Now Reading:
Trgovci sve bolji prema potrošačima?
Full Article 2 minutes read

Trgovci sve bolji prema potrošačima?

tomislava ravlić

Ako ste kao potrošač ikada nešto kupili i niste bili zadovoljni te ste kupljenu robu bili prisiljeni vratiti, tada ste iskoristili prava potrošača. Kako bi se osvjestila važnost ove problematike Svjetskim danom prava potrošača obilježava se svake godine 15. ožujka.

HGK, kao jedan od nositelja politike zaštite potrošača u Hrvatskoj svojim se aktivnostima zalaže za razvoja sustava zaštite potrošača kroz kontinuiranu edukaciju trgovaca i potrošača, praćenje implementacije propisa vezanih uz zaštitu potrošača te jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kroz mehanizme Suda časti i Centra za mirenje koji djeluju u okviru HGK.

”Zaštita interesa ekonomski slabije strane u poslovnim transakcijama jedna je od osnovnih zadaća članica EU. Bolji položaj potrošača kao ključnog čimbenika funkcioniranja utječe i na gospodarski razvoj same države. HGK stoga savjetovanjem i edukacijama osigurati informiranost potrošača o njihovim pravima” rekla je direktorica Sektora za trgovinu Tomislava Ravlić.

”I trgovci su danas osvješteniji da samo fer odnos trgovca i potrošača osigurava win – win situaciju, te se uglavnom drže dobre trgovačke prakse. Sve je više onih koji njeguju korektan odnos prema potrošaču kako bi ga zadržali, te u konačnici kako bi opstali na tržištu” komentira Ravlić.

Koji su najčešći propusti u informiranju potrošača o njihovim ključnim pravima i obvezama, koje zakonom propisane informacije službene web-stranice trgovaca moraju sadržavati i koje su predviđene sankcije ako ih ne sadrže, pitanja su na koje će dati odgovor stručnjakinja Emilia Mišćenić, na besplatnom seminaru koji HGK organizira 15. ožujka u Rijeci.

U svrhu bolje informiranosti potrošača korisnika javnih usluga najnovije izmjene Zakon o zaštiti potrošača propisuju Hrvatskoj gospodarskoj komori objavu popisa povjerenstva za reklamaciju potrošača osnovanih za potrebe trgovaca koji imaju do pet zaposlenika – pružatelja javnih usluga u pojedinim djelatnostima.

www.sjever.hr

Input your search keywords and press Enter.