovog natječaja

Natječaj je otvoren do 15. siječnja 2023. godine, a prijaviti se možete putem pošte na adresu: Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40 000 Čakovec ili osobnim dolaskom na adresu: Ruđera Boškovića 4, Čakovec uz prethodnu najavu na telefon: 091/639-0005 Mailom: ana@usm.hr

Foto: arhiva

www.sjever.hr
11.01.2023.

Input your search keywords and press Enter.