Now Reading:
Općina Zlatar Bistrica dodjeljuje studentske stipendije – natječaj je otvoren!
Full Article 1 minutes read

Općina Zlatar Bistrica dodjeljuje studentske stipendije – natječaj je otvoren!

Općina Zlatar Bistrica raspisala je natječaj za dodjelu studentskih stipendija, a natječaj je otvoren do 9. prosinca.

U kategoriji stipendija prema socijalnom statusu dodijelit će se15  stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju :

Studenti koji imaju prebivalište na području Općine Zlatar Bistrica, a čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze 70 % prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije u prethodnoj godini, te čije domaćinstvo nema nepodmirenih obveza prema Općini Zlatar Bistrica.

Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima koji se mogu podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica, zajedno sa pratećim izjavama koje se prilažu uz zahtjev.

Popunjeni zahtjevi sa cjelokupnom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56, zaključno  s 9.12.2020. godine u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NATJEČAJ ZA STIPENDIJU- NE OTVARAJ“.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se smatrati važećim.

Rezultati natječaja objaviti će se putem web-stranice Općine Zlatar Bistrica  www.zlatar-bistrica.hr i na oglasnoj ploči Općine Zlatar Bistrica u roku od 15 dana od dana završetka  natječaja.

www.sjever.hr

30.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.