Now Reading:
Načelnik Sinković poziva: Dođite na Šudericu, upoznajte kulturu, znamenitosti i tradiciju Goričana i Međimurja
Full Article 2 minutes read

Načelnik Sinković poziva: Dođite na Šudericu, upoznajte kulturu, znamenitosti i tradiciju Goričana i Međimurja

U sklopu projekta Two Rivers one Goal II Općina Goričan je izgradila novi turističko-sportsko-rekrea­cijski centar, odnosno zgra­du društvene namjene na jezeru Šuderica te ju opremila odgovarajućim namještajem, informatič­kom opremom te kultur­nim sadržajem

Općina Goričan u sklopu projekta Two Rivers one Goal II organizira etno izložbu pod nazivom „Ljudi, kultura i tradicija u podneblju rijeka Mure i Drave“ u petak, 19. kolovoza 2022. godine u 19 sati , u novoizgrađenom objektu na Šuderici u Goričanu.

Posjetitelji će imati priliku uživati u izloženim fotogra­fijama koje prikazuju kultu­ru, tradiciju i znamenitosti Općine Goričan i Međimurja.

-U sklopu izložbe moći će se razgledati stari predmeti poput oru­đa, oružja, posuda i slično koji savršeno dočaravaju svakodnevni život naših pre­daka, a za vrijeme trajanja izložbe svi posjetitelji moći će uživati u maloj zakusci – istaknuo je načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković. 

U sklopu projekta Two Rivers one Goal II Općina Goričan je izgradila novi turističko-sportsko-rekrea­cijski centar, odnosno zgra­du društvene namjene na jezeru Šuderica te ju opremila odgovarajućim namještajem, informatič­kom opremom te kultur­nim sadržajem. Općina je nabavila i pametnu solarnu biciklističku točku te stol, klupe, koš i javni roštilj, a sve s ciljem pru­žanja zanimljivog turističkog sadržaja svim posjetiteljima Goričana i prekrasne Šuderice. 

Organizaciju izložbe, kao i ostale aktivnosti u sklopu projekta sufinan­cirala je Europska unija pomoću INTERREG pro­grama Mađarska-Hrvat­ska 2014.-2020., a uku­pna vrijednost projekta je 888.876,76 €, dok ukupna vrijednost projektnih ak­tivnosti u Općini Goričan iznosi 334.170,01 €.

Projekt se provodi u raz­doblju od 1. rujna 2020. go­dine do 31. kolovoza 2022. godine, a partneri na pro­jektu, uz Općinu Goričan kao vodećeg partnera, su i Op­ćina Donji Vidovec, Općina Legrad, Općina Totszerda­hely i Mura Regija EGTS.

www.sjever.hr/gorican.hr
13.08.2022.

Input your search keywords and press Enter.