Now Reading:
Župan Stričak imenovao nove članove upravnih vijeća i nadzornih odbora – evo tko su oni
Full Article 3 minutes read

Župan Stričak imenovao nove članove upravnih vijeća i nadzornih odbora – evo tko su oni

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak je sukladno zakonskim odredbama i aktima donio rješenja i odluke o imenovanjima članova upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora trgovačkih društava.

Broj članova upravnih vijeća ustanova određen je zakonskim odredbama te statutima svake pojedine ustanove, dok se članovi nadzornih odbora trgovačkih društava imenuju sukladno izjavama o osnivanju društava, odnosno društvenim ugovorima. Rješenja i odluke objavljeni su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 64/21 od 2. kolovoza 2021.

Varaždinska županija kao osnivač ustanova imenuje članove upravnih vijeća dok se predstavnici radnika imenuju sukladno Zakonu o radu. U Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije za predsjednika je imenovan Zdenko Đuras, a za članove dr.sc. Lovorka Gotal Dmitrović, Ivica Dugački i Andrejka Hrenić te Sanja Kopjar kao predstavnica radnika.

U Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije imenovani su Karmen Emeršić kao predsjednica, kao članovi Ivana Borovec, Miroslav Tomiek i Mirjana Jambriško te Ivana Klinec Tkalec kao predstavnica radnika.

Predsjednicom Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije imenovana je Mirna Amadori, a članovi su Zdravko Hudler, Tomislav Sokolić i Goran Kaniški te Višnja Jalušić kao predstavnica radnika.

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije imenovani su predsjednik Krunoslav Lukačić i članovi Dražen Filipović, Ivo Loborec, Josip Čelig, Štefica Španić kao predstavnica radnika, Krešimir Horvat i Tomislav Benković.

Upravna vijeća bolničkih zdravstvenih ustanova imaju po sedam članova, od kojih predsjednika i tri člana imenuje osnivač, jednog člana Republika Hrvatska, a preostala dva radničko i stručno vijeće. Varaždinska županija kao osnivač Opće bolnice Varaždin u Upravno je vijeće imenovala Sanju Mihalić kao predsjednicu te dr.med. Ivanu Hermanu, dr.sc. Željka Bunića i Alena Leverića za članove.

U Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Varaždinska županija imenovala je predsjednika Damira Habijana i članove Martinu Bistrović, dr.sc. Marija Lešinu i Tomislava Mikulčića.

Upravna vijeća ostalih zdravstvenih i socijalnih ustanova imaju po pet članova, od kojih osnivač imenuje predsjednika i dva člana, a preostala dva člana radnici i stručno vijeće.

U Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Varaždinska županija imenovala je Valeriju Paljak za predsjednicu te Zorislava Rodeka i Miroslava Bubnjarića za članove.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije imenovani su predsjednik Vladimir Kozjak te članovi Tihomir Horvat i Ivan Bednjanić Bunić.

U Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije Varaždinska županija imenovala predsjednika prof.dr.sc. Marijana Cingulu te članice Maju Hrešč i Maricu Sedlar.

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije činit će predsjednica Željkica Hanžek Paska i članovi Tihomir Smodek i Ivan Čičak dok su u Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin imenovani predsjednik Zlatko Zuber i članovi Slađana Mustača i Nikola Podolnjak.

U Nadzorni odbor trgovačkog društva GARA-e kojem je osnivač Varaždinska županija imenovani su Robert Đuranec, Tomislav Ledinski, Josip Plantak, Matija Frančić i Jadranka Bilić Erić.

Odlukom o prijedlogu za izbor predstavnika Varaždinske županije u Nadzorni odbor „Piškornice“ d.o.o. župan Stričak je Skupštini društva predložio Ignaca Lončara, a u Nazorni odbor Piškornice – sanacijsko odlagalište Zlatana Avara.

www.sjever.hr
09.08.2021.

Input your search keywords and press Enter.