Now Reading:
Sunčana Glavak na virtualnoj konferenciji CCFG-a o potporama sektoru kulture
Full Article 2 minutes read

Sunčana Glavak na virtualnoj konferenciji CCFG-a o potporama sektoru kulture

Sektor kulturne i kreativne industrije jedan je od najpogođenijih pandemijom koronavirusa. Brojnim mjerama nastoji se zaposlenima u tim sektorima pomoći u oporavku.

O situaciji u kulturnoj i kreativnoj industriji koju čini približno 7,8 milijuna radnih mjesta i 4 posto europskog BDP-a danas se raspravljalo na virtualnoj konferenciji u organizaciji Grupe prijateljstva kulturnih stvaratelja (Cultural Creators Friendship Group – CCFG), zastupnika u Europskom parlamentu, čija je članica zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Na konferenciji je u razmjeni mišljenja sudjelovala i povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel.

Sektor kulturne i kreativne industrije spada među najpogođenije krizom uzrokovanom bolesti COVID-19. Zastupnica Sunčana Glavak u svom je obraćanju istaknula da je od iznimne važnosti pronaći rješenja i koristiti instrumente kojima će se dodatno podržati taj sektor i pomoći mu u oporavku.

“Europski parlament snažno je podržao sektor kulturne i kreativne industrije u svojoj Rezoluciji o kulturnom oporavku Europe, zalažući se da tom sektoru bude namijenjeno 2 posto Mehanizma za oporavak i otpornost”, rekla je zastupnica Sunčana Glavak.

Podsjetila je da je Grupa prijateljstva kulturnih stvaratelja predstavila deklaraciju o novom Višegodišnjem financijskom okviru u kojoj je još jednom naglašena važnost kulturnog i kreativnog sektora te zatražen veći proračun.

2,2 milijarde eura iz programa Kreativna Europa

“Program Kreativna Europa ključan za sljedeće sedmogodišnje razdoblje povećan je za 600 milijuna eura i sada iznosi 2,2 milijarde eura. Sada se moramo usredotočiti na budućnost. Plan oporavka uključuje kulturu i aktivirat će cijeli sektor oživljavanjem gospodarskih aktivnosti”, naglasila je zastupnica Glavak, poručivši da će svojim radom u CCFG-u nastaviti inzistirati na daljnjem poboljšanju i pozitivnim promjenama za kulturnu i kreativnu industriju.

Više sredstava i instrumenata za oporavak kulturne i kreativne industrije

Povjerenica Mariya Gabriel govorila je o sredstvima koja je Europska unija u svojim programima namijenila sektoru kulturne i kreativne industrije, te tako ojačati konkurentnost i pružiti im dodatnu potporu.

“Kultura je središte našega života. Uz programe Kreativna Europa, Horizon Europe, Erasmus+, kultura može biti uključena u instrumente ReactEU, InvestEU, Digitalnu Europu i kohezijske fondove. Kriza je pokazala da trebamo ponovno razmisliti o našoj interakciji sa sektorom i poduprijeti ga na inovativne načine”, poručila je povjerenica Gabriel.

Virtualnoj konferenciji su se priključili i brojni stakeholderi, kao i oni iz Republike Hrvatske.

sjever.hr

04.12.2020.

Input your search keywords and press Enter.