Now Reading:
Jednoglasno odobrili buku Spačekima
Full Article 5 minutes read

Jednoglasno odobrili buku Spačekima

vijece samobor

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 11. srpnja većinom glasova donesene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, kao i prateći dokumenti.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Željko Radovanić, pojasnio je da je Grad Samobor ovim izmjenama i dopunama izvršio usklađivanje visine i strukture decentraliziranih funkcija s odlukom Vlade RH, uz preraspodjelu sredstava unutar postojećih projekata. Proračun za 2019. godinu sada iznosi i u prihodima i u rashodima nešto više od 264 milijuna kuna i za 25,5 milijuna kuna odnosno 10,69% je veći od prvotno planiranog.

Najveće su promjene, povećanje od 22,6 milijuna kuna, odnosno skoro 34%, u razdjelu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Tu se pak najveći dio, gotovo 16 milijuna kuna odnosi na prijenos i predaju na upravljanje Obilaznice Grada Samobora s Komunalca na Grad, dok će Grad projektnu dokumentaciju za izgradnju novog Autobusnog kolodvora, u vrijednosti 3,1 milijuna kuna, prenijeti na trgovačko društvo Komunalac. Osim toga, za 2,8 milijuna kuna povećana su sredstva za izvanredno održavanje cesta i ulica, a za 564.000 kuna povećana su sredstva za mjesnu samoupravu, također uglavnom za ceste i ulaganja na građevinskim objektima mjesnih odbora.

Za čak 5,7 milijuna kuna povećani su i planirani prihodi od poreza na dohodak obzirom na dosadašnje ostvarenje te sada iznose ukupno 122 milijuna kuna i najveći su prihod Grada.

Za 2 milijuna kuna povećan je i plan prihoda od prodaje zemljišta, zbog povećanog interesa za kupnju zemljišta, ali su zato za 4,5 milijuna kuna smanjeni planirani prihodi od prodaje poslovnih objekata, jer se odustalo od prodaje objekata u Starogradskoj 12 i u Gajevoj 48.

Klub HDZ-a nije podržao promjene u Proračunu, uz napomenu da su nerealne i da ne vide neke veće projekte. Također nisu podržali niti Odluku o raspodjeli rezultata Grada u 2018. godini te Odluku o izvršenju Proračuna za ovu godinu, koje su također donesene većinom glasova.

U skladu s promjenama u Proračunu, promijenjeni su i prateći dokumenti, od Programa održavanja komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina i programa građenja komunalne infrastrukture, Programa gospodarenja i upravljanja gradskom imovinom i usmjeravanja prostornog razvoja Grada, Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, Programa javnih potreba u školstvu, Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu i Programa javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2019. godinu.

Većinom glasova donesena je i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u 2019. godini.

Uz pohvale organizatorima 23. svjetskog susreta Spačeka, koji će se održati od 30. srpnja do 4. kolovoza u Samoboru, vijećnici su jednoglasno dozvolili Udruzi Hrvatski 2CV Citroen klub Samobor da se na mjestu održavanja te manifestacije (sjeveroistočno od Autobusnog kolodvora Samobor) može prekoračiti dopuštena razina buke u večernjim satima od 20 do 3 sata.

Radi usklađivanja s novim zakonskim propisima, vijećnici su jednoglasno podržali zaključke kojima se Komunalcu daje prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke njegovih komunalnih usluga na tržnici na malo, ukopa pokojnika, korištenja javnih parkirališta s naplatom i premještanja vozila.

Jednoglasno je odobreno HŽ-u Infrastruktura osnivanje prava građenja bez naknade u Drežniku, radi rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka dionice željezničke pruge Zagreb – Rijeka.

Vijećnici su također jednoglasno dali suglasnost gradonačelniku da potpiše ugovor o javnoj nabavi radova nadogradnje OŠ Samobor. Radove u vrijednosti 2,4 milijuna kuna će izvoditi tvrtka Tehno Štefanović d.o.o. iz Sesveta.

Jednoglasno su vijećnici predložili gradonačelniku da za člana Upravnog vijeća Gradske knjinice Samobor imenuje iz redova osnivača Danijela Cvetkovića iz Samobora, a knjižnica je iz svojih redova već izabrala Blaženku Mavrić Vadlja.

Na prijedlog Gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke, vijećnici su većinom glasova razriješili Adolfa Paara članstva u Odboru za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, a umjesto njega imenovali Darka Lisca iz Galgova.

Točka koja je naknadno stavljena u dnevni red, Zaključak o odobravanju sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, usvojena je jednoglasno. Radi se o prodaji dvije građevinske parcele u Rakovici (Gmajna) i dvije u Samoboru, ukupne vrijednosti nešto više od milijun kuna.

Predsjednik Gradskog vijeća Miran Šoić najavio je sljedeću sjednicu Gradskog vijeća za 12. rujna.

www.sjever.hr/samobor.hr 15.07.2019.

Input your search keywords and press Enter.