Now Reading:
NOVI POČETAK: U Zagorju se po prvi put nasilju u obitelji pristupa na sveobuhvatan način – uspostavom skloništa interes za smještaj na području županije značajno povećan!
Full Article 6 minutes read

NOVI POČETAK: U Zagorju se po prvi put nasilju u obitelji pristupa na sveobuhvatan način – uspostavom skloništa interes za smještaj na području županije značajno povećan!

Simbolično, 22. rujna kada cijeli svijet obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama, u Krapinsko – zagorskoj županiji u prostorima galerije Grada Zaboka održana je uvodna konferencija 11,62 milijuna kuna vrijednog projekta „Novi početak“ koji traje 30 mjeseci, a službeno je počeo 9. lipnja ove godine.

Nositelj projekta je sama Županija, uz Dom za žrtve nasilja u obitelji „Novi početak” i Centar za socijalnu skrb Krapina koji su partneri navedenog projekta za kojeg su sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko -zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja pružati će se i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenja usluga ali i nakon izlaska iz skrbi. Ujedno, provodit će se edukacije osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji te kroz objavu promotivnih materijala podizati svijest javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji i negativnom utjecaju nasilja.

Krapinsko – zagorski župan, Željko Kolar ističe kako je sadašnja „Sigurna kuća” koja je improviziranog i privremenog karaktera, nažalost, unatrag šest mjeseci konstantno puna, no da će se projekt „Novi početak” osigurati trajno rješenje budući da će ona imati veći kapacitet i biti projektirana baš za tu namjenu.

– U novoj „Sigurnoj kući” biti će bolji uvjeti, biti će dodatni sadržaji i velika je stvar što je svih 11,6 milijuna kuna bespovratno. Gradnja „Sigurne kuće” na novoj lokaciji započeti će u proljeće iduće godine s obzirom da je u tijeku natječaj za projektnu dokumentaciju. Ovaj će objekt kao i do sada financirati Krapinsko-zagorska županija, ali je Županija financirala i uređenje postojećeg objekta, prilagođavanje, kupovanje nove opreme koje je nedostajalo. Bitno je da ne moramo koristiti vlastita sredstva za izgradnju „Sigurne kuće” na novoj lokaciji – objasnio je župan Kolar i dodao kako će od ukupnog iznosa oko 6 milijuna kuna biti utrošeno za izgradnju objekta.

Zamjenica župana, Jasna Petek ističe kako velika uloga u cijeloj priči pripada županijskom Povjerenstvu za ravnopravnost spolova koje je iniciralo pokretanje S.O.S. telefona za žrtve nasilja 2011. godine. Inače, ta se usluga provodi s Centrom za edukaciju, savjetovanje i informiranje iz Zagreba, a od 2017. godine u sklopu S.O.S. telefona postoji i savjetovalište. 2015. godine Krapinsko – zagorska županija potpisala je Europsku povelju o ravnopravnosti spolova čime je dodatno preuzela odgovornost za provođenje svih aktivnosti vezanih uz podršku žrtvama obiteljskog nasilja. Tim je potpisom Krapinsko – zagorska županija prva u Hrvatskoj postala dio spomenute povelje.

Sporazumom o međuresornoj suradnji 2018. godine osnovan je tim za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, što je međuresorno tijelo koje pokriva i područje unutarnjih poslova, sudstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zadaće su učinkovito sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova broj kaznenih djela nasilja na štetu mladih, djece i obitelji, 2018. godine imali smo 171 kazneno djelo, 2019. godine 267 kaznenih djela, a 2020. godine 338 kaznenih djela. Prekršaji su u svojevrsnom padu od 2018. godine, vjerojatno u korist ovih kaznenih djela – objasnila je dožupanica Petek i dodala kako je u proteklih pet godina zabilježeno 57 potreba za smještajem.

– Centri za socijalnu skrb naglašavali su da bi ta potreba bila i veća da postoji mjesto, sklonište za žrtve nasilja u obitelji jer su se žene teško odlučivale na smještaj izvan županije obzirom na posao, školu itd. Zbog toga je Krapinsko-zagorska županija prošle godine donijela odluku o osnivanju javne ustanove, doma za žrtve nasilja u obitelji „Novi početak” – rekla je zamjenica župana Petek.

Voditeljica projekta Novi početak i privremena ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak, Martina Gregurović Šanjug, istaknula je da je riječ o iznimno vrijednom projektu jer se prvi put nasilju u obitelji pristupa na sveobuhvatan način.

– Ovaj projekt u sebi ima institucionalnu komponentu koja se odnosi na infrastrukturne radove uspostave skloništa na novoj, trajnoj lokaciji, u povećanom kapacitetu na dosadašnje sklonište čiji je kapacitet osmero korisnika. Projektom je predviđeno i uređenje i opremanje savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, kao nove usluge Doma – kazala je Gregurović Šanjug.

Projekt je usmjeren i na edukaciju stručnjaka koji dolaze i pružaju podršku žrtvama nasilja u obitelji, a važna je komponenta i senzibilizacija nasilja općenito, pa tako i nasilja u obitelji.

– Prije uspostave Doma, žrtve obiteljskog nasilja zbrinjavale su se u sigurnim kućama izvan županije, što je za dosta njih bilo nešto što im nije odgovaralo i od čega bi odustajali. Zamjećujemo da je uspostavom ovog skloništa interes za smještaj na području županije značajno povećan – rekla je Gregurović Šanjug te dodala da će kapacitet novog skloništa biti od 12 do 15 korisnika.

Vendi Keserica, voditeljica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije istaknula je kako se u SOS-u bilježi porast broja poziva od žena koje traže pomoć i njihove usluge.

– Zaista pozdravljam inicijativu županije i smatram da samo zajedničkom i uspješnom suradnjom možemo doprinijeti tome da negdje zaista utječemo na smanjenje rodno uvjetovanog nasilja. Projekt pridonosi tome da se sada žene sa područja KZŽ imaju kome obratiti i imaju gdje potražiti sigurno mjesto. Mogu potražiti pomoć, psihosocijalnu i pravnu podršku što je prvi korak ka izlazu iz nasilja iz onog što je zapravo grozna stvar – objašnjava voditeljica Keserica.

Apeliram na sve da je nasilje nešto što svi trebamo prijaviti i na što svi trebamo reagirati. Nitko nije kriv za nasilje, nitko nije odabrao to da bude žrtva nasilja tako da zaista apeliram ne samo na žrtve nego i sve one koji su svjedoci – obitelj, prijatelji, svi koji imaju bilo kakvu informaciju da se obrate određenim institucijama, ustanova i organizacija i da reagiramo svi zajedno na to nasilje – poručila je Keserica.

Nasilje u obitelji je zasigurno jedan od najtežih oblika zadiranja u psihički i fizički integritet svakog čovjeka. Prvenstveno jer u obitelji od koje očekujemo sigurnost, ne očekujemo nasilje. Žrtvama u takvim odnosima nedostaje snaga, ohrabrenje, savjet i pomoć, a većinom osjećaju strah i sram. Provođenjem ovog projekta, Krapinsko-zagorska županija pokazuje senzibilnost i ukazuje na nultu stopu tolerancije.

mčaržavec/www.sjever.hr
22.09.2021.

Input your search keywords and press Enter.