Now Reading:
Održana sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga
Full Article 3 minutes read

Održana sjednica Stručnog kolegija gradonačelnika Grada Preloga

Jednu od svojih posljednjih ovogodišnjih sjednica, održao je, u četvrtak 19. studenog, Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga.

Kolegij je donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Grada Preloga te zaključke o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2020/2021, zatim o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2019./2020. te o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine, prava i obveza (inventar, oprema) Grada Preloga za 2020. godinu.

Raspravljalo se o nizu prijedloga odluka, koje će se uputiti na raspravu Gradskom vijeću Grada Preloga. Tako su se na dnevnom redu našao prijedlog Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, sa projekcijom za 2022. i  2023. godinu te uz njega prijedlozi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kao i programi javnih potreba u kulturi, sportu i Zajednici sportskih udruga Grada Preloga za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Preloga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 53.700.000,00kuna. Nakon pokrića procijenjenog manjka poslovanja za tekuću 2020. godinu u iznosu od 4.000.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici za 2021. godinu iznose 49.700.000,00 kuna. Projekcija proračuna za 2022. godinu iznosi 43.780.000,00 kuna, a za 2023. godinu 42.642.000,00 kuna.

Također, na dnevnom redu bili su i prijedlozi Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Preloga za 2021. godinu, Zaključka o prekoračenju po poslovnom računu, razgovaralo se o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug u Prelogu, o kupnji nekretnine na području k.o. Prelog te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. Gradskom vijeću upućene su i odluke vezane uz financiranje dječjih vrtića na području Preloga te o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Preloga. Gradskom vijeću predstavit će se i jedan od projekata koje provodi Grad Prelog, Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Preloga (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). U radu sjednice Stručnog kolegija gradonačelnika sudjelovali su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, predsjednik Gradskog vijeća Đuro Ujlaki, njegov zamjenik Dražen Novak, pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Miljenka Radović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Željko Poredoš, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković. Sljedeća sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga, održat će se, u četvrtak 26. studenog 2020. godine, u prostorima Poduzetničkog centra Prelog.

www.sjever.hr/prelog.hr 20.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.