Now Reading:
Općina Jesenje za svoje studente osigurala stipendije u iznosu 500 kuna mjesečno – ovo su uvjeti!
Full Article 3 minutes read

Općina Jesenje za svoje studente osigurala stipendije u iznosu 500 kuna mjesečno – ovo su uvjeti!

Općina Jesenje u akademskoj godini 2022./2023. dodijelit će stipendije svim redovnim studentima koji ispunjavaju kriterije propisane Pravilnikom o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Jesenje iznosu od po 500,00 kn mjesečno, počevši od 1. listopada 2022. do 31. srpnja 2023. godine.

Pravo prijave na Natječaj, za dodjelu stipendije imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Općine Jesenje koji ne primaju stipendiju po bilo kojoj drugoj osnovi i koji su pravodobno predali potpuno i točno ispunjen obrazac prijave na natječaj, sa priloženom potrebnom dokumentacijom, te ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da nisu stariji od 27 godina,
b) ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,50,
c) ako su studenti ostalih godina studija da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 i ostvareno najmanje 40 ECTS bodova, te apsolventi neovisno o broju ECTS bodova

Pravo prijave na stipendiju nemaju studenti koji ne ispunjavaju prethodno navedene uvjete te studenti privatnih visokih učilišta.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju studenti čije kućanstvo nema nepodmirenih obaveza prema Općini Jesenje po bilo kojoj osnovi.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija studenti su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) potvrdu visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra),
2) presliku osobne iskaznice ili potvrdu policijske uprave o prebivalištu na području Općine Jesenje,
3) originalnu potvrdu o prosjeku ocjena ili ovjerene preslike sa prijepisom ocjena, koja sadržava : a) ukupni broj ECTS bodova
b) broj ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini
c) svjedodžbu završnog razreda srednje škole i državne mature (studenti
prve godine)


Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje, zaključno do 25. studenog 2022. godine do 15,00 sati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Jesenje, Odbor za dodjelu stipendija Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje, isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Općine Jesenje za akademsku godinu 2022./2023.“,

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Svi detalji dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Jesenje www.jesenje.hr

sjever.hr/jesenje.hr
11.11.2022.

Input your search keywords and press Enter.