Now Reading:
Poruka župana Kolara uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama
Full Article 7 minutes read

Poruka župana Kolara uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Poruka župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama:

Dana 25. studenoga 2020. godine obilježava se u cijelom svijetu Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.
Iako je zadaća institucija, ali i društva u cjelini, da svijest o važnosti nulte tolerancije na nasilje, pogotovo obiteljsko i rodno uvjetovano, valja jačati i razvijati svih 365 dana u godini, na ovaj dan daje se posebna pozornost ovoj temi.

Da bi žrtva nasilja odlučila prekinuti krug nasilja i napustiti nasilnika potrebna joj je puna podrška društva i određeno jamstvo da će žrtva i njezina/njegova djeca biti zaštićeni od nasilnika i da će dobiti podršku i pomoć da krenu u novi, siguran život  – novi početak. Skloništa za žrtve nasilja u obitelji za žrtve upravo to jesu.

Krapinsko-zagorska županija osnovala je ove godine ustanovu koja će pružati upravo to – sigurnost, zaštitu i podršku odraslima i djeci žrtvama nasilja u obitelji i nazvala je simbolično – Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK.

Prostor i oprema su osigurani u skladu sa svim uvjetima, natječaji za prijem stručnih radnika su u tijeku, a očekuje se da će danas, nakon očevida povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za početak rada, biti izdano i rješenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Dom će moći istovremeno primiti 8 korisnika što odgovara trenutačnim potrebama županije. Naime, godišnje se na razini Krapinsko-zagorske županije smještava 10-15 žrtava nasilja u obitelji. Centri za socijalnu skrb očekuju da će se, nakon što se osnuje sklonište na području županije, povećati broj realiziranih smještaja. Krapinsko-zagorska županija zato već priprema projekt osiguravanja skloništa s povećanim kapacitetom koji će moći pružiti privremeni dom za 12-15 žrtava.

Očekivani datum početka rada skloništa je 7. prosinca 2020. godine.

Ipak, ono na čemu treba biti fokus institucija, društva i svakog pojedinca je svijest o neprihvatljivosti nasilja i potrebi poduzimanja svih mjera da do potrebe za smještajem u skloniše niti ne dođe.  Naglasak mora biti na prevenciji svih oblika nasilja, snažnoj i čvrstoj suradnji svih u društvu da se spriječi sve ono tužno, bolno, a ponekad i tragično što jedan čovjek može učiniti drugome – najčešće svojem najbližem.
Župan Željko Kolar

Krapinsko – zagorska županija je svojim zalaganjem i brigom za sve ranjive skupine stekla ulogu koordinatora i poveznice između različitih dionika, s naglaskom na važnosti međuresorne suradnje u pristupu ovom problemu, a ona je u KZŽ na iznimno visokoj razini. Također, kontinuiranim radom na planiranju i razvoju novih usluga iz područja socijalne skrbi, ali i kao osnivač odgojno – obrazovnih ustanova i zdravstvenih ustanova može puno doprinijeti u ovom području.

Na temelju Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji potpisanog dana 23. studenog 2018. godine između ministara nadležnih za poslove obitelji i socijalne skrbi, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, uprave, unutarnjih te vanjskih i europskih poslova, u Republici Hrvatskoj ustrojeni su županijski timovi za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Tako Županijski tim Krapinsko – zagorske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za glavni cilj ima poduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva, osiguravanje zajedničke i koordinirane suradnje s ciljem učinkovitog sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te sveobuhvatne zaštite žrtava takvog nasilja kroz provedbu zajedničkih izobrazbi.

Krapinsko – zagorska županija jedna je od 6 županija koja nije imala uspostavljeno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja te je u tu svrhu nedavno osnovana javna ustanova Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, koja će pružati socijalne usluge žrtvama nasilja u obitelji. Nastojanje Doma je, kroz zalaganje stručnog osoblja i suradnju s ostalim institucijama, osnaživanje korisnika za samostalan život bez nasilja. Dom će surađivati sa svim institucijama te biti otvoren za nove projekte i ideje s ciljem unapređenja usluga za korisnike.

