Proračun Samobora za 2019. povećan za 3,8 milijuna kuna

vijece samobor

Na Dnevnom redu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Samobora, koja je održana u četvrtak, 07. studenoga, bilo je 20 prisutnih vijećnika koji su raspravili sve točke. 

Drugom ovogodišnjom izmjenom i dopunom Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, vijećnici su većinom glasova na sjednici Gradskog vijeća 7. studenoga odlučili da se ovogodišnji Proračun na prihodovnoj i rashodovnoj strani poveća za 3,8 milijuna kuna (1,45%) pa su ukupni prihodi i rashodi za ovu godinu planirani s 268 milijuna kuna. Kao što je pojasnio pročelnik Upravnog odjela za financije Željko Radovanić, u ovom dijelu godine to je zapravo usklađivanje sa stvarnim stanjem proračunskih prihoda i rashoda te ostvarenih projekata. Radovanić je naglasio da su do sada (u prva tri kvartala) bitno porasli prihodi Grada pa je ostvarenim većim prihodima od gotovo 19 milijuna kuna (u odnosu na prošlu godinu) podmiren manjak iz prethodnog razdoblja te stvorena solidna baza za rad do kraja ove fiskalne godine za sve proračunske korisnike.

Uspoređujući ovo razdoblje s razdobljem prije no što je država uzela Gradu velik dio prihoda od poreza na dohodak, zamjenik gradonačelnika Željko Stanec naglasio je da bi to bilo čak dodatnih 30 milijuna kuna, ali, za razliku od nekih drugih gradova, Samobor je i u tom dijelu ostvario višak od 9,5 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu. Grad je to postigao zahvaljujući raznim svojim mjerama, od onih za zapošljavanje, preko ulaganja u kapitalnu imovinu pa do toga da Samobor i dalje privlači nove stanovnike činjenicom da nema prireza.

U izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu smanjeni su planirani prihodi od komunalnog doprinosa za 2, a od komunalne naknade za pola milijuna kuna. Izgleda da se manje troši alkoholnih i bezalkoholnih pića pa je i porez za ta pića smanjen za 200.000,00  kuna. Kod povećanja najveći dio od 1,6 milijuna kuna ide za djelatnosti koje pokriva Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU, zatim 1,2 milijuna kuna Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, 700.000,00 Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Vladimir Skendrović (vijećnik HDZ-a) ustvrdio je da nikad nije bila lošija realizacija Proračuna u segmentu komunalne infrastrukture, a da prihod od poreza na dohodak raste, jer se u Samobor doseljavaju građani s visokim prihodima, budući da nemamo prireza.

Uglavnom bez rasprave i uz minimum pitanja i zamjerki, također su većinom glasova doneseni, temeljem izmjena u Proračunu, i ostali izmijenjeni dokumenti Grada, od Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i vodnih građevina, preko javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvu, do mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma i Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada Samobora.

Većinu ostalih točaka dnevnog reda jednoglasno su podržali svi nazočni vijećnici, od toga da se Komunalcu daje 10% za poslove naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, preko donošenja Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture, Izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u našem gradu, do davanja prava služnosti na javnom dobru raznim trgovačkim društvima, izvješća o tome da u rujnu nisu korištena sredstva proračunske zalihe, Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Grada te izvješća o radu dječjih vrtića Grigor Vitez i Izvor, čije su ravnateljice Sandra Ivanuš i Martina Trošelj dobile i pohvale vijećnika za rad tih ustanova.

Jednoglasno je podržano i izvješće o tome da je u proteklih godinu dana zaprimljen 81 zahtjev za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja, a u postupak izmjena krenut će se, rekao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i projekte EU Marinko Džepina, nakon što budu donesene VII. izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije, za što je postupak u tijeku.

Na kraju su vijećnici oporbe još jednom bili različitog mišljenja od vladajuće koalicije (2 protiv i 2 suzdržana) kad je donesen zaključak da se daje suglasnost Ustanovi Sportski objekti Samobor za sklapanje Dodatka ugovora o podzakupu poslovnog prostora sa Sportskim klubom Stars. Dodatkom je odobreno da se podzakupniku za godinu dana produlji rok za ishođenje potrebnih dokumenata za legalizaciju i izvođenje radova na zakupljenim objektima uz OŠ Bogumila Tonija.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu vijeća za 12. prosinca, na kojoj bi se trebao naći Nacrt proračuna za 2020. godinu u prvom čitanju.

www.sjever.hr/samobor.hr 10.11.2019.

Input your search keywords and press Enter.