Now Reading:
Održana 13. Sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Full Article 4 minutes read

Održana 13. Sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

kckzz sjednica

U ponedjeljak je održana je 13. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi skupštine raspravljali o 31 točki dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Željko Pintar otvorio je sjednicu, a na početku su članovi Skupštine glasali o dva prijedloga za dopunu dnevnog reda. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnina upisanih na kčbr.32, K.O. Hlebine je prihvaćen, dok prijedlog za razmatranje Informacije o prijavljenim projektima na podmjeru 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” Programa ruralnog razvoja nije prihvaćen.

Kao prva točka dnevnog reda usvojena je Izmjena i dopuna proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Župan Darko Koren uvodno je obrazložio kako su ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu bili planirani u iznosu 465.882.464,75 kuna, a s izmjenama i dopunama Proračuna doći će do povećanja prihoda za  9.711.040,00 kuna, dok će povećanje primitaka iznositi 11.659.509,00 kuna. Ukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka iznosi 21.370.549 kuna pa tako novi plan prihoda i primitaka iznosi 487.253.013,75 kuna.

Kako je istaknuo župan, do značajnijih promjena u okviru prihoda poslovanja došlo je u dijelu namjenskih prihoda i prihoda od pomoći kod proračunskih korisnika, dok je u okviru primitaka od financijske imovine i zaduživanja došlo do povećanja u iznosu 11.659.509 kuna. Povećanje se odnosi na dugoročno zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek Koprivnica za sufinanciranje EU projekta „Dnevne bolnice“ i projekta energetske obnove za obnovu zgrade Praonice rublja i zgrade Paviljona.

Donesene su i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica kod Podravske banke d.d. za sufinanciranje projekta „Dnevne bolnice“ i sufinanciranje projekata energetske obnove, kao i Odluka o usvajanju Akcijskog plana Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014. – 2020. godina, za 2019. i 2020. godinu, koji je predstavila ravnateljica PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije Melita Birčić.

Izvješće o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu predstavila je predstojnica Područnog ureda Križevci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Vesna Kuterovac. Iz Izvješća su izdvojeni podaci kako je Koprivničko-križevačka županija druga po redu u Hrvatskoj s najmanjim brojem nezaposlenih osoba s udjelom od 1,4 posto u ukupnom brojnu nezaposlenih te kako je u odnosu na godinu prije zabilježen pad nezaposlenosti od 31,9 posto. Predstojnica Kuterovac istaknula je i kako je porasla zaposlenost za 1,8 posto te je krajem 2018. godine zabilježeno 33.889 zaposlenih.

Sljedeće na dnevnom redu bilo je donošenje Odluke o minimalnom iznosu razreza poreza na nasljedstva i darove Koprivničko-križevačke županije te Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Kao predzadnja točka dnevnog reda usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za veljaču 2019. godine.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu svima na konstruktivnim raspravama i suradnji te čestitao Praznik rada.

www.sjever.hr/kckzz.hr 01.05.2019.

Input your search keywords and press Enter.