Now Reading:
Općina Bedekovčina jako uspješna u povlačenju bespovratnih sredstava – U ovoj godini odobreno im čak više od 27 milijuna kuna
Full Article 4 minutes read

Općina Bedekovčina jako uspješna u povlačenju bespovratnih sredstava – U ovoj godini odobreno im čak više od 27 milijuna kuna

Općina Bedekovčina sasvim sigurno spada među jedinice lokalne samouprave koje uspješnim prijavama svojih projekata povlače najviše bespovratnih sredstava. Tako je u do sada, u ovoj godini Općini odobreno oko 27.500.000 kuna.

Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Rekonstrukcije i promjene namjene zgrade “Stare škole” u zgradu kulturnog centra odobreno je 7.515.600 kuna, a riječ je o projektu koji se odnosi na rekonstrukciju postojeće zgrade stare osnovne škole u prostor kulturnog centra. U projektiranoj zgradi kulturnog centra bit će smješteni prostori i spremišta za lokalne udruge, sanitarni čvorovi, čajne kuhinje, višenamjenska dvorana s pripadajućom ostavom i prostorom za pripremu hrane. U blizini građevine uredit će se i 9 parkirališnih mjesta.

Kulturni centar će biti javne i društvene namjene te će se prenamjenom zgrade stare škole u kulturni centar poboljšati uvjeti za izvođenje raznih kulturnih aktivnosti na području Općine Bedekovčina što će rezultirati unaprjeđenjem kvalitete života stanovnika Općine. Dodatnim prostorima stvorit će se novo mjesto za kreiranje, razvoj i poticanje kulturnog stvaralaštva na području Bedekovčine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.272.258,24 kuna.

Nadalje, od Ministarstva znanosti i obrazovanja za projekt Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Bedekovčina odobreno je 4.896.000 kuna. Naime, taj je projekt Općina Bedekovčina prijavila u partnerstvu s Gradom Donja Stubica te će se njime realizirati završna faza dogradnje i opremanja dječjeg vrtića koja obuhvaća dovršetak i kompletno opremanje katnog dijela građevine, ugradnju lifta, uređenje vanjskog dvorišnog dijela te dodatnih parkirališnih mjesta, čime će se povećati kapaciteti vrtića za četiri nova dnevna boravka odnosno 56-ero djece. Ciljna skupina su djeca jasličke i vrtićke dobi s prebivalištem na području Općine Bedekovčina i Grada Donja Stubica, a ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 5.955.488,75 kuna.

Od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općini je odobreno 249.212,70 kuna za projekt: Dječje igralište kod spomen doma u Lugu Poznanovečkom. Projekt obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta sa spravama (ljuljačka, tobogan s penjalicom, njihalica i klackalica) te pješačkih površina, kao i postavljanje elemenata urbane opreme – klupa i koševa za smeće, ali i krajobrazno uređenje čestice, postavljanje zaštitne ograde te izgradnju rasvjete dječjeg igrališta. Time će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece te doprinijeti socijalizaciji djece kroz igru, druženje te međusobnu interakciju. Ukupna vrijednost projekta je 603.895 kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za Projekt Rekonstrukcija Magdalenićeve ulice – II. faza odobrilo je Općini 350.000 kuna, a Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 120.000 kuna. Naime, 2021. godine, u sklopu I. faze, rekonstruirano je 420 metara Magdalenićeve ulice, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, a ovim projektom predviđa se izvođenje radova rekonstrukcije dijela Magdalenićeve ulice u dužini od dodatnih 410 metara, što uključuje proširenje kolnika s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje. Ukupna vrijednost projekta je 1.120.674 kuna.

Za projekt Sanacija nestabilnosti na nerazvrstanoj cesti u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture odobreno je 687.800 kuna. Cilj projekta je sanacija štete te obnova redovnog funkcioniranja sustava u području prijevoza kako bi se osigurali uvjeti za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije te izvedba radova sanacije, a procijenjena vrijednost projekta je 687.800 kuna.

Isto tako, u partnerstvu s Državnom geodetskom upravom provodi se katastarska izmjera k.o.Komor. Državna geodetska uprava financira katastarsku izmjeru u omjeru 40 posto, što iznosi oko 6.200.000 kuna. Iz proračuna Općine Bedekovčina planira se izdvojiti oko 3.000.000 kuna za nekretnine u vlasništvu Općine i Republike Hrvatske, za nekretnine u vlasništvu korisnika zajamčene minimalne naknade, te ostale operativne troškove provedbe katastarske izmjere, a preostali dio financirat će se na način da nositelji prava sudjeluju u iznosu 0,36/m2 za svoje nekretnine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.500.000 kuna.

Na području Općine provodi se i projekt Rekonstrukcije i dogradnje DVD Bedekovčina, za koji je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobreno oko 7.500.000 kuna za projekt vrijedan oko 9.000.000 kuna, čiji je nositelj DVD Bedekovčina, a koji će se provoditi uz financijsku potporu i Općine Bedekovčina.

Iz svega navedenog vidljivo je da je, do sada, u 2022. godini na području Općine odobreno 27.518.612 kuna za razne investicije sveukupne vrijednosti oko 42.200.000 kuna, a kojima se će podići kvaliteta života mještana Općine Bedekovčina.

www.sjever.hr
03.11.2022.

Input your search keywords and press Enter.