Now Reading:
“ZELENA ČISTKA” ove subote u Čakovcu – prijavite se!
Full Article 2 minutes read

“ZELENA ČISTKA” ove subote u Čakovcu – prijavite se!

U subotu, 18. rujna 2021. godine na području Grada Čakovca održat će se akcija „Zelena čistka“, a provoditi će se na cijelom administrativnom području Grada. Čistiti će se otpad koji su neodgovorni pojedinci ostavili u šumarcima, na livadama, oranicama i pored poljskih puteva.

U dogovoru s Komunalnim redarstvom Grada Čakovca i Gradskim komunalnim poduzećem „ČAKOM“, čistit će se sljedeće površine: nelegalna deponija u Krištanovcu, okoliš romskog naselja u Kuršancu, teren oko odlagališta otpada u Totovcu, poljski putevi između Novog Sela Rok i Mačkovca te Novog Sela Rok i Mihovljana, koridor Ulice Dragutina Domjanića u Čakovcu, šumarak između Savske Vesi i Totovca, željeznička pruga u Čakovcu, od Glavnog kolodvora do Gradskog groblja te derivacijski kanal od Kuršanca do Novog Sela na Dravi.

Koordinatori akcije za pojedina naselja su predsjednici Mjesnih odbora. U Čakovcu će to biti Komunalno redarstvo Grada Čakovca, u Krištanovcu Damir Bakač, u Kuršancu Siniša Kregar, u Mačkovcu Kruno Vidačić, u Mihovljanu Ivica Novak, u Novom Selo na Dravi Martin Jalušić, u Novom Selo Rok Miroslav Novak, u Savskoj Vesi Srećko Vranović, a u Totovcu Marta Topličanec.

Grad Čakovec će za sve sudionike osigurati vreće za prikupljanje otpada i zaštite rukavice. Lokacije će na kraju akcije obići djelatnici GKP „Čakom“, prikupiti, popisati vreće i izvagati sakupljeni otpad. Udruge potrebni materijal predstavnici udruga rukavice i vreće mogu podići u Gradskoj upravi (u četvrtak i petak od 9 do 14 sati), a svaki koordinator za svoje će područje osigurati dovoljan broj vreća i rukavica.

Akcija započinje u 9:00 sati, a trajat će do 12:00 sati. U akciju se mogu uključiti udruge koje djeluju na području Grada Čakovca te svi pojedinci kojima je stalo do čistog okoliša.

www.sjever.hr
14.09.2021.

Input your search keywords and press Enter.