Now Reading:
TRADICIJA SPAJA U sklopu 26. Festivala čipke u Lepoglavi uspješno proveden projekt “Bonding lace” koji je okupio preko 260 sudionika
Full Article 6 minutes read

TRADICIJA SPAJA U sklopu 26. Festivala čipke u Lepoglavi uspješno proveden projekt “Bonding lace” koji je okupio preko 260 sudionika

U sklopu 26. Čipkarskog festivala u vremenu od 09. – 11. rujna 2022. godine Grad Lepoglava je u suradnji s partnerom na projektu, gradom Kiskunhalas iz Mađarske, proveo je projekt pod nazivom „Bonding Lace“ (Čipka koja povezuje) financiran iz Programa Europa za građane, program Građani, ravnopravnost, prava i vrijednost (CERV) iz programa Bratimljenje gradova.

Tradicijska kulturna baština u obliku čipkarstva, njezino očuvanje i zaštita, temelj je suradnje između različitih europskih zemalja, te čini osnovu ovog projekta mreže malih gradova koji povezuje i ujedinjuje male gradove diljem Europe s ciljem očuvanja tradicijske kulturne baštine i poticanja lokalnog stanovništva na međukulturno sudjelovanje i međukulturni dijalog. 

Cilj provedenog projekta „Bonding Lace“ je bio uspostaviti vezu između čipkarskih centara u Europi, te promovirati vrijednost i važnost očuvanja izvorne kulturne i tradicijske baštine u obliku tradicionalnog čipkarstva, ne samo u Republici Hrvatskoj već i u nekoliko drugih europskih zemalja u kojima postoji tradicija njegovanja čipkarstva – Mađarskoj, Sloveniji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Italiji, Slovačkoj i Malti. 

Osim poticanja očuvanja i njegovanja tradicionalne kulturne baštine, važan cilj ovog projekta je i poboljšati uvjete za sudjelovanje građana u očuvanju kulturne baštine i sudjelovanje u međunarodnoj kulturnoj razmjeni pružajući im priliku da aktivnim sudjelovanjem na projektu Bonding Lace direktno izmjene svoja iskustva i ojačaju međusobne veze.

Tijekom dosadašnjeg rada na polju očuvanja kulturne baštine uočili smo da postoji potreba za stvaranjem čvrstih temelja za zajedničku suradnju na razini europskih gradova. Osvješćivanjem kulturnih sličnosti uz poticanje poštovanja prema međusobnim razlikama u sklopu projekta osnaženi su sudionici u razumijevanju europske povijesti i tradicionalne kulturne baštine te su osvijestili potrebu za jačanjem međusobne solidarnosti i na polju kulturnih djelatnosti. 

Međusobna interakcija i suradnja među različitim europskim zemljama pridonijela je jačanju osjećaja zajedničke povijesti i zajedničkih vrijednosti. Gradovi Lepoglava i Kiskunhalas, koji su nositelji projekta, imaju sličnu kulturnu, povijesnu i gospodarsku pozadinu – radi se o malim ruralnim mjestima s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom. U tom kontekstu, očuvanje kulturne baštine također predstavlja i jedan od načina socijalne integracije lokalnog ruralnog stanovništva i priliku za društveni i međukulturni angažman.

Svi ciljevi projekta, uspostavljanje strukture europskih gradova koji surađuju i zajedno rade na očuvanju europske kulturne baštine te promiču zajedničku povijest, vrijednosti, raznolikost i međusobnu solidarnost i suradnju, te jačanje regionalnih kulturnih centara u Europi i informiranje o važnosti zajedničkog sudjelovanja u društvenim procesima koji se temelje na načelima uključivosti i međusobne suradnje, te poticanje lokalnog stanovništva na aktivnije sudjelovanje u djelovanju udruga i nevladinih organizacija,  uspješno su ostvareni putem održanih projektnih aktivnosti te putem kanala vidljivosti projekta.

