Now Reading:
Koprivničko-križevačka županija održala radionicu za uvođenje eura u proračune JLS-a
Full Article 2 minutes read

Koprivničko-križevačka županija održala radionicu za uvođenje eura u proračune JLS-a

U prostorijama HGK ŽK Koprivnica u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i u suradnji s Ministarstvom financija održan je seminar za korisnike županijskog Proračuna na temu uvođenja eura kao nove nacionalne valute te o aktivnostima koje su Županija i proračunski korisnici kojima je osnivač Županija dužni provesti.

Seminar su vodile predstavnice Ministarstva financija Danijela Stepić, zamjenica glavnog državnog rizničara i Hana Zoričić, koje su predstavile zakonsku regulativu te kroz prikaz konkretnih primjera iz prakse pojasnile kako rješenja provesti u praksi.

Na temelju Zakona o uvođenju eura kao službene valute izrađena su dva dodatna dokumenta – Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države koje je izradilo Ministarstvo financija i Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Županija je organizacijom ovog besplatnog seminara omogućila upoznavanje s obavezama i postupcima u poslovanju koje su definirane dokumentima u čijoj su izradi sudjelovale i spomenute predstavnice Ministarstva financija te su korisnici na taj način imali priliku detaljno se upoznati s novostima koje ih u poslovanju sa strankama, građanima i pravnim osobama očekuje prilikom izdavanja akata te posebnostima koje se tiču planiranja proračuna za 2023. godinu, odnosno prelazak na euro i dvojno iskazivanje vrijednosti u prijelaznom periodu koje slijedi.

Stručnom seminaru prisustvovali su pročelnici županijskih upravnih tijela, predstavnici proračunskih korisnika kojima je Županija osnivač te predstavnici općina.

www.sjever.hr / kckzz.hr
12.07.2022.

Input your search keywords and press Enter.