Now Reading:
Državna imovina, zdravstvo, katastarske izmjere i ŽUC bile su glavne točke rasprave gradonačelnika i načelnika Koprivničko-križevačke županije, župan Koren zadovoljan suradnjom
Full Article 5 minutes read

Državna imovina, zdravstvo, katastarske izmjere i ŽUC bile su glavne točke rasprave gradonačelnika i načelnika Koprivničko-križevačke županije, župan Koren zadovoljan suradnjom

U prostoru Županijske uprave održana je prva sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije koju je sazvao župan Darko Koren. Uz predstavnike jedinica lokalne samouprave, sjednici su prisustvovali pročelnici županijskih upravnih tijela i ravnatelji županijskih ustanova.

Kolegij je otvorio župan te zahvalio okupljenim predstavnicima jedinica lokalne samouprave na odazivu i dosadašnjoj suradnji, kao i na upućenim inicijativama usmjerenima razvoju svojih sredina. Također je dodao kako će se, prema potrebi, neke teme obraditi i na individualnim sastancima.

-Uvijek postoje teme koje su zajedničke za sve nas, a upravo je forma djelovanja kroz Kolegij adekvatna kako bismo kvalitetno raspravljali o raznim pitanjima. Pohvaljujem dosadašnju suradnju s jedinicama lokalne samouprave te vjerujem da ćemo i nadalje odlično surađivati jer svi imamo isti cilj, a to je razvoj naših općina i gradova te ukupni razvoj Županije. Moramo biti jedinstveni u našim naporima za boljitak života građana -kazao je župan te predstavio točke dnevnog reda.

Prva se točka odnosila na obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave glede unosa državne imovine u Središnji registar državne imovine. Naglašena je važnost aktivnije suradnje jedinica lokalne samouprave sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, a vezano uz provedbu Zakona o Središnjem registru državne imovine i pripadajućih dokumenata. U prvoj je fazi potrebno unijeti nekretnine u postojeći informatički sustav, što je dio JLS-a i napravio, a upravo je to pretpostavka da u budućnosti županije preuzmu povjerene poslove upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, na svom području.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci Dragutin Guzalić predstavio je stanje cesta i prihode ŽUC-a, osvrnuvši se na neadekvatan model financiranja. ŽUC upravlja s ukupno 824 kilometara javnih cesta čije se održavanje, rekonstrukcija, modernizacija i gradnja plaćaju iz naknade za ceste, što generira ogromne razlike u prihodima između ŽUC-eva jer nemaju svi istu dužinu cestovne mreže i isti broj vozila iste kategorije.

Ravnatelj smatra kako se postojeći model financiranja hitno mora mijenjati, obzirom da ovise o dodatnim prihodima i nemaju sredstava za nužne popravke i obnovu cesta. Dodao je kako predstoji obnova preko 100 kilometara kolnika, no detaljne planove za iduću godinu još uvijek nisu u mogućnosti izraditi. Zaključio je kako bi se trebalo vratiti na razinu financiranja ŽUC-eva iz 2012. godine, odnosno kako je potrebno omogućiti veće i sigurnije prihode.

Župan je istaknuo kako je ovo važna tema te kako će o njoj raspravljati i na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županije, zajedno s predstavnicima ostalih županija.

Što se tiče rane intervencije, Županija će sufinanciranjem terapijskih postupaka direktno pomoći roditeljima djece s teškoćama u razvoju koji trebaju takvu uslugu. Trenutno je Odluka o načinu i uvjetima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za podmirenje dijela troškova rane razvojne podrške/rehabilitacije i socijalne integracije djeteta kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće u postupku javnog savjetovanja te će biti upućena na Županijsku skupštinu. Predstavnici JLS-a pozvani su da se također uključe u pomoć roditeljima čija su djeca s njihovog područja.

Županija je u posljednje vrijeme uložila značajna sredstva u investicije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi te je predstavljen prijedlog da se te objekte, koji doprinose razvoju lokalnoj sredina i poboljšanju demografskih pokazatelja, oslobodi plaćanja komunalnih doprinosa.

Naglašeno je kako je Županija uvijek podržavala projekte katastarskih izmjera u JLS-ima i uključivala se u sufinanciranje te će to i nadalje činiti, a najavljeno je i financiranje iz državnog proračuna. Planovi za katastarske izmjere u narednom razdoblju odnose se na općine Kloštar Podravski, Virje i Đelekovec te na Đurđevac i Rasinju, u smislu djelomičnih izmjera. Kod Zakona o poljoprivrednom zemljištu, potrebno je da JLS-i osnuju nova povjerenstva, jedno za zakup i jedno za prodaju zemljišta, kako bi njihove odluke bile važeće, sukladno izmijenjenom Zakonu.

Informacije o izradi planova upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže na području županije predstavila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ Željka Kolar, istaknuvši kako je riječ o strateškim dokumentima kojih se moraju pridržavati svi oni koji djeluju ili provode aktivnosti na zaštićenim područjima. Okupljenima je pojasnila kako se u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000“ na području županije izrađuju Plan upravljanja regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže te Plan upravljanja Posebnim rezervatom i područjem ekološke mreže Đurđevački peski, pojasnivši načine na koje se svi zainteresirani mogu uključiti.

Status „Općina/grad prijatelj djece“, uz gradove Koprivnicu i Križevce, nedavno dobila i Općina Virje, a predstavnici JLS-a složili su se kako većina njihovih sredina ispunjava te uvjete. Potrebno je samo urediti administrativne pretpostavke, između ostalog i izraditi Godišnji plan i program uključenja u akciju, te se nakon odluke općinskog/gradskog vijeća, prijaviti za ostvarenje tog statusa. Istaknuto je kako je potrebno da 50 posto JLS-a na području županije ostvari status prijatelja djece, kako bi se za isti mogla prijaviti i Koprivničko-križevačka županija.

Kao zaključak Kolegija, župan je još jednom gradonačelnicima i načelnicima zahvalio na okupljanju i konstruktivnoj suradnji, dodavši kako je Kolegij bio prilika za razmjenu iskustava, ujedno svima poželjevši uspješno djelovanje s ciljem daljnjeg razvoja svojih sredina.

sjever.hr/kckzz.hr
20.10.2022.

Input your search keywords and press Enter.