Now Reading:
Zapuštene ruševine dvoraca na sjeveru Hrvatske uskoro u novom ruhu
Full Article 6 minutes read

Zapuštene ruševine dvoraca na sjeveru Hrvatske uskoro u novom ruhu

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU)  ugovorila je  11 projekata ukupne vrijednosti 560,8 milijuna kuna (419 milijuna kuna bespovratnih sredstava) koji se odnose na revitalizaciju i obnovu dvoraca, a koji se sufinanciraju uz pomoć EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Osim dvoraca koji će se obnoviti EU sredstvima u trenutnoj financijskoj perspektivi 2014.-2020., u okviru nekoliko poziva izrađuje se projektna dokumentacija za buduću obnovu 4 dvorca za koje ukupna vrijednost projekata iznosi više od 8 milijuna kuna (6,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava), piše portal Župan.hr.

U Međimurskoj županiji radi se na projektu Rekonstrukcije i i revitalizacije fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine. Ukupna vrijednost projekta je 45.050.447,73 kune, a bespovratnih sredstva 34.682.280,40 kuna.

Projektom će se rekonstruirati fortifikacija Starog grada u Čakovcu i revitalizirati u suvremeni Muzej nematerijalne baštine s devet muzejskih jedinica (demografija, školstvo, jezik i glazba, ples i glazbeni sastavi, zanati vezani za nematerijalnu baštinu, međimurski mitovi i legende, zatvorenici u fortifikaciji kroz različita povijesna razdoblja, progoni vještica, obrambeni sustav), sa suvenirnicom i edukativnim sadržajima vezanim uz očuvanje nematerijalne kulturne baštine (rad s keramikom, rad na lončarskom kolu, izrada svetomarske čipke). Osim klasične muzejske postave planirani su moderni digitalni prikazi (3D mapping, hologrami, multimedijski efekti) koji će kod posjetitelja stvoriti dojam proživljavanja događaja iz muzejskog postava. Sadržaji će biti prilagođeni  potrebama osoba s invaliditetom te preferencijama turista u potrazi za inovativnim sadržajima.
Otvorenje je planirano na proljeće sljedeće godine.

Varaždinskoj županiji kroz poziv Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odobren je projekt Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi u Vinici. Vrijednost projekta je 43.075.612,50 kuna, od čega su bespovratna sredstva 29.999.999,98 kune.

Projekt uključuje rekonstrukciju sva tri krila dvorca, aneksa, potkrovlja (s organizacijom smještajnih jedinica za učenike, gostujuće predavače i pedagoško osoblje), dodatno horizontalno povezivanje prostora, vertikalno povezivanje (dizalo), izvođenje novih pregradnih zidova, opremanje prostora instalacijama te građevinsko uređenje pristupa dvorcu i parkirališnih prostora neposredno uz uzlaz, s javnom rasvjetom. U rekonstruirani prostor smjestit će se sadržaji za potrebe rada regionalnog centra i to: genetska baza sjemena; laboratorij za ispitivanje vina, octa, meda, ulja i tla; vinski praktikum; centar za floristiku; prostori za novi predmet „Planiranje, projektiranje i dizajniranje okućnica, vrtova i parkova – uređenje eksterijera“; prostori za dendrologiju (učionica i praktikum); smještajni kapaciteti za učenike, pedagoško osoblje i goste; kuhinja i restoran; dvorana za konferencije; knjižnica; multimedijalna dvorana; sanitarije; tehničke prostorije. U vidu planiranih sadržaja za potrebe rada RCK stvorit će se prostorno-tehnički uvjeti za teorijsku i praktičnu nastavu te vježbe za učenike i nastavnike iz ostalih škola SOO-a, visokih učilišta te za osobe s invaliditetom/učenike s teškoćama i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Time će se omogućiti suradnja i razmjena učenika i nastavnika sa sličnim centrima u EU-u. Na koncu će se postaviti temelji za razvoj inovativnog, dostupnog, fleksibilnog strukovnog obrazovanja koje je usmjereno na izgradnju karijere, a time i uspostaviti sinergija s tržištem rada budući da će polaznici programa RCK steći potrebne kompetencije za bavljenje održivom poljoprivrednom djelatnošću. Tako uspostavljen RCK doprinijet će regionalnom razvoju kroz rast zapošljavanja i samozapošljavanja te ostanak mladih u regiji.