U tom cilju, Županija je osnovala koordinativna tijela koja se, između ostalog bave i tematikom prevencije nasilja kao što su: Vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga čiji su članovi predstavnici svih relevantnih ustanova koje se bave prevencijom nasilja.

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osnovano je u cilju razvoja institucionalnih mehanizama za borbu protiv nasilja. Povjerenstvo, sukladno svom djelokrugu rada, između ostaloga, poduzima mjere usmjerene prevenciji nasilja u obitelji i nad ženama te ublažavanja posljedica već počinjenog nasilja, odnosno skrbi za žrtve nasilja u obitelji.

Na inicijativu Povjerenstva  za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije 2015. godine potpisana je Europska povelja o ravnopravnosti spolova, čime je dodatno preuzeta odgovornost za provođenje i preventivnih aktivnosti, ali isto tako aktivnosti koje su vezane za pružanje podrške žrtvama nasilja.

Županija pruža svu moguću podršku ostalim provoditeljima programa prevencije nasilja – ne samo nad ženama jer se kvalitetna prevencija mora gledati u širom kontekstu prevencije nasilja. Sufinanciramo trogodišnji program prevencije nasilja koje provodi CESI (225.000 kn), a on uključuje savjetovalište za žrtve nasilja i prevenciju nasilja.

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije započeo je s radom u listopadu 2012., provodi ga CESI u suradnji sa Krapinsko  -zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije. Od 3. siječnja 2017. godine djeluje savjetovalište, čime su omogućene nove mogućnosti suradnje s udrugama van područja Krapinsko – zagorske županije koje su ga prepoznale kao mjesto gdje šalju svoje korisnike/ce (Ženska soba, Ured za podršku žrtvama i svjedocima). CESI provodi i projekt Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Više informacija o uslugama i radnom vremenu SOS telefona možete pronaći u privitku ove vijesti.

Prema podacima iz Pregleda sigurnosnih pokazatelja u 2019. godini Ministarstva unutarnjih poslova RH u 2019. godini na području KZŽ prijavljeno je ukupno 261 kaznenih djela na štetu djece i obitelji, što je porast za 52,6% u odnosu na prethodnu godinu (171). Također, evidentirano je 337 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za 20,1 manje u odnosu na prethodnu godinu (422). 

Također, Ministarstvo unutarnjih poslova u cilju senzibilizacije javnosti i činjenice da se nasilje u obitelji događa  u „četiri zida“ , ali tamo ne treba i ostati, svakodnevno  putem „KALENDARA NASILJA“ izvješćuje javnost o kaznenim djelima i prekršajima nasilja u obitelji.

Cilj je upoznati javnost s brojnošću ovih kaznenih djela i prekršaja, po kojima policija i druge nadležne službe svakodnevno postupaju, daleko od očiju javnosti.

Prilikom ovog izvješćivanja neće se objaviti podaci koji bi mogli dovesti do identiteta žrtve, svjedoka ili počinitelja navedenih kaznenih djela ili prekršaja kao niti detalji samog događaja.

Moramo osvijestiti da obiteljsko nasilje, rodno uvjetovano nasilje, nije privatni nego društveni problem i to je problem svih nas i cijelog društva. Trebamo raditi na osvještavanju javnosti, senzibilizaciji i svi trebamo prijaviti nasilje. Moramo znati da prijavom možemo nekome spasiti život. Nasilje nad ženama je problem svih nas i moramo se svi pobrinuti da imamo nultu stopu tolerancije nad nasiljem.

Ovim putem vas pozivamo da svi zajedno obilježimo ovaj značajan datum i time jasno recimo: „STOP nasilju nad ženama!“.

www.sjever.hr / kzz.hr
25.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.