Now Reading:
U cilju očuvanja radnih mjesta sve županije povećale potpore, evo što kažu posljednji konačni podaci o zaposlenima u 2020., sjever u vrhu
Full Article 9 minutes read

U cilju očuvanja radnih mjesta sve županije povećale potpore, evo što kažu posljednji konačni podaci o zaposlenima u 2020., sjever u vrhu

Prema posljednjim konačnim podacima Državnog zavoda za statistiku Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska, Zagrebačka, Osječko-baranjska i Istarska županija imale su s krajem ožujka 2020. godini najveći broj zaposlenih, na 1.000 stanovnika najveći broj zaposlenih imale su pak Varaždinska, Primorsko-goranska, Istarska, Međimurska i Dubrovačko-neretvanska županija. U odnosu na 2019. najveći trend povećanja zaposlenosti imale su Zagrebačka, Dubrovačko-neretvanska, Požeško-slavonska, Krapinsko-zagorska i Sisačko-moslavačka županija, piše Župan.hr.

Nakon što je zbog korone lani došlo do znatnog pada zaposlenosti i rasta nezaposlenosti, ove se je godine situacija popravila te sve županije bilježe porast zapošljavanja.

Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kraju lipnja nezaposlenost je pala u svim županijama, najviše u Istarskoj i Požeško-slavonskoj županiji na godišnjoj razini. Najmanji broj registrirane nezaposlenosti je bio u Ličko-senjskoj županiji.

Najveći broj zaposlenih na temelju radnog odnosa u odnosu na prošlogodišnji lipanj bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čak 64,1 posto više osoba, u Splitsko-dalmatinskoj za 24,9 posto, Osječko-baranjskoj 10,5 posto, Vukovarsko-srijemskoj 10,6 posto te Ličko-senjskoj županiji 9,4 posto.

Državni zavod za statistiku objavio je pak konačne podatke o zaposlenima sa 31.3. 2020. godine, odnosno prije same krize s koronom. Upravo od tada, situacija se je znatno promijenila, došlo je do naglog pada zaposlenih i rasta nezaposlenih, ali isto tako, uz niz potpora samih županija, uključujući i one državne, ove se je godine situacija stabilizirala te sve županije bilježe rast zaposlenih.

Mi smo napravili analizu županija s najvećim ukupnim brojem zaposlenih, najvećim brojem zaposlenih na 1.000 stanovnika te rasta broja zaposlenih sa 31.3.2020. u odnosu na 31.3.2019.godine.

Na 1.000 stanovnika Varaždinska županija je imala najviše zaposlenih, 303, Primorsko-goranska 291 osobu, Istarska 285, Međimurska 275 i Dubrovačko-neretvanska 270.

Do najvećeg povećanja broja zaposlenih došlo je lani u odnosu na preklani u Zagrebačkoj županiji, 10,45 posto, Dubrovačko-neretvanskoj 5,50 posto, Požeško-slavonskoj 4,48 posto, Krapinsko-zagorskoj 4,31 posto i Sisačko-moslavačkoj 4,29 posto.

Splitsko-dalmatinska županija je imala lani najveći broj zaposlenih, 113.447 osoba, Primorsko-goranska 86.219, Zagrebačka 76.236 osobe, Osječko-baranjska 71.606 i Istarska županija 59.366 zaposlene osobe.

Varaždinska županija: IT postaje snažan generator rasta

Varaždinska županija je imala najveći broj zaposlenih osoba na 1.000 stanovnika, njih 303.

Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako ga vesele, no ne iznenađuju ovi podaci s obzirom da prema indeksu razvijenosti Varaždinska županija spada u iznadprosječno razvijene županije.

– Ukupno gledajući, mi smo već godinama u vrhu razvijenosti u odnosu na nacionalni prosjek: najbolje stojimo u izvoznim prihodima i stopi nezaposlenosti, dok za hrvatskim prosjekom, nažalost, zaostajemo po visini neto prosječne plaće. Godinama spadamo među “najizvoznije” županije, imamo razvijeno poduzetništvo i razgranatu mrežu poslovnih zona, a rezultati u investiranju najbolje su vidljivi putem ulaganja u poslovne zone naših gradova i općina. U našoj strukturi izvoza, tradicionalno prevladavaju djelatnosti iz prerađivačke industrije (proizvodi od kože, obuće i odjeće, prehrambeni proizvodi, obrada stakla, plastike, metala), a vodeći partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni su nam uglavnom države Europske unije (Njemačka, Italija, Austrija, Slovenija, Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Mađarska). Budućnost temeljimo na investicijama koje sa sobom donose dodanu vrijednost, nova tržišta i svakako bolje plaćena radna mjesta, a primjećujemo i da je sve veći volumen prihoda i dobiti iz IT industrije koja postaje snažan generator rasta u Županiji – rekao je župan.

