Now Reading:
OPĆINSKO VIJEĆE BEDEKOVČINE Nakon brojnih pritužbi građana, raskinut ugovor o koncesiji za dimnjačarske usluge, mještani Komora obnovu zemljišnih knjiga plaćati će po znatno nižim cijenama
Full Article 4 minutes read

OPĆINSKO VIJEĆE BEDEKOVČINE Nakon brojnih pritužbi građana, raskinut ugovor o koncesiji za dimnjačarske usluge, mještani Komora obnovu zemljišnih knjiga plaćati će po znatno nižim cijenama

U srijedu je održana sjednica Općinskog vijeća Općine Bedekovčina, a na dnevnom bilo je i izvješće o izvršenju općinskog proračuna u 2021. godini.

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Bedekovčina u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 28.784.733,33 kuna ili 83,5 % tekućeg plana, što je povećanje za 6.295.572,98 kuna u odnosu na 2020. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 28.514.396,02 ili 81,97 % tekućeg plana, što je povećanje za 6.607.857,04 kuna u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 619.196,31 kuna.

Istaknuto je ostvarenje 2,9 milijuna kuna iz drugih izvora za projekte među kojima su uređenje stare škole u kulturni centar, rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja vodovodne mreže, sanacija klizišta i sanacija odlagališta otpada. Također je naglašeno da je povećana naplata komunalne naknade.

Izvješće je prihvaćeno većinom glasova.

Općinsko vijeće Bedekovčine je većinom glasova donijelo odluku o visini iznosa sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Komor. Tako će mještani za nekretnine površine do 1000 m2 platiti 360 kuna, a za nekretnine površine više od 1000 m2 plaćat će 0,36 kuna po m2.

Načelnik Darko Ban kazao je da je u lipnju potpisan ugovor s Državnom geodetskom upravom i izvođačima za katastarsku izmjeru, a vrijednost je preko 15 milijuna kuna.

Općina financira 60 posto, a 40 posto Državna geodetska uprava. Dakle za nas 9,5 milijuna kuna u dvije godine, u dva proračuna. Sada smo donijeli odluku da idemo u taj postupak, a idući tjedan kreće se na teren. Za relativno male novce naši mještani bi riješili i katastar i gruntovnicu. Inače bi trošak pojedincu za česticu od 2000 kvadrata bio 9 do 10 tisuća kuna, a u ovom slučaju 720 kuna, na četiri rate u dvije godine – pojasnio je načelnik Ban te dodao da će plaćanja biti oslobođeni korisnici Centra za socijalnu skrb.

Dodajmo da će u petak biti održana radionica za mještane na kojoj će moći dobiti sve informacije vezane uz katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga. Održat će se u školi Brestovec Orehovički, u 18 sati.

Vijećnici su jednoglasno odlučili o jednostranom raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina. Naime, zaprimljene su pritužbe mještana, a koncesionar, Leuštek j.d.o.o. nije otklonio nedostatke u roku. Procijenjena šteta za Općinu Bedekovčina zbog neizvršavanja ugovornih obveza koncesionara je 22.465,93 kune. U obrazloženju odluke navedeno je da koncesionar ne pruža usluga kako je utvrđeno ugovorom o koncesiji i Odlukom o dimnjačarskim poslovima na području Općine Bedekovčina, da ne dostavlja izvješća o radu u roku i sadržaja određenog Odlukom, ne obavlja dimnjačarske poslove sukladno Odluci, naplaćuje izvršene usluge više od iznosa predviđenog cjenikom dimnjačarskih usluga i obavlja djelatnost dimnjačara bez da je od Općinskog vijeća zatražena suglasnost na opće uvjete isporuke koji su donijeti 10.11.2020. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća Marko Ocvirek kazao je da je došlo jako puno pritužbi na dosadašnjeg koncesionara.

Predložen je raskid ugovora i Vijeće je jednoglasno donijelo takvu odluku. Nadamo se da će drugi, privremeni koncesionar posao odraditi kvalitetnije. Slijedi natječaj za novog koncesionara – rekao je predsjednik Vijeća.

Kako je raskinut ugovor s dosadašnjim koncesionarom, a Općina ne može ostaviti građane bez dimnjačarske usluge, Općinsko je vijeće donijelo odluku o privremenom koncesionaru, Jakuš dimovodni sustavi j.d.o.o., koji će uslugu obavljati u sljedećih šest mjeseci, odnosno do natječaja za novog koncesionara. Usluge će se obavljati po istom cjeniku koji je vrijedio dosad.

nkalajdzija/sjever.hr 14.07.2022.

Input your search keywords and press Enter.