Mali Krapinčani! Sudjelujte u natječaju za najbolji logo Dječjeg dana u sklopu „Tjedna kajkavske kulture i festivala Kajkavskih popevki”

Dječji dan nezaobilazan je dio manifestacije „Tjedan kajkavske kulture i Festival kajkavskih popevki“ koji se svake godine održava početkom rujna u Gradu Krapini.

Kako ove godine Festival slavi svoj 55. rođendan, želja organizatora je da najmlađi i najkreativniji Krapinčani osmisle logo svojeg dana, dječjeg četvrtka koji je svake godine u najpoznatijem rujanskom festivalskom tjednu obojan najdivnijim bojama dječjih osmijeha.

Tada krapinske udruge (predvođene Društvom „Naša djeca“ Krapina) u
središnjem gradskom parku organiziraju brojne kreativne i animacijske radionice i igraonice za djecu te brojne druge aktivnosti namijenjene djeci predškolskog i školskog uzrasta.
Dječji dan u Tjednu kajkavske kulture Krapina završava tradicionalnim dječjim koncertom “Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu» u Festivalskoj dvorani.

PRAVILA NATJEČAJA

O ORGANIZATORU I SVRSI NATJEČAJA

Organizator Natječaja je GRAD KRAPINA, Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća.

Ciljevi Natječaja su:
-izrada vizualnog identiteta (loga/ znaka) Dječjeg dana u sklopu manifestacije „Tjedan kajkavske kulture I Festival kajkavskih popevki“
-poticanje djece na kreativno izražavanje

Natječaj je otvoren do 30. 4. 2020. godine.
U Natječaju mogu sudjelovati ravnopravno djevojčice i dječaci od 1. do 8. razreda osnovnih škola s područja Grada Krapine.

ŠTO SE MOŽE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Na Natječaj se mogu prijaviti likovni radovi učenika od I. do VIII. razreda osnovne škole. Svoje radove sudionici mogu iskazati kombinacijom slike, teksta i simbola. Logotip i/ili znak mora biti kratak, jasan i inovativan.

Osnovni likovni elementi koji bi se trebali nalaziti u budućem logu/znaku Dječjeg dana su:
-naziv – Dječji dan
-zaštitni znak
-logotip (logotipi koji imaju svrhu privući ciljanu skupinu poput djece ili mladih, trebali bi imati ukomponirane vedre, žive i šarolike boje)
-boje (kombinacija svih boja ili kombinacija određenih boja…)
-djevojčice i dječaci mogu svoje prijedloge nacrtati na papiru raznim tehnikama (drvene bojice,pastele, vodene boje, tempere, flomasteri, …) ili napraviti kolaž, a grafički dizajneri najbolji rad pretvorit će u dizajn logotipa i vizualni identitet

VAŽNO:

Rad se može prijaviti individualno ili u grupi vršnjaka. Svaki individualni rad se prijavljuje zasebno (jedno dijete jedan rad) dok se grupni rad prijavljuje skupno (grupa djece – jedan rad).
Na Natječaj isti prijavitelj (dijete ili grupa djece) može poslati maksimalno dva rada.

Podaci uz radove

Svaki prijavljeni rad mora sadržavati:
-ŠIFRU koja se mora sastojati od riječi s najmanje četiri slova i jednog broja – radovi će biti objavljeni na taj način
-ime i prezime prijavitelja
-godine starosti
-naziv škole koju dijete pohađa i razred
-na crtežima šifra se ispisuje na poleđini, a na poseban papir ostali podaci

RADOVI BEZ NAVEDENIH PODATAKA NEĆE SE UZIMATI U OBZIR.
PROCJENA PRISTIGLIH RADOVA

Prijave će ocjenjivati posebno stručno Povjerenstvo. Iz Natječaja će biti isključeni radovi pristigli nakon njegova zaključenja, kao i radovi koji promiču netoleranciju i nasilje. Najbolji radovi prema procjeni posebnog stručnog povjerenstva bit će reproducirani u knjižici koja će se izdati u okviru „Tjedna kajkavske kulture i Festivala kajkavskihpopevki“. Tri najbolje ocijenjena rada bit će nagrađena, a odabrani rad, uz posebnu nagradu, bit će posebno prezentiran preko medija i krasit će plakate s programom Dječjeg dana te biti zastupljen i na promotivnim materijalima u sklopu „Tjedna kajkavske kulture i Festivala kajkavskih popevki“ (jumbo plakati, letci, plakati).

VAŽNO!

Prijavitelji se obvezuju da će autorska prava prikazivanja i tiskanja ustupiti bez naknade. Pristigli dječji radovi se ne vraćaju. Od pristiglih radova organizirat će se posebna izložba u okviru „Tjedna kajkavske kulture i Festivala kajkavskih popevki“. Prijavom na Natječaj dječji umjetnici pristaju da se njihovi radovi koriste u promotivne svrhe u sklopu „Tjedna kajkavske kulture i Festivala kajkavskih popevki“.

Radovi se mogu poslati poštom na adresu:
GRAD KRAPINA, Natječaj za logo Dječjeg dana, Magistratska 30, 49000 Krapina ili na e-mail: info@krapina.hr najkasnije do 30. travnja 2020. godine.

Pitanja, pojašnjenja ili bilo kakva pomoć dostupni su na mailu krapina@krapina.hr

foto: pixabay

www.sjever.hr

08.04.2020.

Input your search keywords and press Enter.