Now Reading:
Koprivničko-križevačka županija: Pripremljen dobar plan za obranu od poplava funkcionira, trenutno nema problematičnih mjesta
Full Article 2 minutes read

Koprivničko-križevačka županija: Pripremljen dobar plan za obranu od poplava funkcionira, trenutno nema problematičnih mjesta

Zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić održao je sastanak s voditeljem Vodnogospodarske ispostave za mali sliv “Bistra” Đurđevac Josipom Fučekom kako bi se informirao o stanju na terenu i aktualnim mjerama obrane od poplava.

Sastanku su prisustvovali i pročelnica Službe ureda župana i zamjenica načelnika županijskog Stožera civilne zaštite Melita Ivančić, voditelj Službe civilne zaštite Koprivnica Miroslav Blažotić i referent za poslove spašavanja Krešimir Škvorc.

Voditelj Fuček prezentirao je planove za naredno razdoblje, kazavši kako trenutno na području županije ne postoje problematična mjesta koja bi bila značajnije ugrožena u slučaju vremenskih neprilika te kako je osigurana sva potrebna oprema te vreće za pripremu nasipa za obranu od poplava ukoliko dođe do izvanrednih okolnosti. Dodao je kako je operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđena Državnim planom obrane od poplava, koji donosi Vlada RH i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava koji donose  Hrvatske vode te kako je važna suradnja s jedinicama lokalne samouprave. S obzirom da je većina problematičnih točaka sanirana, jedinice lokalne samouprave nisu upućivale zahtjeve za dodatnim sanacijama, no i dalje je potrebna kontinuirana provedba potrebnih mjera i radnji na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama te otklanjanje uzroka koji ometaju protok voda koritom vodotoka, posebno čišćenje oteretnih kanala i odvodnih tunela.

Zamjenik Ljubić zahvalio je na konstruktivnoj suradnji te istaknuo kako će Županija  gradonačelnicima gradova i načelnicima općina poslati dopis na temu planova i problematičnih pitanja te preventivnih aktivnosti kako bi obrana od mogućih poplava bila što uspješnija. Na sastanku je istaknuta i odlična suradnja s Ravnateljstvom civilne zaštite i Službom civilne zaštite Koprivnica pri čemu je naglašena  važnost komunikacije s Centrom 112  Koprivnica te ažuriranje i razmjena podataka na svim razinama kako bi u skladu s Planom djelovanja civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije dionici sustava pravovremeno poduzimali mjere iz svoje nadležnosti te provodili operativne postupke.

www.sjever.hr

16.11.2020.

Input your search keywords and press Enter.