Kroz poziv ITU Zagreb – Revitalizacija brownfield lokacija odobren je projekt Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom, Zagrebačka županija. Ukupna vrijednost projekta je 73.639.686,93 kune, a bespovratna sredstva su 49.503.626,59 kune.

Projekt uključuje obnovu zapuštene zgrade dvorca Erdödy (koji je zaštićeno kulturno dobro) te izgradnju parkirališta s 95 parkirnih mjesta kojim će se riješiti adekvatna pristupačnost brownfield lokaciji. Revitalizacijom napuštenog prostora od 9.284,47 m2 riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području grada Jastrebarskog te pripadajućeg gravitacijskog područja, a sve u cilju spriječavanja daljnjeg propadanja ove vrijedne kulturne baštine. Planirani radovi obnove i revitalizacije dvorca uključit će konzervatorsko-restauratorski zahvat, prostorno organizacijski i arhitektonsko-oblikovni zahvat, konstruktivnu sanaciju, rekonstrukciju unutrašnjosti, obnovu pročelja, rekonstrukciju unutrašnjeg dvorišta te uređenje okoliša (sanacija nakon obnove i rekonstrukcije, uklanjanje materijala, ravnanje tla te sađenje biljaka ukoliko je došlo do njihovog oštećenja prilikom obnove dvorca). Obnova brownfield lokacije omogućit će prostor za učinkovitije poslovanje javne uprave, budući da će se organizacija poslovanja odvijati na jednoj lokaciji, a ne kao do sada na tri lokacije. Olakšat će se i suradnja između Grada, Centra za kulturu Jastrebarsko i Turističke zajednice Jastrebarsko koji zajedno sudjeluju u osmišljavanju i provođenju aktivnosti. Navedeno će rezultirati poboljšanjem kvalitete u planiranju i održavanju novih aktivnosti u kulturi i obrazovanju koje do sada nisu bile dostupne građanima. Predviđeno trajanje projekta je 54 mjeseci.

Projektna i studijska dokumentacija gotova je za projekt  Novo ruho Novih dvora Zaprešiću, Zagrebačka županija. Vrijednost projekta je 4,855,638 kune, od čega su bespovratna sredstva 3,495,453.75 kuna.

Povijesni kompleks Novi dvori smješten je na površini od 20,5 hektara, a čine ga dvorac Novi dvori Jelačićevi, kapela sv. Josipa, grobnica obitelji Jelačić, perivoj, voćnjak, stambene i gospodarske zgrade i park-šuma. Projektom će se omogućiti turistička i gospodarska valorizacija kompleksa Novi dvori u Zaprešiću. Izradom projektne i studijske dokumentacije stvara se pretpostavka obnove, rekonstrukcije i opremanja svih objekata u sastavu kompleksa, kao i uređenja perivoja. Uređenjem kompleksa stvara se jedinstvena turistička, arhitektonska, krajobrazna i povijesna destinacija u srcu Hrvatske, nadomak Zagrebu. Dio objekata bit će stavljen u funkciju lokalnog poduzetništva, obrta i tradicijskih zanata, a obnova i uređenje nekih od njih omogućit će otvaranje ugostiteljskih i smještajnih sadržaja što će doprinijeti povećanju prihoda lokalnih poduzetnika, otvaranju novih gospodarskih subjekata te povećanju zapošljavanja. Velika pozornost posvetit će se razvoju kulturnih sadržaja otvaranjem galerijskih i uređenjem muzejskih prostora te prostora za različite kulturno-umjetničke manifestacije i društvena događanja. Uredit će se i opremiti multimedijalna dvorana, predavaonice i prostori za održavanje praktičnih radionica, otvoriti informativni centar za posjetitelje, otvoriti pokazno-edukativni prostori za obrtnike, kušaonica vina i suvenirnica u kojoj će se prodavati lokalni i tradicijski proizvodi kako bi se dodatno promovirala tradicija i lokalni proizvodi. U okviru uređenja perivoja uredit će se ulazni trg, postaviti dvije otvorene pozornice, urediti staze i šumski putovi, postaviti nova urbana oprema i javna rasvjeta, obnoviti biljni fond i urediti tematsko-edukativno dječje igralište na temu kulturne baštine. Grad Zaprešić brendirat će se kao Jelačićev grad.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

www.sjever.hr / zupan.hr
26.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.