Now Reading:
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Svi osim Reformista za rebalans proračuna i dodatnih 15 milijuna kuna za bolnicu
Full Article 4 minutes read

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Svi osim Reformista za rebalans proračuna i dodatnih 15 milijuna kuna za bolnicu

Članovi varaždinske Županijske skupštine prihvatili su većinom glasova, protiv su bili Reformisti, izvršenje proračuna za 2021. godinu te rebalans proračuna za 2022. godinu.

Proračunom Varaždinske županije za 2021. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 269,0 milijuna kuna, bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina, a naplaćeni su u iznosu od 263,5 milijuna kuna, odnosno 98% godišnjeg plana. U 2021. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 259,0 milijuna kuna, što je 86,6% godišnjeg plana i 3,7% više u odnosu na godinu ranije.

Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu usvojen je na sjednici Županijske skupštine 30. studenog 2021. godine u iznosu od 307.105.798,00 kuna. Ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna povećana su sredstava za 32,3 milijuna kuna, odnosno za 10,5%.

Za poticanje poljoprivredne proizvodnje dodano je 2.373.500 kuna, a za solarne elektrane na 9 osnovnih škola čiji osnivač je Županija dodano je 1.748.253 kuna. Za Regionalni centar kompetencija u zdravstvu dodano je 4.000.000 kuna, a za Regionalni centar u poljoprivredi 1.717.766 kuna. Za Dnevnu bolnicu / jednodnevnu kirurgiju u OBV-u dodano je 8.096.526 kuna, a za uspostavu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u OBV 7.043.474 kuna.

Župan Anđelko Stričak naglasio je da se pripremi proračuna pristupilo oprezno, zbog svih izazova kao što su epidemija, elementarne nepogode, rat u Ukrajini, rasta cijena energenata, građevinskih radova.

– Smatram da smo planirali dobro i da smo si ostavili prostora da tijekom godine rebalansom dignemo ta sredstva. Kod ovih izmjena sada mogu reći prišli smo malo optimističnije. Najviše sredstava ide za zdravstvo, 16 milijuna kuna, slijedi obrazovanje s 5 milijuna kuna. Tu je i 2,5 milijuna kuna više za subvencije OPG-ovima, a toliko i za subvencije gospodarstvenicima – izjavio je Stričak.

Ostale su odluke prihvaćene jednoglasno.

Prihvaćen je Program potpora male vrijednosti za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča iz svibnja i lipnja 2022. godine na području Varaždinske županije, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna na teret Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Do 25.000.000,00 kuna je za štete na poljoprivredi i do 5.000.000,00 kuna za štete na nerazvrstanim cestama. Korisnici Programa su poljoprivrednici sa štetama na poljoprivredi i/ili na poljoprivrednom zemljištu, na imovini koja nije osigurana na područja gradova Varaždin i Lepoglava i/ili općina Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Bednja, Donja Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec i Cestica, koji su prijavili štetu sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Medicinskoj školi Varaždin dana je suglasnost za zaduživanjem putem dugoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB kod Zagrebačke banke d.d. za provedbu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Također, Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan dana je suglasnost za zaduživanjem putem dugoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB kod Zagrebačke banke d.d. za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“.

Prihvaćena je i odluka o zapošljavanju na neodređeno učitelja u produženom boravku. U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka organiziran je u 22 osnovne škole u 52 skupine, a ukupno ga koristi 1020 učenika. U svrhu provođenja programa produženog boravka bilo je zaposleno ukupno 52 učitelja od toga 31 na određeno vrijeme i 21 učitelj na neodređeno vrijeme.

S obzirom da je od donošenja Odluke o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije proteklo više od trinaest godina, a uzimajući u obzir promjene u sustavu srednjoškolskog i visokog obrazovanja, prihvaćena je nova odluka kojom su detaljniji propisani novi uvjeti, kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu stipendija. U odnosu na dosadašnju odluku detaljnije se propisuju uvjeti, kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendija, mirovanje, prestanak prava i povrat stipendije. Prema odluci svi učenici srednjih škola i studenti visokih učilišta mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije, a dohodovni cenzus po članu kućanstva povisuje se na 70% proračunske osnovice za učenike i studente slabijeg socio-ekonomskog statusa.

n.kalajdžija / www.sjever.hr
20.07.2022.

Input your search keywords and press Enter.