Now Reading:
Gradski vijećnici donijeli odluku o sakupljanju komunalnog otpada – gradonačelnik Gregurović: Planirane su mjere za pomoć socijalno ugroženim kategorijama
Full Article 3 minutes read

Gradski vijećnici donijeli odluku o sakupljanju komunalnog otpada – gradonačelnik Gregurović: Planirane su mjere za pomoć socijalno ugroženim kategorijama

Većinom glasova članovi Gradskog vijeća Grada Krapine na sjednici u utorak prihvatili su Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine. Odlukom je utvrđeno da se biootpad prikuplja najmanje jednom tjedno, miješani komunalni otpad najmanje jednom u dva tjedna, a otpadni papir, karton i otpadna plastika najmanje jednom mjesečno.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za obje kategorije – kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo – iznosi 72 kune mjesečno, bez PDV-a. Za korisnike koji sami kompostiraju biootpad, cijena javne usluge umanjuje se za 30 %. Grad Krapina proveo je postupak javne nabave kompostera te će sva kućanstva koja su zainteresirana za kompostiranje moći besplatno preuzeti komposter. Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine dodijeljena je trgovačkom društvu KRAKOM.

Gradonačelnik Zoran Gregurović naglasio je da je zakonodavac propisao dvije kategorije, kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo, te da se fiksni dio cijene određuje po nekretnini.

– Smatram da to nije pravedno, jer će isti fiksni dio cijene plaćati svi, i mali obrt i velika tvrtka, i kućanstvo sa šest osoba i samačko domaćinstvo. U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu planirane su mjere za pomoć posebnim kategorijama korisnika, a to su sufinanciranje prikupljanja i zbrinjavanja pelena za
djecu do 3. godine života te starije osobe i osobe koje iz zdravstvenih koriste pelene te pomoć za odvoz otpada za samačka domaćinstva sa manjim primanjima, koji koriste kantu od 80 litara. Ponavljam da to nije pravedno prema njima, ali na taj način ćemo pokušati pomoći – istaknuo je Gregurović.

U Analizi stanja sustava Civilne zaštite Grada Krapine za 2021. godinu, među ostalim je navedeno da su u okviru proračuna osigurana financijska sredstva za operativne snage sustava civilne zaštite – vatrogastvo, HGSS Stanica Krapina i Gradsko društvo Crvenog križa Krapina. Tijekom 2021. godine u više navrata angažirane su snage JVP Grada Krapine i DVD-ova Krapina, Lepajci, Škarićevo i Donja Šemnica u raščišćavanju posljedica vremenskih nepogoda.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite Grada Krapine za 2022. godinu utvrđeno je da će se nastaviti osiguravanje proračunskih sredstava za vatrogastvo, HGSS Stanica Zlatar Bistrica i GDCK Krapina, koja u ovoj godini ukupno iznose 3 milijuna i 246 tisuća kuna. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Krapine za 2022. donijeta je jednoglasno, a minimalni financijski standard osnovnog školstva iznosi 2,2 milijuna kuna.

Gradsko vijeće Grada Krapine izabralo je sedmeročlani Savjet mladih Grada Krapine, u kojem će biti Borna Cesarec, Josip Nežmahen, Lucija Pavlović, Noa Varjačić, Dina Šimunić, Hrvoje Fabijančić i Antonio Gradečak.

www.sjever.hr

23.02.2022.

Input your search keywords and press Enter.