Naveo je i kako je Varaždinska županija 2020. godinu završila s najnižom stopom nezaposlenosti u Hrvatskoj.

– U godini pandemije i krize imali smo stopu nezaposlenosti od 4,3 posto, što je najmanja stopa u Hrvatskoj, ispred nas je bio jedino Grad Zagreb. Stopa nezaposlenosti bila je dvostruko manja od stope RH, koja je na 8,9 posto, a bolji smo bili i od Europske unije, u kojoj je stopa nezaposlenosti 6,3 posto – pojasnio je župan te naveo kako Županija u okviru svojih ovlaštenja i financijskih mogućnosti podržava gospodarstvo putem potpora brojnim projektima.

Subvencioniramo kamate na poduzetničke kredite, pružamo neposrednu pomoć poduzetnicima u njihovom razvoju, a u pandemiji smo umjesto ulaganja u gospodarske i turističke manifestacije, više ulagali u promotivne aktivnosti i izgradnju turističkih i gospodarskih kapaciteta – naveo je Stričak.

Tijekom 2020. godine Županija je odobrila ukupno 1,7 milijuna kuna subvencija za 585 obrta u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa. Ove je godine osigurana financijska pomoć u ukupnom iznosu od 300.000 kuna obrtnicima i drugim subjektima putem Javnog poziva za dodjelu potpora za turističke agencije i pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti, a radi se o jedinstvenom Javnom pozivu putem kojeg se je pružila potpora u osmišljavanju i provedbi projekata u funkciji cjelogodišnjeg osmišljavanja turističkih događanja u županiji, prije svega u cilju očuvanja radnih mjesta.

Ove je godine objavljen i javni poziv za dodjelu kredita na koji se mogu javiti obrtnici, kao i drugi subjekti malog gospodarstva. Maksimalni iznos kredita je 150.000 kuna na rok otplate do 5 godina, a kroz Garancijsku agenciju osigurano je jamstvo do 70 % pojedinačno odobrenog iznosa kredita. Obrtnicima kao i drugim subjektima također je odobren moratorij na otplatu kredita po ranije odobrenim kreditnim linijama u koje su uključeni Županija, resorno ministarstvo i jedinice lokalne samouprave.

Varaždinska županija također je ove godine, treću godinu zaredom, raspisala Javni poziv putem te dodijelila milijun kuna za investicije u turizmu, čime je u tri godine u podizanje broja i kvalitete smještajnog kapaciteta ukupno uloženo više od 3 milijuna kuna.

Uz sve navedeno, u ovoj se je godini nastavilo i s dodjelom pojedinačnih potpora obrtnicima i drugim subjektima malog gospodarstva u realizaciji njihovih programa.

Međimurska županija: Lani udvostručene potpore

Županija je imala 275 zaposlenih na 1.000 stanovnika u 2020. godini, što ju je također svrstalo u vodećih pet županija.

Međimurska županija je u našoj analizi o subvencijama poduzetnicima u 2019. godini ušla u top pet županija po rastu proračunskih sredstava namijenjenih potporama poduzetnicima. Lani su zbog korona krize sredstva udvostručena. Županija je tako lani sa 1,8 milijuna kuna sufinancirala 129 projekata za razvoj gospodarstva.

– U cilju pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Međimurske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, prošle godine smo preraspodjelom i izmjenama proračuna dodatno smanjili rashode županije koje smo preusmjerili u potpore obrtništvu, poduzetništvu, poljoprivrednoj proizvodnji i građanima. Ono što želim posebno izdvojiti jest činjenica da se od prošle godine, pa i u ovoj korona krizi provode projekti vrijednosti preko 400 milijuna kuna što je direktna potpora gospodarstvu od čega 90% potpora međimurskom gospodarstvu. Međimurska županija te projekte je osmislila, pripremila projektnu dokumentaciju, kandidirala, mnoge od njih predfinancirala ili sufinancirala, provela postupak javne nabave i vrši nadzor nad provedbom projekta prema strogim pravilima Europske unije.

