Now Reading:
Projekt Ekomuzej Bistra – očuvanje materijalne i nematerijalne baštine na poseban način, zelenim modelom muzeološkog koncepta
Full Article 2 minutes read

Projekt Ekomuzej Bistra – očuvanje materijalne i nematerijalne baštine na poseban način, zelenim modelom muzeološkog koncepta

U svrhu očuvanja materijalne i nematerijalne baštine svoga kraja, provedbom projekta Ekomuzej Bistra, Općina Bistra u suradnji s Udrugom Ekomuzej Bistra i Turističkom zajednicom Zagrebačke županije radi na obnovi i rekonstrukciji zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj.

Revitalizacijom ovog zaštićenog kulturnog dobra uspostavit će se suvremeni i moderno opremljeni kulturno-turistički centar sa središnjim interpretacijskim i dokumentacijskim baštinskim centrom Ekomuzeja Bistra, stalnom muzejskom izložbom i prostorima za kreativne radionice te  turističkim informativnim centrom sa suvenirnicom.

Projektom se predviđa izrada zelenog modela muzeološkog koncepta. Zeleni model u koncipiranju muzejskih sadržaja odnosi se prije svega na odabir tema i načina na koji se one interpretiraju. Zeleni će model u razradi likovnih elemenata izložbe podržavati uporabu ekološki prihvatljivih materijala, a tematske cjeline stalnog postava usmjerene su na elemente tradicijskog života koji se, iz današnje perspektive, mogu smatrati prihvatljivim ekološkim modelom, poput tradicionalne obrade zemlje; upotrebe prirodnog materijala iz okoliša za gorivo, gradnju kuća i izradu inventara. Tako će stalni postav ekomuzeja biti predstavljen u četiri tematske cjeline:

Prva je od njih Prirodno i natprirodno – interpretacija elemenata specifičnih prirodnih obilježja Bistre, tradicijskih vjerovanja u natprirodno te tradicije prerade drvenog ugljena – vuglenarenja, kao nematerijalnog umijeća.

Druga cjelina nosi naziv Hiža –  interpretacija odabranih aspekata svakidašnjega tradicijskog života i običaja (tradicijsko ruho i prehrana; svadbeni, uskrsni i božićni običaji) koji čine istaknute elemente nematerijalne kulture bistranskog kraja (umijeće izrade tradicijskoga bistranskog nakita, umijeće izrade božićnog lustera od slame i kinča od krep-papira, umijeće izrade gibanice, itd.).

Jedna od programskih cjelina je i Rad (zemlja) – davanje uvida u povijesni kontekst rada na zemlji i u gospodarske običaje (tradicijske alate, vodenice, sadnju poljoprivrednih kultura, uzgoj stoke, preradu mlijeka, kulturu pijenja vina).

Četvrta je tematska cjelina Učionica – interpretacija povijesti školstva u Bistri te najvažnijih kulturno-povijesnih i društvenih događaja od prvog spomena Bistre 1209. do danas.
Svakako važan komunikacijski medij izložbe bit će IKT uređaji sa slušalicama koji će korisnicima omogućiti digresije pri interpretaciji određenih tema, i to uz uporabu izvornog dijalekta te karakterističnu atmosferu i audiovizualni doživljaj.

Planirani kraj provedbe projekta je rujan 2023. godine.

www.sjever.hr/tvisitzagrebcounty.hr
03.08.2021.

Input your search keywords and press Enter.