Now Reading:
FOI I DALJE ONLINE Studentima posuđuje računala za nastavu i sufinancira dodatni internetski promet
Full Article 4 minutes read

FOI I DALJE ONLINE Studentima posuđuje računala za nastavu i sufinancira dodatni internetski promet

Fakultet organizacije i informatike (FOI) donio je odluku da se izvođenje nastave na daljinu produlji sve do početka zimskih praznika, odnosno do 23.12.2020. godine.

Akademska godina 2020./2021. na FOI-ju je započela prema hibridnom modelu, što znači da su studenti dijelom slušali nastavu u online okruženju, a dijelom u prostorima Fakulteta. Međutim, zbog izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije, od 2.11.2020. godine nastava se izvodi isključivo na daljinu, a danas je donesena odluka da se tzv. model C produlji sve do početka zimskih praznika na koje studenti odlaze 23.12.2020. godine – najavila je prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica FOI-ja.

Odluka o produljenju nastave na daljinu se odnosi na sveučilišne preddiplomske i diplomske studije i stručni preddiplomski studij u Varaždinu i studijskim centrima Križevci, Zabok i Sisak. Za vrijeme provođenja nastave na daljinu, ispiti ili usmeni dio ispita pred povjerenstvom se održavaju u skladu s odlukom nositelja predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama, no to je pretežito online. U proteklom razdoblju, od početka online nastave, se više od 95% ispita i kolokvija održalo na daljinu, a u razdoblju koje je pred nama kolokviji i ispiti će biti 100% online.

nina begičević

Rezultat je to kontinuiranog razvoja FOI-ja u području e-učenja, dijeljenja znanja i iskustva od strane prepoznatih stručnjaka FOI-ja u e-učenju, edukacijama nastavnika s ciljem podizanja kvalitete e-predmeta te digitalnih kompetencija kao i odličnog FOI-jevog Centra za razvoj programskih proizvoda (pod voditeljstvom Darka Grabara, mag. inf.) koji pruža veliku potporu u organizaciji i provedbi online nastave kao i u održavanju vlastite infrastrukture potrebne za online nastavu. FOI još od 2008. godine koristi sustav za e-učenje Moodle, a danas imamo više od 500 e-predmeta većinom najviše razine e-učenja koje naši studenti koriste u nastavnom procesu za komunikaciju i interakciju s nastavnikom i međusobno, za samovrednovanje, za predaju i ocjenjivanje zadataka, za održavanje kolokvija i ispita online, za pristup svim potrebnim digitalnim materijalima (video lekcijama, interaktivnim nastavnim materijalima, e-knjigama i dr.) i dr. Kako bismo podijelili svoja znanja i iskustva i pomogli drugima, razvili smo i FOI online portal, a održavamo i niz edukacija na temu nastave na daljinu za zainteresirane Fakultete i Sveučilišta – ističe dekanica FOI-ja.

Uz sve materijale i aktivnosti na e-predmetima na FOI-ju, nastava na daljinu je organizirana kao sinkrona, odnosno „u živo“ tijekom koje nastavnici i studenti koriste videokonferencijske sustave (primarno Big Blue Button (BBB) i Zoom) i kao asinkrona, kada studenti preko sustava za e-učenje Moodle mogu pristupiti unaprijed pripremljenim digitalnim nastavnim materijalima, odnosno tekstualnom i interaktivnom sadržaju, snimkama predavanja i dr. Kako smo svakodnevno u kontaktu s predstavnicima Studentskog zbora, te nastojimo zajedno odgovoriti na sve izazove ovog izazovnog razdoblja, studenti su izuzetno zadovoljni s dosadašnjim izvođenjem nastave i kolokvija.

studenti_foi_u_d4_2

Kako bi svojim studentima omogućio neometano praćenje predavanja, ali i druge tehničke preduvjete, FOI je za svoje studente također osigurao mogućnost posudbe računala i web kamera te sufinancira dodatni internetski promet. Pravo na posudbu prijenosnog računala, kao i dodatni internetski promet imaju svi u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na FOI-ju, bez obzira na godinu i smjer studija. Studenti računala posuđuju na razdoblje od jednog semestra, a mogu ih koristiti na Fakultetu i kod kuće. Također, studentima smo ponudili dodatno sufinanciranje internetskog prometa prema tri modela te sukladno odabranom modelu FOI sufinancira dodatni internetski promet. Dodatno, od ove akademske godine, na FOI-ju su osnovani i timovi za pružanje podrške u nastavi na daljinu studentima i nastavnicima.

Dekanica FOI-ja prof. dr. sc. Begičević Ređep istaknula je kako se ovakvim odlukama nastojalo pomoći studentima u osiguravanju potrebnih preduvjeta nužnih za cjelokupni nastavni proces na daljinu. U situaciji kada se nastava i ispiti održavaju na daljinu ne smije se dogoditi da studenti nemaju potrebne preduvjete za pristupanje predavanjima, kao i kolokvijima i ispitima. Također otvorili smo i mogućnost dolaska na Fakultet za studente koji u prostorima Fakulteta žele pratiti online nastavu, a otvorena je i mogućnost rješavanja online kolokvija u prostorima Fakulteta, na fakultetskoj opremi uz sigurnu vezu i potporu nastavnika ili administrativnog osoblja. Naravno uz poštivanje epidemioloških mjera.

foi

sjever.hr 24.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.