Now Reading:
I Jamnica povlači jedan svoj napitak zbog pesticida! Evo koji!
Full Article 40 second read

I Jamnica povlači jedan svoj napitak zbog pesticida! Evo koji!

Ministarstvo poljoprivrede potrošače je obavijestilo o opozivu još jednog proizvoda, a ovoga je puta riječ o napitku.

Ut prodaje se povlači Jana Vitamin naranča happy 1.5L PET roka trajanja 13.01.2022. te Jana Vitamin naranča happy 0.5L PET roka trajanja 20.01.2022. i to zbog mogućeg sadržaja etilen oksida u sastojku proizvoda.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://jamnica.company/obavijest-o-opozivu-proizvoda/

Podaci o proizvodu:
Stavlja na tržište: Jamnica plus d.o.o., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima

www.sjever.hr/hapih
10.09.2021.

Input your search keywords and press Enter.