Now Reading:
U prva dva mjeseca 2022. Grad Ivanec na natječaje i javne pozive kandidirao sedam projekata
Full Article 5 minutes read

U prva dva mjeseca 2022. Grad Ivanec na natječaje i javne pozive kandidirao sedam projekata

U prva dva mjeseca 2022. godine Grad Ivanec je na natječaje resornih ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugih institucija za sufinanciranje kandidirao sedam projekata.

PROJEKT: Sanacija i konzervacija Arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija: Program zaštite i očuvanja kopne arheološke baštine u 2022. godini

Glavne aktivnosti: Kroz predmetni program planirani su konzervatorsko – restauratorski radovi na Arheološkom nalazištu Stari grad Ivanec. Ovim programom planirano je izvođenje radova na neuređenom dijelu arheološkog nalazišta. Planirani su sljedeći konzervatorsko – restauratorski radovi: pripremni radovi, radovi na čišćenju okoliša i prostora unutar temelja, ručno – strojno otkopavanje temelja, zazidavanje svih otvorenih zidova, otvora ili zasjeka, premazivanje četkom, zatrpavanje temeljnih jama nakon izvedenih radova sanacije, a po završetku slijedi odvoz šute i otpadnog materijala.

Ukupni iznos projekta: 1.586.062,50 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: Po ovom pozivu nije definiran postotak sufinanciranja

Udio Grada Ivanca: 350.000,00 kn

PROJEKT: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene – zgrade NK Ivančica

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta

Glavne aktivnosti: Postojeća zgrada se dograđuje sa 4 kontejnera koji će se povezati sa postojećom zgradom preko čelične krovne konstrukcije, u postojećem dijelu zgrade mijenja se prostorna organizacija. ruši se dio pregradnih zidova, a dio postojećih otvora se zatvara, predviđena je i izvedba novog završnog sloja poda, uređuju se sanitarni prostori i tuševi, vanjski prozori i vrata biti će od PVC profila i trostrukog IZO stakla

Ukupni iznos projekta: 2.293.770,71 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 80%

Udio Grada Ivanca: 835.016,57 kn

PROJEKT: Energetska obnova zgrade u Arheološkom parku Ivanec

Projekt je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – “Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine”

Glavne aktivnosti: Energetski će se obnoviti zgrada u Arheološkom parku Ivanec. Predviđeni su građevinsko obrtnički radovi, uvođenje instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije te uvođenje elektroinstalacija.

Ukupni iznos projekta: 1.500.350,00 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 40%

Udio Grada Ivanca: 900.210,00 kn

PROJEKT: Gradska šuma Ivanečka jezera

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Glavne aktivnosti: Projektom za koji se priprema projektno-tehnička dokumentacija planirano je uređenje Gradske šume Ivanečka jezera. Cilj projekta je građevinsko i krajobrazno uređenje predmetne šume, na obuhvatu površine cca 333.000 m2 u svrhu zaštite područja te razvoja novih sadržaja za lokalno stanovništvo, izletnike te turiste, što će pridonijeti turističkom, gospodarskom i društvenom razvoju grada Ivanca i uspostaviti područje zelene infrastrukture u urbanom području. Planirane aktivnosti uređenja Gradske šume Ivanečka jezera za koju će se izraditi projektno – tehnička dokumentacija u okviru ove predmetne prijave obuhvaćaju: uređenje pješačko – biciklističkih staza, izgradnju vidikovca, izgradnju trim staze oko jezera, uređenje makadamske prometnice za pristup interventnih vozila, izgradnju Izletničkog centra, izgradnju igrališta za odbojku i nogomet na pijesku, izgradnju dječjeg igrališta, odmuljivanje i biološku obnovu jezera, izgradnju adrenalinskog parka za djecu, uređenje paintball terena, uređenje kamp zone te opremanje info tablama i ostalom urbanom opremom.

Ukupni iznos projekta: 2.303.109,38 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 90 %

Udio Grada Ivanca: 230.310,94 kn

PROJEKT: Sportski centar Ivanec

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Glavne aktivnosti: Izrada sljedeće projektno – tehničke dokumentacije: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Elaborat zaštite okoliša.

Konkretna realizacija projekta uključuje: izgradnju glavnog i pomoćnog sportskog terena, izgradnju atletske staze, izvedbu sustava drenaže ispod oba nogometna terena, izvedbu sustava automatskog navodnjavanja za glavni teren, ugradnju reflektorske rasvjete za oba terena, izgradnju građevine s tribinama, fitness dvoranom i kuglanom. Planirana je i izgradnja biciklističko-pješačkih staza u zoni obuhvata, izgradnja otvorenog bazena s pripadajućim svlačionicama, tuševima i sanitarnim čvorovima.

Ukupni iznos projekta: 2.619.531,25 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 90%

Udio Grada Ivanca: 261.953,13 kn

PROJEKT: Tematsko-edukativna staza Ivančica – razvoj zelene infrastrukture (Vršna zona Ivančice)

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Gradom Zlatarom i Krapinsko – zagorskom županijom na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: Priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Glavne aktivnosti: Cilj projekta je sveobuhvatna aktivacija i predstavljanje mreže zelene infrastrukture na području Ivančice, uključujući i Vršni dio Ivanščice. Posebna pozornost obraća se na zaštitu vršnog dijela Ivančice od prekomjernog dolaska posjetitelja i ugrožavanja Natura 2000 područja te se projektom želi uspostaviti sustav kanalizirane disperzije posjetitelja te time rasterećenja vršnog dijela Ivančice. Projekt se odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za 10 ključnih lokacija na Ivančici. Planirani projekt je u prvom redu usmjeren na zaštitu spomenutih prostora, ali također i na realizaciju njihovih edukacijskih, rekreacijskih i posjetiteljskih potencijala kroz razvoj turističkih, sportskih i posjetiteljskih sadržaja.

Ukupni iznos projekta: 2.444.150,00 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 90 %

Udio Grada Ivanca: 545.625,00 kn

PROJEKT: Rekonstrukcija ograde i uređenje pješačke staze uz južnu ogradu mjesnog groblja Margečan

Projekt je prijavljen na natječaj LAG-a Sjeverozapad – “Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Glavne aktivnosti: aktivnosti će se provoditi na mjesnom groblju Margečan u naselju Osečka. Uredit će se i asfaltirati staze uz južni rub groblja, ukupne duljine 120 m te rekonstruirati postojeća dotrajala ograda na groblju, koja će se zamijeniti betonskim panelima i plastificiranim žičanim pletivom.

Ukupni iznos projekta: 416.516,25 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: 70,34%

Udio Grada Ivanca: 124.749,17 kn

Planirano za prijavu:

Projekt Dogradnje i opremanja Dječjeg vrtića Ivančica Ivanec na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja

Glavne aktivnosti: dogradnja i opremanje vrtića

Ukupan iznos projekta: 10.000,000,00 kn

Postotak bespovratnog sufinanciranja: Nije poznat jer se otvaranje javnog poziva tek očekuje

Udio Grada Ivanca: Definirat će se sukladno odredbama javnog poziva

www.sjever.hr / ivanec.hr

Input your search keywords and press Enter.