Now Reading:
Prelog, Belica i Goričan ostvarili najbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi otpada
Full Article 3 minutes read

Prelog, Belica i Goričan ostvarili najbolje rezultate u odvojenom sakupljanju i obradi otpada

Završna konferencija projekta „Ne dvoji nego smeće odvoji“ održana je u ponedjeljak, 3. veljače, u prostorijama Grada Preloga.

O završetku projekta je govorio gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, a završnoj su konferenciji nazočili i načelnici i predstavnici općina uključeni u ovaj projekt. Grad Prelog, u suradnji sa svojim partnerima u projektu, općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec krenuo je u projekt “Ne dvoji nego smeće odvoji”.

Radilo se o programu izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Završnoj su konferenciji nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga Đuro Ujlaki, Miljenka Radović, voditeljica Projektnog tima Grada Preloga te pročelnica Upravnog odjela za upravu i društvenu djelatnost Grada Preloga, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, zatim direktor Gradskog komunalnog poduzeća Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković i Vesna Novak, iz tvrtke Bercon d.o.o., zadužene za provedbu projekta. Vesna Novak, predstavnica tvrtke Bercon d.o.o., predstavila je rezultate projekta.

Svrha projekta bila je osigurati zajedničko provođenje obrazovno informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. U sklopu obrazovno-informativnih aktivnosti, između ostalog, izrađen je letak o odvajanju korisnog otpada, brošura – vodič o gospodarenju otpadom, izrađena je web stranica o gospodarenju otpadom na području provedbe, nabavljeni su plakati i slikovnice te bojanke za djecu o gospodarenju otpadom, izrađeni su letci o odvajanju otpada prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama. Istaknuto je da realizacija ovog projekta ima pozitivne dugoročne posljedice na ciljane skupine i na širu društvenu zajednicu.

Ciljane skupine projekta bila su djeca vrtićke i školske dobi, mladi, studenti, žene, muškarci, umirovljenici, osobe s invaliditetom, odgojno-obrazovne institucije, domaćinstva, javne ustanove i turisti, ukupno 40.494 stanovnika. Svrha je projekta bila izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, informirati i educirati ih o pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, sprečavanju nastanka otpada, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

Najveća vidljivost važnosti ovog projekta očituje se i u preliminarnim rezultatima za 2019. godinu. Prema evidenciji odvajanja otpada prema HAOP-u (službeno za Republiku Hrvatsku) ostvarena je prosječna stopa odvojenog sakupljanja i obrade otpada od 62,55 posto, a najbolje rezultate ostvarili su Prelog 71,27 posto, Belica 67.07 posto i Goričan 61.81 posto.

www.sjever.hr/prelog.hr

03.02.2020.

Input your search keywords and press Enter.