Now Reading:
Rebalansom proračuna Koprivničko-križevačke županije najveća povećanja odnose se na zdravstvo i obrazovanje
Full Article 4 minutes read

Rebalansom proračuna Koprivničko-križevačke županije najveća povećanja odnose se na zdravstvo i obrazovanje

U prostoru Gradske vijećnice u Koprivnici održana je 7. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 40 točaka dnevnog reda.Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, vodio je predsjednik Skupštine Damir Felak.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o početku mirovanja mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika članova Županijske skupštine, a uvodno se obratila predsjednica Mandatnog povjerenstva Verica Rupčić. Riječ je o dvije izmjene, umjesto Sanje Sinjeri na dužnost člana Županijske skupštine prisegnuo je Siniša Fabijanec, a umjesto Vjekoslava Maletića na dužnost članice prisegnula je Đurđica Mustaf.

Nakon usvajanja dopuna dnevnog reda, članovima je predstavljena Odluka o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. 12. 2021. godine i sukcesivnom pokriću manjka, koja je i usvojena, a zatim je župan Darko Koren obrazložio izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Kazao je kako su ukupni prihodi i primici za tekuću godinu bili planirani u iznosu od 853 milijuna kuna, a predloženim izmjenama i dopunama iznose 897 milijuna, što je povećanje od 44 milijuna kuna. Rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu od 847 milijuna kuna, rebalansom su povećani za 75 milijuna, te iznose ukupno 923 milijuna.

-Najveća povećanja odnose se na zdravstveno-socijalnu djelatnost gdje je predloženo povećanje za 33 milijuna kuna, odnosno na obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine čije predloženo povećanje iznosi 36 milijuna kuna. Ostala povećanja odnose se na vlastita i namjenska sredstva korisnika i ostale promjene koje se odnose na usklađenje proračunskih stavaka s realizacijom. Uz to, i dalje postoji sistemski problem u financiranju djelatnosti bolnice te zbog toga i dalje stvara gubitke u poslovanju i našem sveukupnom konsolidiranom proračunu. Postoje određene inicijative da se bolnice izdvoje iz upravljanja osnivača, odnosno Županije, a to može nositi pozitivne, ali i negativne posljedice – napomenuo je župan. Spomenimo i kako su za jedinice lokalne samouprave povećana sredstva za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na EU ili nacionalne natječaje, i to s 250 na 500 tisuća kuna. Članice i članovi zatim su usvojili izmjene i dopune Proračuna, kao i Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

Nadalje je uslijedilo razmatranje Izvješća o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za prošlu godinu, koje je predstavila predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci Vesna Kuterovac.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Marijan Štimac obrazložio je Odluku o osnivanju prava služnosti, a zapovjednik Vatrogasne zajednice KKŽ Zvonimir Habijan Izvješće o radu Zajednice za prošlu godinu, te su obje točke usvojene. Zamjenik župana Ratimir Ljubić predstavio je Zaključak o davanju prijedloga Mreže javne zdravstvene službe te Izvješće o stanju zaštite od požara na području županije i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje županije za prošlu godinu, što je također usvojeno.

U nastavku sjednice pročelnik Štimac je obrazložio sljedeća izvješća: Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Vodno gospodarstvo“, Izvješće o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području županije u 2021. godini, Izvješće o provođenju mjera prema Programu 1069 Poljoprivreda prošloj godini, Izvješće o provođenju mjera prema Programu 1070 Turizam na području županije u prošloj godini, Izvješće o mjerama provođenja Programa Energetika i prometna infrastruktura u prošloj godini te Izvješće o prirodnim nepogodama u prošloj godini na području županije. Sve navedene točke su usvojene.

Zamjenik Ljubić zatim je članicama i članovima dao na razmatranje Izvješće o sufinanciranju smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne osobe, Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi, Izvješće o realizaciji Programa odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana, Izvješće o provedbi Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2021. godine, Izvješće o radu Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti sporta, Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije i realizaciji programske djelatnosti tehničke kulture te Izvješće o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije. Sva navedena izvješća odnosila su se na prošlu godinu, a članice i članovi su ih redom usvojili.

sjever.hr/kckzz.hr
15.06.2022.

Input your search keywords and press Enter.