Now Reading:
Međimurska županija poziva studente, dobitnike Rektorove nagrade, da se jave i ostvare pravo na nagradu od tisuću kuna
Full Article 50 second read

Međimurska županija poziva studente, dobitnike Rektorove nagrade, da se jave i ostvare pravo na nagradu od tisuću kuna

Međimurska županija poziva studente dobitnike Rektorove nagrade za akademske godine 2020./2021. i 2021./2022. da se prijave do 17. studenoga 2022. kako bi ostvarili pravo na novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo na isplatu nagrade studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije: presliku ispisane i vlastoručno potpisane prijave čiji je obrazac objavljen uz poziv, presliku odluke rektora o dodjeli Rektorove nagrade te presliku osobne iskaznice.
Dostavljeni podaci biti će korišteni isključivo u svrhu dodjele nagrade.

Dokumentacija za prijavu isplate šalje se isključivo elektronskom poštom na adresu: nagrade.studenti@medjimurska-zupanija.hr do 17. studenoga 2022. godine.

Javni poziv je vidljiv na sljedećim poveznicama:
JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2020./2021.
JAVNI POZIV za dodjelu novčanih nagrada studentima dobitnicima rektorovih nagrada za akademsku godinu 2021./2022.

sjever.hr
21.10.2022.

Input your search keywords and press Enter.