U okviru projekta u vremenu od 09.-11. rujna 2022. održao se niz aktivnosti: 

Izložba čipaka iz Hrvatske koje su obuhvatile čipkarske radove i prezentacije čipkarskog umijeća iz sljedećih hrvatskih čipkarskih centara: Primošten, Split, Sikirevci, Križevci, Trg kraj Ozlja, Sveta Marija, Pag, Dolina kardinala – Krašić i Lepoglava;

Međunarodna izložba čipke obuhvatila je čipkarske radove i prezentacije čipkarskog umijeća europskih čipkarskih centara: Kiskunhalas iz Mađarske – partnera na projektu, Idrija i Železniki iz Slovenije, Artofill Kantschool iz Belgije, Bobowa iz Poljske, čipke iz zbirke Samostana i duhovnog centra Sv. Ilije na Buškom jezeru iz Bosne i Hercegovine, čipka Gozor Regional Council s Malte, Molise i Novedrate iz Italije, te iz 11 čipkarskih centara iz Slovačke: Gemerska, Solnobanska, Novohradska, Hontianska, Liptovska, Krakovianska, Šopornianska, Španodolinska, Slovenskogrobska, Moderna i Banicka čipka.

Osim izložaba, održana su i predavanja i radionice na razne teme, a vezano za predstavljanje čipkarskog umijeća i čipke, te očuvanje tradicijske kulturne baštine općenito: konferencija Bonding Lace, predavanje Lepoglavska čipka i staklo, predavanje Dani europske kulturne baštine, Revija srednje strukovne škole Varaždin – primjena čipke u modernoj tekstilnoj industriji, radionice izrade predmeta od rogoza, cvijeća od krep-papira, izrade lepoglavske čipke, izrada licitara, vezenje motiva/elemenata kulturne baštine na platnu. Drugog dana događanja, 10. rujna 2022., održan je i Sajam tradicijskog rukotvorstva i starih zanata, te niz koncerata kroz sve dane trajanja događaja.

Partnerski gradovi Lepoglava i Kiskunhalas u sklopu projekta Bonding Lace potpisali su pismo namjere za kulturnu suradnju te povelju o bratimljenju gradova.

Potpisivanjem pisma namjere kulturne suradnje i bratimljenjem gradova Lepoglava i Kiskunhalas stvoreni su preduvjeti za buduću zajedničku međukulturnu, turističku i društvenu suradnju gradova i postavljeni su temelji za bolje očuvanje kulturne baštine. 

Na temelju iskustva i prethodnih nastojanja organizatori su uvjereni da će provedba projekta potaknuti stvaranje mnogo veće mreže suradnje u Europi s više gradova uključenih u projekte očuvanja tradicionalne kulturne baštine u budućnost.

Projekt je sudionicima omogućio razmjenu znanja i direktne kontakte među stručnjacima na polju očuvanja kulturne i tradicijske baštine, te je stvorio preduvjete za građansko sudjelovanje u očuvanju kulturne baštine i međunarodnoj kulturnoj razmjeni. 

Provedba projekta Bonding Lace imat će direktni utjecaj na procese donošenja odluka na području očuvanja tradicijske kulturne baštine, te će osigurati stabilan razvoj, promociju i zaštitu tradicijske kulturne baštine. 

Projekt Bonding Lace okupio je sudionike iz raznih sfera: čipkare/-ice iz raznih europskih zemalja, stručnjake iz područja očuvanja i zaštite tradicijske kulturne baštine, stručnjake iz pedagoške sfere, članove broj udruga, učenike srednjih i osnovnih škola, predstavnike lokalnih samouprava i zainteresiranu široku publiku.

Stručni sudionici i široka publika aktivno su sudjelovali u projektnim aktivnostima te se očekuje da će na temelju iskustva sudjelovanja na ovom projektu jedan od ostvarenih dugoročnih rezultata ovog projekta biti i veći angažman lokalnog stanovništva u raznim udrugama i nevladinim organizacijama što će doprinijeti ostvarenju zajedničkog cilja očuvanja tradicijske kulturne baštine te u konačnici doprinijeti dugoročnom cilju oblikovanja lokalnih i EU politika u ovom sektoru.

Ukupno je na projektu direktno sudjelovalo preko 260 sudionika iz više od 20-ak različitih udruga dok se procjenjuje da je na projektu indirektno sudjelovalo preko 10 000 osoba putem sudjelovanja u programu za široku javnost i putem vidljivosti projekta u medijima. 

www.sjever.hr
30.09.2022.

Input your search keywords and press Enter.