Now Reading:
Prvih šest mjeseci projekta CRO-SI-SAFE
Full Article 4 minutes read

Prvih šest mjeseci projekta CRO-SI-SAFE

Projekt „Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije – CRO-SI-SAFE“ počeo je 1. lipnja 2022. godine i traje do 31. svibnja 2023.

Realizira se u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014–2020, a glavni mu je cilj unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 739.612,25 EUR, a sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj sufinanciran je u iznosu od 628,670,40 EUR.

Zagorska razvojna agencija vodeći je partner uz tri projektna partnera iz Hrvatske i Slovenije:

-Krapinsko-zagorska županija
-Razvojna agencija Sotla
-Občina Rogatec

Uz projektne partnere, na projektu sudjeluje i osmero pridruženih partnera žurnih službi koji su nam izuzetno važni u provedbi aktivnosti jer su upravo oni ciljana skupina projekta:

-Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
-Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Krapinsko-zagorska
-Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica
-Zdravstveni dom Celje
-Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
-Gasilska zveza Slovenije
-Razvojna agencija Savinjske regije.

Od konkretnih aktivnosti u prvih šest mjeseci provedbe projekta CRO-SI-SAFE, ističemo uspješno provedene dvije prekogranične demonstracijske vježbe – u tvornici Predionica u Klanjcu, 6. 10. i Steklarni u Rogaškoj Slatini, 4. 11.2022. s ciljem poboljšanja suradnje, uvježbavanja protokola te unapređenja znanja i vještina djelatnika žurnih službi.

Održano je predstavljanje žurnih službi na Zivtovom trgu u Zaboku za dionike ranjivih skupina 5.10.2022.

Za aktiviranje dionika CRO-SI-SAFE tima održan je i PUB KVIZ u Zaboku, 7.10.2022.

S ciljem osiguranja dostatne specifične opreme za potrebe hitnih intervencija prilikom masovnih nesreća, preko projekta se nabavljaju setovi opreme za pravovremenu reakciju žurnih službi u masovnim nesrećama. Općina Rogatec za hitne intervencije nabavlja terensko vozilo za spašavanje i radnu platformu, odnosno softver za iskustvenu sobu kao simulaciju reagiranja u masovnim nesrećama. Krapinsko-zagorska županija za potrebe intervencija nabavlja specijaliziranu i IT opremu za Društvo Crvenog križa KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ, Vatrogasnu zajednicu KZŽ i HGSS – Stanicu Zlatar Bistrica. Tako se između ostaloga, nabavljaju: radijski komunikacijski uređaji, hidraulički alat, alati za stabilizaciju, proširivači, karabineri, medicinska nosila, boce s kisikom, agregati, prijenosni uređaji, šatori i ostala pripadajuća oprema te će se urediti jedno vozilo Hitne u kompletno opremljeno i komunikacijsko vozilo za masovne nesreće.

Od nadolazećih aktivnosti, predstoje nam dva studijska putovanja do kraja 2022. godine – 25. 11. u Primorsko-goransku županiju te 14. i 15. 12. u Austriju – na kojima ćemo posjetiti žurne službe primjere dobre prakse s ciljem razmjene iskustva i vještina u hitnim intervencijama. U okviru projekta predviđene su i specijalizirane edukacije za djelatnike žurnih službi, od kojih se ističe MRMI tečaj u Novom Mestu u Sloveniji u siječnju 2023. godine. U okviru projekta izrađujemo zajedničku dvojezičnu (SI-HR) studiju o uspostavi CRO-SI-SAFE tima koja obuhvaća analizu potreba krajnjih korisnika, analizu postojećeg stanja infrastrukture i usluga, studiju o suradnji prekograničnih dionika, prijedlog modela upravljanja s definiranim prijedlogom protokola i prekograničnih procedura.

Izrađujemo edukativni tiskani materijal namijenjen djeci, animirane video klipove s kratkim uputama kako reagirati u konkretnim masovnim nesrećama (teme: požar, potres, odron zemljišta, poplava, pandemija, nuklearna nesreća), pripremamo tečaj i natjecanje prve pomoći za osnovnoškolce te još mnoge druge edukativne aktivnosti za povećanje svijesti javnosti o ovoj bitnoj tematici. Pratite nas na web stranici projekta (link: http://cro-si-safe.eu/).

Objavu članka sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Zagorske razvojne agencije.

sjever.hr
20.11.2022.

Input your search keywords and press Enter.