NAJVEĆA ENERGETSKA OBNOVA U ŽUPANIJI: U obnovu ide i osnovna škola Marija Bistrica

U četvrtak, 14. siječnja 2020. godine, održan je sastanak župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara, predsjednice Županijske skupštine Vlaste Hubicki, načelnika Općine Marija Bistrica Josipa Miličkog i ravnatelja Osnovne škole Marija Bistrica Dominika Karajića na kojem su stručnjaci Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske prezentirali projekt energetske obnove Osnovne škole Marija Bistrica.

Župan Željko Kolar istaknuo je kako će se ciklus energetskih obnova škola na području Krapinsko-zagorske županije nastaviti sa Osnovnom školom Marija Bistrica. Županija je financirala projektnu dokumentaciju koju je izradila Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, koja će biti osnova za prijavu na očekivani natječaj iz europskih fondova.

Predviđena je izrada fasade sa toplinskom izolacijom vanjskih zidova sa slojem mineralne vune debljine 14 cm, obnova kompletnog krova škole i sportske dvorane, rekonstrukcija kotlovnice i rasvjete, promjena vanjske stolarije na grijanim prostorima, sanacija svih oštećenih dijelova građevine te uvođenje modernog sustava ventilacije sa rekuperacijom.

Budući da su troškovi energetske obnove Osnovne škole Marije Bistrice procijenjeni na iznos veći od 10 milijuna kuna, ovo će biti najveća energetska obnova škole na području Krapinsko-zagorske županije.

Energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica je kao kapitalni projekt uvrštena i u Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, koji je Županijska skupština donijela na svojoj 24. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine. Osnovnu školu Marija Bistrica pohađa 406 učenika, od čega 347 učenika matičnu školu u Mariji Bistrici.

sjever.hr 16.01.2021.

Input your search keywords and press Enter.