Naša poduzeća i ustanove poput REDEA-e, MENEA-e, TIC-a u prilog županijskim mjerama donijele su dodatne mjere s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa i radi njezina daljnjeg širenja na poslovanje korisnika usluga inkubacije i zakupa poslovnog prostora. Međimurska energetska agencija – MENEA u sektoru energetike pruža savjetodavne usluge poduzetnicima. Javna ustanova REDEA i sve naše ustanove dostupne su za svaki oblik savjetovanja i pomoć gospodarstvenicima. Također, aktivno su se uključili u osmišljavanje dodatnih oblika i načina pomoći gospodarstvenicima. Neke od mjera su poticanje razvoja poduzetništva, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, moratoriji i reprogrami poduzetničkih kredita, potpora projektima ulaganja u unaprjeđenje poslovanja, potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba, potpore za poticanje razvoja obrtništva, uvođenje novih sadržaja i gradnju infrastrukture u centru znanja za 60-tak poduzeća, oslobađanje dijela troškova najma i energenata za inkubirana start up poduzeća. Međimurska županija je otpisala dug prijevoznicima za koncesiju koju su dužni plaćati za vrijeme obustave javnog prijevoza, te smo se odrekli svog dijela prilikom prodaje i (ili) plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Povećale su se bespovratne potpore za razvoj turizma, uloženo u opsežnu promotivnu kampanju Međimurja na drugim tržištima radi privlačenja gostiju. Dali smo doprinos razvoju poljoprivredne proizvodnje, zaštiti naše poljoprivrednike i promovirali međimurski proizvod – komentira župan Matija Posavec.

Zagrebačka županija: U 2020. rekordne potpore, ove 10 milijuna kuna

Na području Zagrebačke županije bilo je lani zaposleno 76.236 osoba, a u odnosu na godinu ranije broj zaposlenih je povećan za 10,45 posto.

Nakon rekordnog iznosa bespovratnih potpora poduzetnicima u 2020. godini, Zagrebačka županija je i u 2021. godini nastavila snažno podupirati poduzetnike i to kroz potpore za početak poslovanja, potpore za proizvodne i neproizvodne djelatnosti te tzv. covid potpore za poduzetnike vlasnike ugostiteljskih i sportskih objekata koji su radi odluke Stožera bili zatvoreni više od 3 mjeseca. Za te namjene Zagrebačka županija u 2021. dodijelila je 10 milijuna kuna, a bespovratnu potporu ostvarilo je više od 550 poduzetnika.

Prema podacima Fine u Zagrebačkoj županiji je u 2019. godini sjedište imalo 9019 poduzetnika, kod kojih je bilo 62.700 zaposlenih, dok je u 2020. godini broj poduzetnika porastao na 9.258, a broj zaposlenih na 63.044.

Uspoređujući podatke o nezaposlenosti i tu se bilježi pozitivan trend. Tako je u lipnju 2020. godine prema podacima HZZ-a nezaposleno bilo 6.675 osoba, a u lipnju 2021. 6.143 osobe, odnosno 532 osobe manje.

– U gospodarski izazovnom vremenu obilježenom pandemijom i dvama potresima koji su nanijeli značajne štete na našem području, gospodarstvo se pokazalo žilavim čemu najbolje svjedoče ovi gospodarski pokazatelji. Zagrebačka županija snažno je stala uz svoje poduzetnike dodijelivši im u ove dvije pandemijske godine gotovo 24 milijuna kuna bespovratnih potpora što se zasigurno odrazilo na zaposlenost i poslovanje poduzetnika, a onda i na punjenje samog proračuna Zagrebačke županije iz kojeg se u ovom trenutku samo u školstvu realiziraju 140 milijuna kuna vrijedne investicije – istaknuo je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši kako se na području županije realizira čitav niz investicija među kojima su najveće one u vodokomunalnoj infrastrukturi poput više od 880 milijuna kuna vrijednog projekta vodoopskrbe na istočnom dijelu županije, a u poduzetničkim zonama niču novi proizvodni pogoni poput 33 milijuna eura vrijedne tvornice aviodijelova u Jakovlju koja bi krajem godine trebala početi s radom i zaposliti 600 osoba.

Cijeli članak možete pročitati ovdje.

www.sjever.hr / zupan.hr
09.08.2021.

Input your search keywords and press Enter.