Now Reading:
HOĆE LI SE OTVORITI NOVI KAMENOLOM NA SJEVERU HRVATSKE? Odluku i dozvole o otvaranju novog kamenoloma donose resorna ministarstva
Full Article 7 minutes read

HOĆE LI SE OTVORITI NOVI KAMENOLOM NA SJEVERU HRVATSKE? Odluku i dozvole o otvaranju novog kamenoloma donose resorna ministarstva

Pred sjeverom Hrvatske su brojni veliki projekti među kojima je možda najznačajniji i onaj koji predviđa konačnu izgradnju brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava i dalje prema Krapinsko-zagorskoj županiji.

O tom projektu u javnosti se govori već više desetaka godina, a prema najavama u slijedećim godinama radovi bi trebali postati stvarnost.

A ono što treba za realizaciju tog projekta, naravno osim novaca, je i materijal koji bi trebao stići iz kamenoloma. Varaždinska županija i susjedna Krapinsko-zagorska imaju nekoliko njih čiji kapaciteti se već dugo iskorištavaju. Zbog toga već uvelike traju istraživanja i aktivnosti na otvaranju novih.

A upravo je tema budućeg kamenoloma, točnije onog koji bi se trebao naći na području općine Budinščina, predio zvan Siljevac, ovih dana aktualna u javnosti.

Stjepan Jug, direktor zagrebačke tvrtke Geomin, koja je dobila koncesiju za istražne radove na području Siljevca, pojasnio je za portal Sjever.hr kako su sve radnje koje su do sada poduzete isključivo vezane uz zakonsku proceduru koju provode Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo poljoprivrede te Ministarstvo gospodarstva. Dodao je i da sam postupak, koji je u cijelosti transparentan, traje već nekoliko godina.

Nadalje, sva rješenja i dozvole za provođenje istražnih radnji javno su dostupne na mrežnim stranicama ministarstava što samo potvrđuje da se u cijeloj priči ništa ne radi mimo zakona, struke ni procedure.

– Predmetna lokacija istražnog polja Siljevec je na području općine Budinščina u Krapinsko-zagorskoj županiji i cijeli postupak izdavanja suglasnosti i koncesije za istražne radove pokrenuli smo 2018. godine. Vrlo je bitan dokument koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, a potvrdio Hrvatski sabor te je istražni prostor Siljevec u Općini Budinščina određen strategijom na nacionalnoj razini. U samom početku cijele priče krenulo se prema KZŽ s pismom namjere koje je bilo vezano uz predmetnu studiju Hrvatskog geološkog instituta kojom je ta lokacija predviđena kao istražni prostor na kojem bi se, ukoliko se dokaže kvaliteta i količina mineralne sirovine, mogla obavljati eksploatacija. Sam postupak ishođenja potrebne dokumentacije potpuno je javan te dugotrajan s obzirom da su u to uključene brojne službe nadležnih ministarstava. Da bi se počelo s istražnim radnjama, bilo je potrebno ishoditi 11 rješenja i četiri dozvole nadležnih službi uključenih ministarstava – pojašnjava Jug.

– Kako bismo dobili mogućnost izvođenja istražnih radova, Ministarstvo gospodarstva provelo je natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača te je slijedom toga s Ministarstvom poljoprivrede zaključen ugovor o služnosti državnog zemljišta na godinu dana. Također i privatni šumoposjednici na čijim se česticama obavljala aktivnost istražnog bušenja za to su nam dali suglasnost – kazao je Jug te pojasnio da je trenutno u izradi Studija utjecaja na okoliš.

Ukoliko ona bude usvojena, sljedeći korak je ishođenje lokacijske dozvole zahvata u prostoru, zatim izrada glavnog rudarskog projekta, dobivanje odobrenja za eksploatacijsko polje te natječaj za koncesiju za eksploataciju mineralne sirovine.

– Sva će ta dokumentacija, kao i dosad, biti javno dostupna na mrežnim stranicama nadležnih ministarstava – potvrdio je direktor Geomina.

Inače, tvrtka Geomin dobila je koncesiju za istražne radove te je radove istražnog bušenja provela u razdoblju od studenoga 2021. do travnja ove godine. Istražnim bušenjem na jezgru potvrđene su količine mineralne sirovine, stijene ili kamena na površini od oko 27 ha. Prema riječima Juga na ostaloj površini istražnog prostora od oko 44 hektara nisu potvrđene količine i kvaliteta koje bi bile ekonomski isplative za eksploataciju što znači da je istražni prostor ograničen i smanjen sa prvotnih 44 na 27 ha.

Nakon rješenja Ministarstva gospodarstva o potvrđenoj kvaliteti i količini mineralnih sirovina, potvrđen je elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena u istražnom prostoru Siljevec.

