Now Reading:
Povezanost turizma i mobilnosti
Full Article 3 minutes read

Povezanost turizma i mobilnosti

Mobilnost i turizam međusobno su povezani na više razina: prijevoz nam omogućuje dolazak do željene turističke destinacije, ali i omogućuje turističku mobilnost u destinaciji boravka. Osim toga, u nekim je slučajevima i turistička atrakcija zbog koje se putovanje i poduzima. Povezanost turističkog i prometnog djelovanja proizlaze iz njihovog preklapanja u prostoru.

Utjecaj turizma na promet manifestira se potrebom za porastom kapaciteta prometnih sustava, pojačanim razvojem i modernizacijom prometne infrastrukture, porastom broja putnika i tereta, te uvođenjem novih organizacijskih oblika prometa. Pružanje održivih prijevoznih mogućnosti turistima u turističkoj destinaciji podrazumijeva prometnu dostupnost turističkih atrakcija i drugih sadržaja potrebnih turistima, čime se ostvaruju preduvjeti za njihovo posjećivanje i za zadovoljstvo turističkim boravkom u destinaciji.

Globalno, turizam predstavlja treću najznačajniju ekonomsku aktivnost pri čemu generira oko 5% BDP-a i stvara oko 8% radnih mjesta, što ga čini značajnim potencijalom za daljnji rast i zapošljavanje. U Republici Hrvatskoj, turizam predstavlja najvitalniju gospodarsku granu sa značajnim potencijalom za rast i razvoj relevantnih aktivnosti domaćeg gospodarstva jer generira 10,4% izravnog udjela u BDP-u, s ukupnim učinkom od 14,3%. Vremenski i sadržajno usklađeno investiranje u prometni i turistički kapacitet daje veće financijske učinke od onih koji bi se ostvarili zasebnim ulaganjem u jednu i drugu djelatnost.

S druge strane, procjenjuje se da turizam na globalnoj razini doprinosi ukupnim svjetskim emisijama stakleničkih plinova s oko 5% od čega oko 40% pripada avionskom prometu, 30% automobilskom prometu i 20% turističkom smještaju.

Tradicionalno, turizam i prijevoz razmatrani su odvojeno, a mobilnost je bila preduvjet, a ne sastavni dio turističke aktivnosti. U današnje vrijeme, smatra se da za razvoj i funkcioniranje prometne infrastrukture mora postojati dobro osmišljena prometna politika, koja zadovoljava trenutnu i buduću prijevoznu potražnju uz primjenu održivih tehnologija prijevoza.

Sustav javnih bicikala u Omišlju (foto P. Brlek)

Kroz projekt CIVITAS DESTINATIONS, osim pilot projekata u turističkim destinacijama, predloženo je deset smjernica za turizam i mobilnost koje pružaju orijentaciju za poboljšanje upravljanja turizmom, putovanjem korisnika i smanjenjem emisije CO2 za dionike u turizmu i prometu, a sve na putu prema pametnoj i održivoj mobilnosti. Deset smjernica su:

  1. Bliska međusektorska suradnja turizma i mobilnosti
  2. Promicanje rješenja mobilnosti kao korist za poboljšanje turističkog proizvoda;
  3. Osmisliti turistička iskustva kombinirajući načine održive mobilnosti, npr. biciklizam/hodočašće, hodanje/arhitektura;
  4. Omogućiti elektroničke i tiskane informacije o mogućnostima održive mobilnosti;
  5. Potaknuti operatere javnog prijevoza na poboljšanje i promicanje svojih ruralnih usluga na turističkom tržištu;
  6. Obuka ugostiteljskih djelatnika koji će svojim gostima pružiti prvenstveno održiva rješenja za putovanja;
  7. Sinergijsko kombiniranje različitih načina prijevoza npr. na kartici javnog prijevoza nudi se popust za dijeljenje bicikala, na kartici za dijeljenje bicikala popust za iznajmljivanje električnih automobila;
  8. Prikupljanje i razmjena podataka između turističkih i prometnih subjekata;
  9. Uključivanje nadogradnje održivih načina mobilnosti i infrastrukture u strateško planiranje turističke destinacije;
  10. Nadogradnja turističkih poduzeća za promicanje zelenih rješenja, uključujući rješenja za održivu mobilnost.

Sustav dijeljenja električnih automobila u Zagrebu (foto P. Brlek)

Odluke o mobilnosti i prijevozu potrebno je integrirati u planiranje razvoja turizma, ali i u prostorno planiranje. Kako bi bila učinkovita, ova integrirana politika zahtijeva upotrebu odgovarajućih alata za upravljanje i praćenje, odabir održivih mjera i pokazatelje učinka ili zadovoljstva upućene operaterima i turističkoj potražnji.

Ovaj prilog omogućuje Odjel logistike i održive mobilnosti Sveučilišta Sjever (https://www.unin.hr/tehnicka-i-gospodarska-logistika-kc/opce-informacije/).

www.sjever.hr
01.09.2021.

Input your search keywords and press Enter.