Now Reading:
Demografske mjere Grada Čakovca – Mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine dodijelit će do 50 tisuća kuna
Full Article 2 minutes read

Demografske mjere Grada Čakovca – Mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine dodijelit će do 50 tisuća kuna

Gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini objavila je javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca.

Naime, Grad Čakovec dodjeljuje bespovratna novčana sredstva mladim obiteljima za kupnju nekretnina tijekom tekuće kalendarske godine na području mjesnih odbora Grada Čakovca. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natječaj mora biti u vlasništvu prijavitelja (prijavitelj može biti jedan od bračnih i/ili izvanbračnih drugova ili bračni i/ili izvanbračni drugovi zajedno).

Minimalan iznos poticaja koji korisnik može ostvariti je 30.000 kuna za ostvarenih 1, 2 ili 3 boda, a maksimalan iznos poticaja koji korisnik može ostvariti je 50.000 kuna za više od 4 boda.

Iz Grada poručuju kako će se prijave na javni natječaj razmatrati prema rednom broju zaprimanja, a odobravanje zahtjeva obavljat će se na temelju liste prvenstva prema mjerilima kao što su: dužina prebivališta na području Grada Čakovca, broj djece i imovinsko stanje.

Navode isto tako da pravo na dodjelu poticaja za kupnju nekretnina imaju korisnici poticaja do navršene 40 godine života za kupljenu nekretninu na području mjesnih odbora Grada Čakovca te da prijavitelj i bračni ili izvanbračni drug prijavitelja ne smiju imati u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ne otvaraj – javni natječaj za dodjelu poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca”, na adresu: Grad Čakovec, Povjerenstvo za dodjelu poticaja, putem Odsjeka za pravne poslove, Ulica kralja Tomislava 15, 40 000 Čakovec i to preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca na adresi Ulica kralja Tomislava 15, prvi kat.

Sve dodatne informacije natječaja, obrazac te potrebnu natječajnu dokumentaciju možete naći na službenim web stranicama Grada Čakovca.

www.sjever.hr
16.09.2022.

Input your search keywords and press Enter.