Po potvrđenim količinama i kvaliteti tog kamena, prišlo se izradi idejnog projekta eksploatacije na osnovu kojeg se u ovom trenutku provodi Studija utjecaja na okoliš.

Studija će zbog NATURE 2000 na predmetnom prostoru biti provedena prema posebnim uvjetima, što znači da će trajanje izrade Studije i svih vezanih radnji trajati do dvije godine. Isti postupak u normalnim okolnostima traje do godinu dana. Studijom utjecaja na okoliš treba odrediti zaštitu vrsta i staništa na toj lokaciji i u to su uključene mnoge stručne službe, od biologa, zoologa i drugih – najavio je Jug.

– Želim istaknuti da svi projekti ovakve naravi gdje se zadire u prostor izazivaju promjene tog prostora u smislu konfiguracije, vizure i sl. Sva zadiranja u prostor čine promjene, ali Studijom utjecaja na okoliš i odgovornim gospodarenjem te se promjene mogu svesti na minimum, a po završetku eksploatacije predmetni prostor mora se sanirati, kako sigurnosno tako i hortikulturno – potvrdio je direktor Geomina te poslao i važnu poruku.

– Svi želimo imati dobar i kvalitetan standard što podrazumijeva dobre prometnice, dobru infrastrukturu, lijepe i čvrste domove. Sve to nije moguće ako nemamo lokaciju na kojoj možemo posegnuti za materijalom koji će nam omogućiti da se te ceste i ostala infrastruktura naprave. Sve što se rudari i eksploatira jednom se iscrpi, kako količina, tako i kvaliteta, a isti je slučaj sa svim kamenoloma na području sjeverozapadne Hrvatske. Obzirom da se u godinama koje su pred nama pripremaju veliki infrastrukturni projekti, od brze ceste Varaždin – Ivanec – Lepoglava – Macelj, pa do željezničke pruge od mađarske granice, Čakovca, Varaždina, Ivanca, Lepoglave, Golubovca, Bedekovčine, Zaboka i Zagreba, za njih će biti potrebne velike količine nasipnog stijenskog materijala. Ukoliko to ne osiguramo, spomenuti projekti neće se moći provesti, a upitno je tada i povlačenje europskih sredstava za te projekte čije neprovođenje bi bilo direktno na štetu tog kraja, odnosno ljudi koji tu žive – završio je Jug.

Inače, projekt provođenja istražnih radova u svrhu dobivanja koncesija za eksploataciju istražnog prostora Siljevec trebao bi, direktno ili indirektno, zaposliti stotinjak ljudi uglavnom iz tog okruženja. Što se tiče samog prometa kamiona jednog dana ako dođe do otvaranja kamenoloma smjerovi izvoza odredit će se Studijom utjecaja na okoliš i u tu svrhu izrađen je idejni projekt prometnice koja ide trasom Siljevec – Zasjek, ispod vrha Pokojec te na županijsku cestu kod Belskog dola. Jug uvjerava da se promet zasigurno neće odvijati preko samog vrha Pokojca jer je to tehnički neizvedivo, s obzirom da prometnica ne može imati nagibe veće od 10 posto.

U postupku Glavne studije provest će se javna rasprava i uključiti stanovnike Suhe Željeznice kako bi se eventualno izgradnjom dijela nove prometnice i značajnom rekonstrukcijom postojeće dobila njihova suglasnost.

– Ukoliko to neće biti moguće, orijentirat ćemo se na idejnim projektom predviđeni pravac izvoza – rekao je Jug.

– Moram svakako naglasiti da sam rođen u blizini ovog kraju u Kameničkom Podgorju u Lepoglavi. Tamo boravim gotovo svaki vikend. Ni meni, ali zasigurno ni svima koji imamo ili korijene odavde ili živimo ovdje i volimo ovaj kraj, strane su bilo kakve radnje koje bi imale za posljedicu narušavanje prirodnog sklada prirodnih ljudskih resursa. Samo područje Istarske županije može nam poslužiti kao dobar primjer pametnog i održivog razvoja u kojem se ostvaruje simbioza elitnog turizma sa više od 30 aktivnih kamenoloma na tom području, a koje je površinom jednako površini Hrvatskog zagorja. Da tamo nije bilo toliko kamenoloma i izvora mineralne sirovine ne bi bilo moguće izgraditi prometnu i komunalnu infrastrukturu te veliki broj elitnih hotela na obali i u unutrašnjosti Istre. Kao što sam kazao, uz pametno i održivo gospodarenje mogu se pomiriti sve strane uz očuvanje okoliša i prirode, a sve za dobrobit zajednice – zaključio je Jug.

www.sjever.hr
05.08.2022.

Input your search keywords and press Enter.